Links
Comment on page

Integrasjoner

Lær om ulike integrasjoner i PatientSky
Noen av styrkene til plattformen er at det kan bygges integrasjoner mot andre tredjepartleverandører som forenkler arbeidsflyten på klinikken.
Hva de ulike integrasjonene krever vil være beskrevet under de ulike artiklene. Noen trenger desktop services for å kommunisere med integrasjonen - les mer om det her.

Lab integrasjoner

Økonomi og forsikring

Behandlingsinformasjon