HelseNorge

Denne løsningen er for øyeblikket i pilotering - det betyr at tiltaket eller tjenesten prøves ut i en begrenset skala over tid for å sikre at alt fungerer som det skal. Hensikten er å avdekke feil og mangler, identifisere uforutsette problemer og dermed reduseres risiko.

PatientSky er integrert med HelseNorge. Det betyr at du som er fastlege og bruker PatientSky, kan tilby pasientene dine å bestille timer, sende e-konsultasjoner, reseptforespørsler og andre henvendelser via HelseNorge-portalen.

HelseNorge-portalen og PatientSky-portalen synkroniserer automatisk, og du mottar alle timebestillinger og henvendelser sendt fra HelseNorge direkte i PatientSky-portalen.

Kom i gang

Les mer om løsningen og ti gode grunner til å ta den i bruk på NHN sine sider:

Konfigurasjon

Vi aktiverer integrasjonen for klinikken, men før vi kan gjøre det må klinikken ha bestilt Digital Dialog fra NHN for å bruke HelseNorge.

Deretter kreves følgende:

 • Integrasjonen krever at klinikken er medlem av NHN. HER-ID må være registrert for klinikken og hver ansatt i PatientSky.

 • Tjenestene fastlegen ønsker å tilby må være registrert i NHN Adresseregisteret. Dette må hver bruker gjøre selv. Eventuelt kan NHN bistå.

Dialoger

Sende dialog

Når du har integrasjon med HelseNorge, vil du ha flere muligheter i Postmodulen. For å sende dialoger, gå til Post og Innboks. Øverst til høyre har du tre valg:

 • e-Kontakt: For generelle henvendelser til pasienten, kan du velge e-Kontakt. Denne mottar pasienten i HelseNorge-portalen.

 • eKonsultasjon - helsenorge.no: For medisinske henvendelser, kan du sende en e-konsultasjon. Denne mottar pasienten i HelseNorge-portalen.

 • E-dialog: Sender du e-dialog til pasient, mottas denne kun i PatientSky-appen og pasientportalen. Du kan også bruke e-dialog når du skal sende meldinger til kolleger internt på klinikken.

Du kan legge ved filer i dialogene som mottas i HelseNorge-plattformen. Filene kan totalt ikke overskride 12 MB.

Du kan også sende dialoger som mottas i HelseNorge direkte fra søkefeltet når pasienten er aktivert (se hvordan).

Pasienten blir varslet om dialogen fra HelseNorge.

Dialoger kan kun sendes til pasienter med fullt fødselsnummer eller D-nummer. Pasienten må også ha samtykket til å bli kontaktet digitalt i HelseNorge-portalen. Dersom pasienten ikke har gitt samtykke eller ikke er aktiv i HelseNorge-portalen, vil du ikke kunne sende dialoger og vil bli informert om at pasienten ikke kan kontaktes når du forsøker å starte en dialog.

Behandler blir varslet hvis pasienten ikke er på HelseNorge

Motta dialog

Pasienter kan sende dialoger direkte fra HelseNorge-portalen. Klinikken kan selv definere hvilke ansatte som skal motta de ulike type meldingene.

Klinikkadministrator har tilgang til oppsett for HelseNorge i konfigurasjonsmodulen. I modulen, gå til Post og HelseNorge (se hvor).

Oppsett for HelseNorge

I oppsettet har du følgende valg for de ulike meldingstypene:

 • Pasientens behandler: Dialogen mottas i fastlegens innboks. Mottaker kan ikke defineres selv.

 • Fast (klinikken velger mottaker): Dialogen går til mottakeren dere velger å sette opp. Dette kan være:

  • Enkeltstillinger

  • Grupper

  • Roller

  • Hele klinikken

 • Fast (klinikken velger mottaker) og pasientens behandler: Dialogen går til fastlegens innboks og til mottakeren dere selv definerer.

Standard innstillinger er:

 • eKonsultasjon: Pasientens behandler

 • eKontakt: Fast (klinikken velger mottaker). Mottaker: Hele klinikken.

 • Reseptfornyelse: Fast (klinikken velger mottaker). Mottaker: Hele klinikken.

Klikk i feltet mottakerformat for å sette innstillingen dere ønsker. Klikk i feltet mottaker for å velge mottakere (se hvordan).

Dialoger sendt fra HelseNorge mottas i innboks definert av klinikken

Merk at e-konsultasjoner automatisk blir journalført til pasientens journal (se hvor).

HelseNorge varsler pasienten når fastlegen eller klinikken svarer på en dialog, og pasienten mottar dialogen i HelseNorge-portalen.

Journalføre dialoger

Det er kun e-konsultasjoner som automatisk journalføres.

Dersom du for eksempel mottar en generell henvendelse (eKontakt) som inneholder kliniske spørsmål eller opplysninger, kan du konvertere eKontakten til en e-konsultasjon.

Konverter til eKontakt til e-konsultasjon

Reseptforespørsler

Mottar klinikken en forespørsel om fornyelse av resept via HelseNorge, har dere flere valg.

Alternativer ved reseptforespørsel
 1. Åpne meldingen i innboksen. Hvilke resepter pasienten ønsker fornyet står listet.

 2. Skriv en beskjed og klikk Velg. Velg det relevante alternativet for forespørselen:

  1. Forespørsel avvist

  2. Resept fornyet

  3. Resept kan ikke fornyes

  4. Resepter delvis fornyet

 3. Send. Pasienten mottar en melding i HelseNorge med alternativet du valgte som merknad.

 4. Ved behov kan svaret på reseptforespørselen gjøres om til e-kontakt eller e-konsultasjon, ved å klikke på de tre prikkene.

Konverter reseptforespørsel til eKontakt eller eKonsultasjon

Timebestilling via HelseNorge

Dersom klinikken har valgt å tilby timebestilling via HelseNorge, kan pasienten selv bestille timer via HelseNorge-portalen. Pasienten kan kun bestille time i fastlegens timebok - dette er den eneste timeboken som er tilgjengelig for pasienten.

For at timebestilling skal være mulig for pasienten via HelseNorge, krever det at fastlegen kun står som eier av én timebok i PatientSky. Har fastlegen flere timebøker, vil pasienten forhindres fra å bestille time.

Pasienten får oversikt over fastlegens timer som er gjort tilgjengelig for online bestilling. Pasienten må også skrive inn en kommentar om hva timen gjelder. Når timen er booket, blir den automatisk synlig i fastlegens timebok i PatientSky.

Sette opp pasient på time

Klinikken kan på vanlig måte sette opp pasienten på time i fastlegens timebok. Pasienten blir automatisk varslet via HelseNorge-portalen og kan se informasjon om timen i innboksen eller under Timeavtaler i HelseNorge-portalen. Timen blir også synlig i pasientportalen og appen til PatientSky.

Dersom klinikken avlyser eller flytter timen til pasienten, blir pasienten automatisk varslet om dette i HelseNorge-portalen.

Pasienter kan få en oversikt over alle timeavtaler med klinikken.

Foreldre kan representere sine barn under 16 år og ha tilgang til deres helseopplysninger via HelseNorge. Dersom barnet selv ringer inn til klinikken og bestiller time, og foreldrene ikke skal ha innsyn i dette via HelseNorge, må timetypen byttes til Skjult time.

Videokonsultasjoner

For at pasienter skal kunne bestille videokonsultasjoner via HelseNorge, krever det at klinikken har PatientSkys videomodul.

Kontaktflatentimetypen må settes til videokonsultasjon. Les hvordan her. Timen vil da vises som videokonsultasjon i HelseNorge.

Varsler

Ved timebestilling mottar pasienten varsler om følgende fra HelseNorge:

 • Bekreftelse på booket time

 • Endring i time / flyttet time

 • Avlyst time

 • Påminnelse om time mellom 48 og 24 timer før timen

Merk at dersom pasienten ikke er aktiv i HelseNorge eller ikke har samtykket til å bli kontaktet digitalt, vil pasienten ikke motta varsel om oppsatt time via HelseNorge. For at ikke-aktive pasienter skal varsles, må varslinger være aktivert for klinikken i PatientSky, og være aktivert for timeboken og timetypen. Varslene mottas da fra PatientSky, på e-post, sms eller push.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan ser jeg om pasienten har booket eller sendt dialog via HelseNorge? Det indikeres ikke i timeboken om pasienten har bestilt via HelseNorge. Timen dukker automatisk opp i timeboken, uavhengig av om den er bestilt via HelseNorge eller pasientportalen/appen. Dialoger sendt fra HelseNorge indikeres med helsenorge.no i tittelen.

Blir pasienten varslet både i PatientSky (appen/portalen) og HelseNorge? Nei, pasienten blir kun varslet i og fra HelseNorge. Dersom pasienten ikke er aktiv i HelseNorge, og dere ønsker at pasienten skal motta varsler for timer dere setter opp, må varslinger være aktivert for klinikken deres i PatientSky, og for timeboken og timetypen. Les mer under varsler.