Links

Bruk

Det første pasienten må gjøre uansett om de skal bestille time, sende e-konsultasjon eller en generell henvendelse, er at de må velge klinikk.
Pasienten kan finne en klinikk ved å klikke på Velg en klinikk eller Finn klinikk.
Pasienten finner i mange tilfeller klinikken øverst på Hjem-siden, ellers må de søke den opp:
 1. 1.
  Står i Hjem og klikker på Velg en klinikk eller Finn klinikk
  øverst.
 2. 2.
  Søker og finner klinikken de ønsker.
 3. 3.
  Klikker på den for å starte.
Første gangen appen brukes, kan de velge om de ønsker å godta at PatientSky kan bruke posisjonen når appen brukes. Da vil pasienten kunne få opp klinikker som finnes i nærheten.

Bestille time

Hvilke tjenester som skal vises her avhenger av oppsettet klinikker har valgt for online bestilling.
Slik bestiller pasient time via appen;
 1. 1.
  Hjem-siden, kan de klikke på Bestill time. Da får de oversikt over klinikkens forskjellige tjenester som er tilgjengelig for bestilling: time, video- eller telefonkonsultasjon.
 2. 2.
  Dersom det er en annen besøksadresse enn klinikkens adresse bør pasienten velge en lokasjon de kjenner eller de kan velge Alle lokasjoner hvis de er usikre.
  For video- eller telefonkonsultasjon trenger ikke pasienten å velge lokasjon.
 3. 3.
  De kan da velge Behandler og Timetype.
 4. 4.
  Fra datovisningen kan pasienten trykke på ledig dato og deretter velge en ledig tidspunkt.
 5. 5.
  De kan også legge til kommentar før de klikker på Bekreft.
Merk at lokasjonsfilteret kun er synlig hvis det er lagt til en annen besøksadresse enn klinikkens adresse på en eller flere timetyper.
For å endre informasjon kan pasient endre eller fjerne filtrering ved å trykke på filtreringsfeltet. Hvis behandler er endret må de velge timetyper, dato og tid på nytt.
Pasient kan endre eller fjerne filtrering ved å trykke på filtreringsfeltet.
Etter at timen er bekreftet, vil pasienten se to knapper som gjør det mulig å legge timen til i kalenderen sin på mobiltelefonen eller å avbestille timen (se eksempel). Timen vil vises som normalt på Hjem-siden og i kalenderen i appen.
Hvis klinikken har aktivert varslinger vil pasienten motta timebekreftelse og en påminnelse 48 timer før timen begynner.
Hvis pasienten ikke finner noen tilgjengelige timer må de ta kontakt med klinikken direkte, ikke PatientSky.

Start Videokonsultasjon

Det er to ulike måter å starte en videokonsultasjon på i appen.
Knappen for å starte en videokonsultasjon er synlig fra 15 minutter før konsultasjonen starter, og opptil to timer etter planlagt starttid.
Start en videokonsultasjon fra hjemmesiden (trykk på start-knappen ved siden av timen), eller trykk på timen for å åpne den og trykk Start videokonsultasjon.
Det er pasienten som må starte en videokonsultasjon. Når du er klar og venter på behandler, vil behandleren få beskjed og kan da delta i videokonsultasjonen.
Finner ikke du noe ledige timer i appen, må du ta kontakt med klinikken.

Avbestille en time

Pasienter kan kun avbestille time via appen dersom klinikken har gjort det tilgjengelig.
Så lenge det er gjort tilgjengelig for pasienten avbestilles timen slik:
 1. 1.
  Pasienten må først åpne timen i appen. Du finner de fra Hjem eller under Min Kalender.
 2. 2.
  Trykker så på Avbestill og Bekreft.
Pasienten blir varslet om at det kan påløpe kostnader dersom de avbestiller for sent. Dette er satt ut fra klinikkens restriksjoner for avbestilling.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken.

Send e-konsultasjon

Ønsker pasienten å sende en elektronisk konsultasjon til sin behandler, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  De kan da klikke på Alle tjenester og velge Elektronisk konsultasjon.
 3. 3.
  Mottakeren vil automatisk være pasientens fastlege dersom vedkommende jobber på klinikken, men de kan trykke på Mottaker for å endre.
 4. 4.
  De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Pasientene vil bli varslet om at dette er en digital konsultasjon med lege eller eventuell vikar og skal ikke brukes til øyeblikkelig hjelp. De får også beskjed om at det kan ta inntil 5 dager å få svar og at det kan påløpe egenandel i henhold til gjeldende takst.
Når pasienten har mottatt svar vil de få beskjed via varsling på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikken selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push-varsel. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.

Generelle henvendelser

Ønsker pasienten å sende et spørsmål/annen generell henvendelse til sin behandler, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  De kan da klikke på Alle tjenester og velge Annen henvendelse.
 3. 3.
  Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.
 4. 4.
  De legger så til et emne, og skriver beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Når pasienten har mottatt svar vil de få varsel på sms eller e-post om at de har en ny beskjed som venter i appen. Slike varslinger er det klinikken selv som aktiverer. Ellers vil de også få en push varsel dersom de har aktivert det i innstillinger. Ingen sensitiv informasjon vil bli vist i noen av varslingene, og pasientene må logge inn i appen for å lese innholdet og eventuelt svare.
Dersom alternativet ikke er tilgjengelig i appen, må pasienten ta kontakt med klinikken. Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.
Merk at når melding har blitt sendt, har ikke pasient mulighet til å endre meldingen. Dersom pasienter skal legge til eller endre informasjon, for eksempel har skrevet feil eller glemt å legge ved en fil, må de sende en ny henvendelse/dialog.

Reseptforespørsler

Ønsker pasienten å forespørre fornyelse av en resept, gjør de følgende:
 1. 1.
  Sørger for at de har valgt riktig klinikk.
 2. 2.
  De kan da klikke på Alle tjenester og velge Fornyelse av resept.
 3. 3.
  Mottakeren bestemmes av klinikken. Dersom de har valgt at pasienten skal kunne sende til en enkel person på klinikken, må klinikken ha gjort dette tilgjengelig.
 4. 4.
  De legger så til beskjeden. Pasientene har også mulighet til å legge til et bilde dersom de ønsker det.
 5. 5.
  Så velger de Send for å sende.
Pasientene mottar ikke svar automatisk dersom resepten fornyes. Da må klinikken sende en ny melding eller svare på forespørslen pasienten sendte.
Klikk her for å lese mer om oppsett av slike meldinger.