DigiCare - online booking
Integrasjonen til DigiCare ble oppdatert tirsdag 19. oktober 2021. De av våre kunder som benytter online booking via DigiCare i dag må endre oppsettet på timetypene sine før de igjen kan bli tilgjengelig for online booking.
Les mer om planlagt nedetid i utsendt epost.

Om integrasjonen

DigiCare er selskapet bak Behandlernettverk. I Behandlernettverk lagres alle samarbeidsavtaler mellom klinikker og forsikringsselskap. Integrasjonen mellom DigiCare/Behandlernettverket og PatientSky gjør at klinikker og behandlere som er registrert i Behandlernettverk og benytter vårt journalsystem, kan tilby online booking via DigiCare.
Klinikken synliggjøres i DigiCare sitt dashboard for timebestilling og i enkelte forsikringsselskap sine apper der pasienter kan bestille time selv, avhengig av om klinikken har forsikringsavtale med selskapet. Dette gjelder for eksempel Storebrand som leverer appen Bli frisk.
Alle timebestillinger kommer direkte inn i behandleren sin timebok, med alle nødvendige detaljer inkludert i SakID (pasientens digitale dekning/oppdragsbekreftelse).
Du kan lese mer om online booking og SakID på DigiCare sine hjemmesider.

Oppsett

Klinikken eller behandleren kan kontakte DigiCare eller PatientSky for å få integrasjonen aktivert.
For at online timebestilling skal fungere gjennom DigiCares løsning, må du som behandler konfigurere timenboken din riktig. Det betyr at du må sette opp timeboken din med timetyper, ukemal og arbeidsplan som forklart her.

Konfigurere timeboken

Legg merke til disse feltene når du konfigurerer timeboken
  1.
  Behandleren må settes som eier av timeboken. Merk at timeboken ikke kan eies av hele klinikken eller en gruppe.
  2.
  Eierens navn er det pasienten eller forsikringsagenten ser når de bestiller en time.
  3.
  Timeboken må være tilgjengelig for online booking.
  4.
  Alle pasienter må kunne bestille i timeboken.

Konfigurere timetyper

Åpne timetypen du vil konfigurere eller opprett en ny.
Merk følgende:
  Det er ingen krav til navn på timetypen. Navnet på timetypen vises ikke i Bli frisk-appen, kun navnet på taksten. Eksempel: B1011 vil vises som "Kiropraktikk konsultasjon".
  I DigiCare sin bestillingsløsning (for forsikringsselskap) vises navnet på timetypen under navnet på taksten. Vi anbefaler derfor å velge et navn som er beskrivende for den som bestiller.
  Begrensninger på timeboken eller timetypen (som for eksempel maks antall timer pasienten kan bestille, avbestilling osv.) og andre pasientlister enn Alle pasienter ikke støttes for online booking via DigiCare.
Forsikringstaksten må legges til som Regel på timetypen.
  1.
  Åpne timetypen og gå til fanen Regler.
  2.
  Velg timeboken regelen skal gjelde for.
  3.
  Velg at alle pasienter skal kunne bestille timetypen.
  4.
  Legg til forsikringstaksten for denne timetypen.
  5.
  Klikk Oppdater.
  6.
  Klikk Oppdater type, for å lagre endringene.
Merk: Det er kun B-forsikringstakster, for eksempel B1011, B1020 med flere, som støttes og kommer opp i bookingportalen til DigiCare, og i forsikringsselskapenes apper.

Flere takster på samme timetype

Du kan legge ha både forsikringstakst og Helfo-takster på samme timetype
Det er mulig å både ha forsikringstakster og Helfo-takster (eller egne takster) på samme timetype. Det gjør at du kan tilby samme time til forsikringspasienter og andre pasienter, via DigiCare og PatientSky-appen & pasientportalen. Dette forutsetter imidlertid at du må fjerne takster som ikke er relevante fra regningskortet, basert på om det er en forsikringspasient eller ikke.
Du følger de samme stegene som beskrevet over, men legger til flere takster. Det spiller ingen rolle hvilken rekkefølge takstene legges til i.
Når du oppretter regningskort for timen, vil Helfo-takstene komme opp automatisk først. Dersom dette er en pasient med forsikring, legger du til forsikringskravet og forsikringstaksten vil komme opp automatisk. Du fjerner så de andre takstene (se hvordan).

Tilpass timeboken

Tilpass visningsinnstillingene slik at Pasientbemerkning og Notat vises i timeboken (se hvor). Da vil informasjonen fra forsikringsselskapet vises på timen i timeboken.
Med riktige visningsinnstillinger vises informasjonen fra forsikringsselskapet på timen

Slik bestiller pasienten time

Pasienten kan bestille time på to måter:
  Gjennom forsikringsselskapenes apper, for eksempel Bli frisk til Storebrand.
  Ved å ta kontakt med sitt forsikringsselskap. Forsikringsselskapet kan finne behandlere som har gjort seg tilgjengelig for online booking og som de har avtale med i Behandlernettverk.no.
Klinikker og behandlere som bruker PatientSky og som har forsikringsavtale med selskap som har app, blir synlig i disse appene. Slik kan pasienter finne klinikken deres i appen selv og bestille time.
Pasientene kan bestille i Bli Frisk-appen

Varslinger

Pasienten mottar bekreftelse på timebestillingen fra DigiCare. Hvis varslinger er huket av på timetypen i tillegg, blir pasienten også varslet i PatientSky-appen og pasientportalen.

SakID

Dersom pasienten har en SakID, kommer denne automatisk med i timebestillingen. Du ser den i notatet på timen.
  Hvis det ikke er opprettet forsikringskrav med SakID på pasienten fra før, blir kravet automatisk opprettet på pasientkortet hvis det er lagt inn SakID i timebestillingen.
  Hvis pasienten ikke har lagt til SakID i timebestillingen, men har en SakID, må forsikringskrav med SakID opprettes manuelt.
  Dersom pasienten ikke har SakID, må forsikringskrav legges til manuelt som beskrevet her.
Online timebestilling i appene er tilgjengelig for alle pasienter, også pasienter uten forsikringskrav hos disse selskapene, men uten forsikring må pasienten betale behandlingen selv.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke timetyper er tilgjengelige via integrasjonen? De timene som dere har gjort tilgjengelig for online booking og knyttet en forsikringstakst til vil være tilgjengelige å bestille.
Hvem kontakter jeg angående spørsmål om løsningen? Ved spørsmål om integrasjonen kan du kontakte DigiCare. Ved spørsmål knyttet til oppsettet i PatientSky, kontakt PatientSky.
Last modified 1d ago