Retunerte fakturaer

Returnerte fakturaer

Dersom fakturaer utsendt av Convene sendes i retur, eller adressen fra journalsystemet mangler, registreres dette av Convene og legges inn i returlisten under faktura. Klinikken er ansvarlig for å finne riktig adresse på pasienten, slik at fakturaen kan sendes ut på nytt. Husk også å oppdatere adressen i journalsystemet.
Posteringer i returlisten kan ha to forskjellige statuser som innebærer ulike forhold.
1. Feil Adresse:
Convene har sendt ut faktura og mottatt denne i retur. Årsakene til dette er mange, men de vanligste er at posten ikke fant frem, eller at postkassen var full etc.
2. Ukjent adresse:
Dersom det foreligger mangelfull adresse eller personalia registrert på pasienten i journalsystemet, sender ikke Convee faktura på ordren. Ordren havner i returlisten med status Ukjent adresse. Dette er tilfellet for Donald Duck som vist nedenfor. Her har det ikke vært registrert adresse på pasienten i journalen.
For å rette feil, klikk på blyantsymbolet, og du vil få opp følgende vindu:
Fyll ut alle opplysningene og klikk på lagre. Convene sender fakturaen ut på nytt påfølgende virkedag. Regningen kan også krediteres ved å klikke på symbolet i oversiktsbildet.
Viktig vedrørende returnerte faktura:
  • Vær oppmerksom på at fakturaer kan komme i retur av andre årsaker enn at faktureringsadressen er feil. Det kan skyldes av mottaker har full postkasse, dårlig merket postkasse, feil fra Posten, eller at pasienten selv fysisk sender fakturaen i retur. Da kan du trykke på «overfør nåværende», og deretter lagre. Da overføres automatisk gammel adresse over i feltene merket «ny».
  • Implementer tidlig gode rutiner ved klinikken for gjennomgang av returnerte fakturaer
Export as PDF
Copy link