Bruk
Det første pasienten må gjøre uansett om de skal bestille time, sende e-konsultasjon eller en generell henvendelse, er at de må velge klinikken.
Det kan være at pasienten finner klinikken øverst når de står i Hjem, eller at de må søke den opp først:
 1. 1.
  Står i Hjem og klikker på pluss ikonet øverst.
 2. 2.
  Søker og finner klinikken de ønsker.
 3. 3.
  Klikker på den for å starte.
Første gangen appen brukes, kan de velge om de ønsker å godta at PatientSky kan bruke posisjonen når appen brukes. Da vil pasienten kunne få opp klinikker som finnes i nærheten av seg.

Bestille time

Det finnes mange måter å bestille timer på i appen. Den raskeste måten er å trykke på Bestill time i klinikkmenyen på Hjem-siden. Da får du raskt oversikt over klinikkens første ledige timer.
Som standard vil alle ledige timer på klinikken vises, og øverst vises den første datoen med ledige timer. Hvis det ikke er ledige timer på klinikken, viser appen et varsel øverst på skjermen.
Her kan pasienten filtrere timene etter behandler (timebok), timetype, eller lokasjon. Bla i datooversikten for å velge en annen dato.
Lokasjonsfilteret er kun synlig hvis det er lagt til en annen besøksadresse en klinikkens adresse på en eller flere timetyper.
Du kan endre eller fjerne filtrering ved å trykke på filtreringsfeltet.
Trykk på en time for å velge den. Hvis timetypen tilbyr flere kontaktflater, vil pasienten bli bedt om å velge dette før timen blir bekreftet.
Etter at timen er bekreftet, vil pasienten se en knapp som gjør det mulig å legge timen til i kalenderen sin på mobiltelefonen. Timen vil vises som normalt på Hjem-siden og i kalenderen i appen.
Bestillingsmåten “Første ledige time” vil også vises på toppen av klinikkens liste over tilgjengelige tjenester. Pasienter får tilgang til listen ved å trykke på klinikkens navn på Hjem-siden eller ved å søke på klinikken.
Hvis klinikken har aktivert varslinger vil pasienten motta timebekreftelse og en påminnelse 48 timer før timen begynner.
Hvis pasienten ikke finner noen tilgjengelige timer må de ta kontakt med klinikken direkte, ikke PatientSky.

Bestill time ved å velge behandler først

Pasienten kan bestille time ved å velge behandler først via klinikkmenyen. Fysisk timer, video-, og telefonkonsultasjoner er alle listet opp hver for seg, bestillingsmåten er stort sett lik.
 1. 1.
  Trykk på enten Time fred i tid, Bestill videokonsultasjon eller Bestill telefonkonsultasjon.
 2. 2.
  Velg behandler.
 3. 3.
  Velg riktig timetype.
 4. 4.
  Velg dato og tidspunkt.

Start Videokonsultasjon

Det er mulig å starte en videokonsultasjon på to forskjellige måter i appen.
Knappen for å starte en videokonsultasjon er synlig fra 15 minutter før konsultasjonen starter, og opptil 2 to timer etter planlagt starttid.
Start en videokonsultasjon fra hjemmesiden (trykk på start-knappen ved siden av timen), eller trykk på timen for å åpne den og trykk Start videokonsultasjon.
Det er pasienten som må starte en videokonsultasjon. Når du er klar og venter på behandler, vil behandleren få beskjed og kan også delta i videokonsultasjonen.
Finner ikke du noe ledige timer i appen, må du ta kontakt med klinikken.

Avbestille en time

Pasienter kan kun avbestille time via appen, dersom klinikken har gjort det tilgjengelig.
Så lenge det er gjort tilgjengelig for pasienten avbestilles timen slik:
 1. 1.
  Pasienten må først åpne timen i appen. Du finner de fra Hjem eller under Min Kalender.
 2. 2.
  Trykker så på Avbestill og Bekreft.
Pasienten blir varslet om at det kan påløpe kostnader dersom de avbestiller for sent. Dette er satt ut fra klinikkens restriksjoner for avbestilling.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken.

Send e-konsultasjon

Ønsker pasienten å sende en elektronisk konsultasjon til sin behandler, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  Velger Elektronisk konsultasjon.
 3. 3.
  Mottakeren vil automatisk være pasientens fastlege dersom vedkommende jobber på klinikken, men de kan trykke på Mottaker for å endre.
 4. 4.
  De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Pasientene vil bli varslet om at dette er en digital konsultasjon med lege eller eventuell vikar og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp. De får også beskjed om at det kan ta inntil 5 dager å få svar og at det kan påløpe egenandel i henhold til gjeldende takst.
Når pasienten har mottatt svar vil de få beskjed via varsling på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikken selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push-varsel. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.

Generelle henvendelser

Ønsker pasienten å sende et spørsmål/annen generell henvendelse til sin behandler, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  Velger Annen henvendelse.
 3. 3.
  Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.
 4. 4.
  De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Når pasienten har mottatt svar vil de få beskjed via varsling på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikkens selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push varsel. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.
Merk at når melding har blitt sendt, har ikke pasient mulighet til å endre meldingen. Dersom pasienter skal legge til eller endre informasjon, for eksempel har skrevet feil eller glemt å legge ved en fil, må de sende en ny henvendelse/dialog.

Reseptforespørsler

Ønsker pasienten å forespørre fornyelse av en resept, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  Velger Fornyelse av resept.
 3. 3.
  Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.
 4. 4.
  De legger så til beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Pasientene mottar ikke svar automatisk dersom resepten fornyes. Da må klinikken sende en ny melding eller svare på forespørslen pasienten sendte.
Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.
Export as PDF
Copy link
Outline
Bestille time
Bestill time ved å velge behandler først
Start Videokonsultasjon
Avbestille en time
Send e-konsultasjon
Generelle henvendelser
Reseptforespørsler