Kjernejournal via Secure Connect

Secure Connect gir deg tilgang til Kjernejournal på helsenettet, uansett hvor du er. Du kan jobbe hjemmefra og samtidig ha tilgang til Kjernejournal.

Systemkrav

Secure Connect er en utvidelse/extension i Google Chrome. Det vil si at du skal benytte Google Chrome som nettleser og vil ikke ha tilgang via mobiltelefon eller chromebook.

Innstallasjonsveiledning

  1. Kontakt PatientSky/Hove Total for å aktivere modulen og hvilke ansatte på klinikken som skal ha tilgang.

  2. Du må installere PatientSky sin utvidelse. Den finner du på denne linken.

Når den er installert vil du få et nytt PatientSky ikon i nettleseren din.

Gult ikon til venstre viser at ikke er tilknyttet og grønn beyr du er pålogget.

FAQ

Gjelder dette også for andre tjenester på helsenettet? Nei, denne løsningn er per i dag bare tilgjengelig for Kjernejournal.

Jeg kan ikke lengre se utvidelsen i nettleseren Trykk på pusslespill brikken øverst til høyre i nettleseren for å bestemme hvilke utvidelser som er synlige. du kan låse den til startskjermen eller gå til menyen > Flere innstillinger > utvidelser.

Jeg får meldingen "Access token has expired" hva gjør jeg? Det betyr bare at du må refreshe fanen som du er i pasient portalen og eventuelt logge inn på nytt.