Journal
Her kan du lære mer om PatientSky Journal.
PatientSky Journal er et 100% skybasert journalsystem, første av sitt slag i Norge. Alt du trenger for å jobbe i journalsystemet er en PC, internett og en nettleser (vi anbefaler Chrome).

Her kan du lære mer om:

Ofte stilte spørsmål

Må jeg være tilknyttet NHN for å bruke journalen til PatientSky? Nei, det må du ikke. Du kan bruke journalen som en del av vår basispakke, uten å være tilknyttet Norsk Helsenett.
Hvorfor heter det "problem" og ikke "diagnose"? Vi ønsker å bruke en problembasert tilnærming i vår journal. Ofte vet man ikke diagnosen til pasienten før det har gått lang tid. Vi bruker derfor ordet "problem", men henter terminologien fra ulike kodeverk som du kan velge mellom.
Jeg ønsker å skrive et notat angående pasienten som ikke skal komme med på en eksport? Du kan bruke personlige notater i widgets, eller klinikkens notater om du ønsker at alle på klinikken skal kunne se notatet.
Pasienten tar kontakt med klinikken via telefon, og ønsker administrative opplysninger. Hvordan journalfører jeg dette? Du kan benytte administrative notater til dette formålet. Les mer her.
Hvor finner jeg oversikt over hurtigtaster? Klikk på i-ikonet (nederst til venstre på plattformen) for å åpne menyen. Klikk på Hurtigtaster for å se en oversikt over de hurtigtastene du kan bruker på plattformen (se hvordan). Denne oversikten kan også skrives ut.
Du kan også åpne oversikten over hurtigtaster ved å trykke på Alt + X, og søke etter hurtigtaster ved å bruke Ctrl + mellomrom.
Jeg er redd for å miste data hvis strømmen går, eller jeg mister internettforbindelsen. Hvordan løser dere dette? Alt du skriver lagres i skyen hvert 2 sekund. Dette vil si at du ikke mister data for mer enn 2 sekunder. Se og les mer om dette her.
Jeg mistenker at en elektronisk melding (epikrise, henvisning, dialogmelding, rekvisisjon eller sykemelding) ikke har kommet frem. Hva gjør jeg? Gå til Klinikk i modulmenyen til venstre og velg Meldingslogg. Her finner du oversikt over alle meldinger og kan sjekke status og eventuell feilmeldinger. Opprett meldingen på nytt dersom den har feilet.
Er journalnotatene synlig for pasient? Nei, journalnotatene er ikke synlig for pasient via app eller på nett. Men det er pasienten som eier sin data, og kan be om en eksport av journalen når pasienten selv ønsker dette.
Hvem på klinikken kan se mine journalnotater? Dette er avhengig av hvilke innstillinger dere har satt opp. Klinikkadministrator kan bestemme hvem som kan se hverandres journalnotater. I standard oppsett kan kun du se dine egne journalnotater.
Hvorfor har jeg mange usignerte journalnotater? Dersom en sekretær har skrevet et notat på vegne av deg, er du pålagt å signere på notatet og si at du har sett dette. Derfor kan det ved migrering av data bli mange journalnotater du må signere på.
Kan jeg scanne direkte inn i journalen? Dette er en funksjon som kommer om kort tid. Du vil da kunne scanne direkte inn i journalen, slik at du slipper å ha sensitive personopplysninger lagret lokalt på din PC.
Hvordan overføre en journal til annet system? Eller ta i mot journal fra annet system? Per i dag har vi kun løsning for å ta i mot eksterne rapporter gjennom en dialogmelding med en .pdf der den gamle journalen er vedlagt. For å eksportere i vårt system kan du kan ta eksport av hele journalen til en pasient og levere per papir.
Jeg får mange faner på min arbeidslinje, hvordan kan jeg forhindre det? Når nå er inne i f.eks journalen til en pasient og klikker deg inn på en annen modul, f.eks Timeboken, så minimeres den aktuelle journalen ned på arbeidslinjen. Dersom du ønsker å lukke en journal, må du klikke på X eller bruke esc-knappen på tastaturet. Du kommer da tilbake til den sist brukte modulen, f.eks Timeboken.
Last modified 6mo ago