Links

Pasientkortet

Lær mer om pasientkortet her.
På pasientkortet finner du alt av kontakt- og administrativ informasjon om pasienten. Pasientkortet er delt opp i ulike seksjoner, som du enkelt kan organisere selv.

Åpne pasientkortet

Velg en pasient i søkefeltet. Klikk på navnet eller bruk hurtigtasten Alt+P for å åpne pasientkortet (se hvordan).
Pasientkortet kan minimeres om du trenger å gjøre andre ting samtidig.

Områdemeny

I midten finner du område-menyen. Hvilke områder du har her, avhenger av hvilke moduler som er aktivert.
Du kan søke, og sette opp menyen selv. Klikk på tannhjulet
for å administrere menyen:
Klikk på et område fra menyen for å se mer informasjon:
Basis
Se og redigere kontaktinformasjonen til pasienten. Hent informasjon fra Folkeregisteret ved å klikke på Handlinger (se hvor).
Hver gang en pasient aktiveres i søkefeltet og valgt vil pasientens adresse automatisk synkroniseres mot folkeregistrert adresse. Hvis adressen ikke stemmer overens oppdateres den automatisk. Dette betyr blant annet at dere slipper å legge til en adresse når det opprettes e-resept.
Post
Her kan du finne oversikt over all kommunikasjon med og om pasienten: e-dialog, intern dialog, lab-rekvisisjon og resultat, e-konsultasjon, reseptforespørsler, henvisning, medisinske opplysninger og epikriser.
CAVE
Oversikt over pasientens medisinsk og ikke-medisinsk CAVE. Mulighet til å registrere ny CAVE.
Relasjon
Legg til relasjoner til pasienten. Dette kan være en foresatt, barn, verge, andre nærkontakter og lignende.
Merk at relasjonen må legges til av dere på klinikken, men pasienten kan selv velge å gi relasjoner tilgang til sin profil. Dersom det gjelder småbarn må relasjonen og tilgangen for mor/far gis fra klinikken. Mulighet til å gi tilgang for å administrere timer ol. til relasjonen (se hvor).
Sosial
Legg til ansettelser, bosituasjon og annen informasjon om pasienten. Dette vil også være synlig i journalen og vil automatisk bli lagt til i ulike meldinger dersom dette er lagt til. Her kan du også legge til en viktig merknad om pasienten. Les mer her.
Timebok
Oversikt over pasientens kommende, tidligere og avbestilte timer. Mulighet for utskrift av timekort og avbestilling av timer.
Convene
Oversikt over pasientens betalinger dersom klinikken benytter seg av Convene faktura eller Convene terminal.
Varslinger
Oversikt over alle varslinger som er sendt til pasienten dersom dette er aktivert.
Status over varslinger som er sendt og feilet.
Tilgang og sammenslåing
Mulighet til å sperre pasienten fra å bestille time og sende meldinger via pasientportalen eller appen. Sjekk om pasienten har godkjent samtykke, og mulighet til å trekke samtykke. Mulighet til å slå sammen to pasienter dersom det finnes duplikater (se hvordan).
Samtykkeliste
Oversikt over godkjent og avvist samtykke. Også mulighet til å trekke samtykke og skrive ut listen.
Reservasjon
Oversikt over aktuelle og tidligere reservasjoner. Mulighet til å opprette en ny reservasjon.
Garantikode og språk
Legge til frikort eller eventuelt andre koder. Legge til språk og behov for tolk. Merke pasienten som rullestolbruker (se hvor).
EU helsetrygdkort
Legg til helsetrygdkort på pasienten. Per nå er dette kun for å registere informasjonen.
Betaling og fakturering
Legge til en annen standard betaler enn pasienten selv (en bedrift)
Blåreseptvedtak
Oversikt over aktuelle og tidligere individuelle Helfo-dokumenter om blåreseptvedtak. Mulighet til å opprette en ny individuell søknad eller registrere individuelt vedtak fra Helfo.
Behandlingsinformasjon
Registere LAR, PLO og Multidose.
Økonomi
Oversikt over pasientens betalte, utestående og ufakturerte regningskort. Mulighet til å opprette en samleregning.
Forsikringskrav
Oversikt over pasienten forsikringskrav. Mulighet til å legge til forsikringskrav på pasienten.
Transport
Oversikt over pasientens rekvirerte reiser. Mulighet til å åpne Pasientreiser (se hvor), eller opprette rekvisisjon hvor relevant informasjon kopieres til Pasientreiser (se hvor). Merk at dersom reisen rekvireres via pasientkortet, vil ikke tidspunkt for timen kopieres til Pasientreiser.
Eksterne identifikatorer
PasientSky bruker fødselsnummer til å identifisere pasienten, men andre systemer bruker egne ID nummer, etc. I Eksterne identifikatorer vil du se oversikt over IDer fra andre systemer som er integrert med PatientSky. Husk å alltid sjekke ID i eksternt system, slik at pasienten matcher.

Legg merke til følgende:

 • Oppsettet du velger vil kun gjelde for din bruker, men vil være likt for alle pasientene dine.
 • Oppsettet kan når som helst tilbakestilles.
 • Pasientens kontaktinformasjon og informasjon om pasientens frikort vil alltid være synlig i pasientkortet (se hvor).
 • Pasientens fastlege er også alltid synlig. Fastlegen som er registrert på pasienten vil både være i NHN Fastlegeregister eller kun via PatientSky-plattformen. Klikk på Endre fastlege for å se mer informasjon (se hvor).
 • Det vil alltid være fastlegen hentet fra NHN som automatisk legges til i elektroniske meldinger, slik som for eksempel epikriser.
 • I tillegg kan du legge til snarveier for ulike handlinger som også alltid vil være synlig (se hvor).

Viktig merknad på pasient

Viktig merknad om pasient
Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for deg som benytter vår journal.
I Sosial-området på pasientkortet kan du legge til en viktig merknad om pasient. Merknaden er synlig for alle på klinikken og gir dermed mulighet til å varsle andre ansatte om viktige forhold rundt pasienten. Eksempler kan være om pasienten har en oppførsel verdt å være forberedt på, om pasienten skylder penger, notis om at pasienten må møte til time neste gang resept skal fornyes eller liknende. Feltet kan også brukes for påminnelser til seg selv, som for eksempel "husk å sjekke stoffskifte ved neste konsultasjon".
 1. 1.
  I Sosial-fanen, klikk Legg til i feltet for Viktig merknad (se hvordan).
 2. 2.
  Velg kilde for merknaden.
 3. 3.
  Skriv inn merknaden og lagre.
Merk at du kan legge til flere.
Merknaden vises når pasienten er aktivert i søkefeltet og du holder musepekeren over. Den vises også under sosial informasjon i pasientens journal.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan håndterer jeg informasjonen fra forrige system, slik som adresse? Vi henter kontaktinformasjon fra ditt forrige system automatisk, men vi anbefaler likevel å bruke Folkeregistrert adresse.
Klikk på Handlinger, søk i folkeregisteret, og legg til adressen. Når dette er gjort, kan du trykke på Gjennomgå og Merk som håndtert.
Hvor finner jeg pasientens fastlege? Fastlegen som er registrert på pasienten er alltid synlig i pasientkortet, enten dette er den NHN-registrerte fastlegen, eller en fastlege registrert i PatientSky (se hvor).
Pasientene ringer og lurer på hvorfor de ikke får sms-varsel når de har mottatt en ny melding/time? Klikk på Varslinger fra menyen for å sjekke om varslingene har feilet eller ikke.
Sjekk også om det er registrert e-post eller telefonnummer på pasienten.
Hvor finner jeg oversikt over pasientens betalinger? Klikk på Økonomi fra menyen. Velg ditt regnskap og eventuelle datoer du ønsker oversikt over.