Pasientkortet
Lær mer om pasientkortet her.
På pasientkortet finner du alt av kontakt- og administrativ informasjon om pasienten. Pasientkortet er delt opp i ulike seksjoner, som du enkelt kan organisere selv.

Åpne pasientkortet

Velg en pasient i søkefeltet. Klikk på navnet eller bruk hurtigtasten Alt+P for å åpne pasientkortet (se hvordan).
Pasientkortet kan minimeres om du trenger å gjøre andre ting samtidig.

Områdemeny

I midten finner du område-menyen. Hvilke områder du har her, avhenger av hvilke moduler som er aktivert.
Du kan søke, og sette opp menyen selv. Klikk på tannhjulet
for å administrere menyen:
Klikk på et område fra menyen for å se mer informasjon:
Basis
Post
CAVE
Relasjon
Sosial
Timebok
Convene
Varslinger
Tilgang og sammenslåing
Samtykkeliste
Reservasjon
Garantikode og språk
EU helsetrygdkort
Betaling og fakturering
Blåreseptvedtak
Behandlingsinformasjon
Økonomi
Forsikringskrav
Transport
Eksterne identifikatorer

Legg merke til følgende:

 • Oppsettet du velger vil kun gjelde for din bruker, men vil være likt for alle pasientene dine.
 • Oppsettet kan når som helst tilbakestilles.
 • Pasientens kontaktinformasjon og informasjon om pasientens frikort vil alltid være synlig i pasientkortet (se hvor).
 • Pasientens fastlege er også alltid synlig. Fastlegen som er registrert på pasienten vil både være i NHN Fastlegeregister eller kun via PatientSky-plattformen. Klikk på Endre fastlege for å se mer informasjon (se hvor).
 • Det vil alltid være fastlegen hentet fra NHN som automatisk legges til i elektroniske meldinger, slik som for eksempel epikriser.
 • I tillegg kan du legge til snarveier for ulike handlinger som også alltid vil være synlig (se hvor).

Viktig merknad på pasient

Viktig merknad om pasient
Merk: Denne funksjonen er kun tilgjengelig for deg som benytter vår journal.
I Sosial-området på pasientkortet kan du legge til en viktig merknad om pasient. Merknaden er synlig for alle på klinikken og gir dermed mulighet til å varsle andre ansatte om viktige forhold rundt pasienten. Eksempler kan være om pasienten har en oppførsel verdt å være forberedt på, om pasienten skylder penger, notis om at pasienten må møte til time neste gang resept skal fornyes eller liknende. Feltet kan også brukes for påminnelser til seg selv, som for eksempel "husk å sjekke stoffskifte ved neste konsultasjon".
 1. 1.
  I Sosial-fanen, klikk Legg til i feltet for Viktig merknad (se hvordan).
 2. 2.
  Velg kilde for merknaden.
 3. 3.
  Skriv inn merknaden og lagre.
Merk at du kan legge til flere.
Merknaden vises når pasienten er aktivert i søkefeltet og du holder musepekeren over. Den vises også under sosial informasjon i pasientens journal.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan håndterer jeg informasjonen fra forrige system, slik som adresse? Vi henter kontaktinformasjon fra ditt forrige system automatisk, men vi anbefaler likevel å bruke Folkeregistrert adresse.
Klikk på Handlinger, søk i folkeregisteret, og legg til adressen. Når dette er gjort, kan du trykke på Gjennomgå og Merk som håndtert.
Hvor finner jeg pasientens fastlege? Fastlegen som er registrert på pasienten er alltid synlig i pasientkortet, enten dette er den NHN-registrerte fastlegen, eller en fastlege registrert i PatientSky (se hvor).
Pasientene ringer og lurer på hvorfor de ikke får sms-varsel når de har mottatt en ny melding/time? Klikk på Varslinger fra menyen for å sjekke om varslingene har feilet eller ikke.
Sjekk også om det er registrert e-post eller telefonnummer på pasienten.
Hvor finner jeg oversikt over pasientens betalinger? Klikk på Økonomi fra menyen. Velg ditt regnskap og eventuelle datoer du ønsker oversikt over.