Links

Skjemaer

Lær hvordan du aktiverer og bruker skjemaer.
Klinikker som ikke er tilknyttet Norsk Helsenett eller som skal samhandle med en instans som ikke støtter elektronisk samhandling, kan benytte nasjonale skjemaer (eksempelvis til henvisning, rekvisisjon osv.).
Skjemaer er en tilleggstjeneste som vi aktiverer for deg og skjemaene legges inn av oss.

Konfigurasjon

I konfigurasjonsmodulen, gå til Skjemaer under Klinikk.
Her finnes oversikt over alle tilgjengelige skjemaer. Du kan søke etter skjemaer i fritekst eller sortere på leverandør.
Skjemaene som klinikken ønsker å benytte, må aktiveres. Aktiver de som er aktuelle for dere ved å huke av under Aktiv.
Skjemaer i konfigurasjonsmodulen
Vi gjør det vi kan for å holde skjemaene oppdatert, men tips oss gjerne hvis du kommer over et eller flere skjemaer som mangler, ved å klikke Send ønske om nytt skjema.

Bruke skjema

I et behandlingsnotat, klikk bindersikonet
og velg Skjema, eller bruk hurtigtasten ALT + Q.
Som i konfigurasjonsmodulen, får du også her opp oversikt over alle eksisterende skjemaer. De aktiverte skjemaene vil ligge øverst og helt øverst vil du se en liste over nylig brukte skjemaer. Deretter er listen organisert i alfabetisk rekkefølge.
Du kan aktivere eller deaktivere skjemaene direkte i listen, men du kan også fylle ut eller forhåndsvise skjemaer uten å aktivere dem først. Skjemaet blir automatisk aktivert dersom du skriver det ut eller legger det til i behandlingsnotatet. Forhåndsvis ved å trykke på øyeikonet
.
Velg skjema fra listen
Klikk på skjemaet du ønsker å bruke. En del informasjon i skjemaet, som kontaktinformasjon, vil være preutfylt, dersom dette er registrert på pasienten og klinikken. Sjekk likevel at alt som skal med er fylt ut. Klikk Lagre eller Print direkte. Når du lagrer skjemaet, legger det seg som vedlegg i behandlingsnotatet (se hvordan). Du kan åpne vedlegget og skrive det ut.

Autoutfylling

Mange av skjemaene blir automatisk utfylt med informasjon fra journalen. Merk at feltene for pasientens kommune vil bli fylt ut med informasjon fra adresseregisteret.

Ofte stilte spørsmål

Kan jeg fylle ut analyser og avkrysningsbokser på lab-skjemaer som skal skrives ut på blankett digitalt? Nei, på utvalgte lab-skjema varsles du om at sjekkbokser der det markeres hvilke prøver som skal tas, må fylles ut med penn (se hvor).
Last modified 4mo ago