Korrespondanse

Se hvordan du får oversikt over utsendte/mottatte meldinger per pasient.

Hvordan kan jeg få en oversikt over f.eks alle sykemeldinger eller henvisninger per pasient? I journalen til aktuell pasient, klikk på Post.

Her får du oversikt over alle dialogmeldinger, e-dialoger, e-konsultasjoner, epikriser, henvisninger, sykemeldinger, interne meldinger angående pasienten, lab bestillinger, rekvisisjoner og svar, lab svar, refusjonssøknader til helfo og reseptforespørsler.

Veksle mellom de ulike fanene ved å klikke eller bruke tab-tasten på tastaturet.

Du kan åpne meldingen i sin helhet og se mer informasjon rundt den, ved å klikke på den fra listen.