Journalnotat
Lær mer om journalnotat på PatientSky-Plattformen

Opprett nytt behandlingsnotat

Start med å gå til den aktuelle pasientens journal. Det finnes ulike måter du kan komme inn i journalen på:
  Søke etter pasienten i pasientsøkefeltet og velge Gå til journal
  Alt + J
  Dobbeltklikke på en oppsatt time i timeboken
  Klikke på pasientens navn i Timer i dag-widget
  Åpne pasientkortet og velge Journal
For å starte et nytt journalnotat klikk på Behandlingsnotat når du er inne på journalen til en pasient. Du får opp dette bildet:
Nytt behandlingsnotat
Øverst i behandlingsnotatet finner du informasjon om hvem som har skrevet notatet, og om det er knyttet mot et behandlingsforløp.
Til høyre ser du en klokke og tidstagning. Tiden starter automatisk når du har åpnet behandlingsnotat på en pasient.
Vedsiden av klokken har du et tannhjul, her kan du endre feltene du ønsker å se i journalen. Les mer her:
I tillegg har du knappen Legg til journal-mal. Les mer om dette her:
I selve journalføringen har du 4 ulike felter. Dette er den tradisjonelle SOAP modellen. Vi har oversatt den til norsk og de ulike feltene har litt nye navn:
  Amamnese: Subjektiv/Sykehistorie. Her kan du skrive inn fritekst.
  Kliniske funn: Objektiv/funn. Her kan du skrive fritekst.
  Vurdering: Analyse. Her kan du skrive fritekst
  Behandlingsplan: Her kan du skrive fritekst.
  Behandlingsforløp: Her kan du skrive inn fritekst eller benytte et Problem. Dette gir deg mulighet til å gruppere ulike behandlingsnotat under ett og samme forløp. Mer om dette her:
  Problemstilling: I dette feltet tagger du problemet som pasienten kommer inn med. Det er viktig å merke seg at dette IKKE er en diagnose, selvom kodene er hentet fra diagnose terminologier. Du kan velge mellom å benytte ICPC-2 , ICPC-2b og ICD-10 ut i fra hva du ønsker eller hva som kreves av din behandlertype.
  Søk etter problem: Dersom du har problemer med å finne et problem eller ikke vet hva du skal benytte, kan du klikke på Søk etter problem. Her vil du kunne bla gjennom de ulike kategoriene i begge terminologiene.
  Notatansvarlig: Hvis en helsesekretær/sekretær gir råd, må legen/behandler informeres om dette. Helsesekretæren kan skrive et behandlingsnotat og sette en lege som ansvarlig. I slike tilfeller må legen/behandler signere behandlingsnotat for å bekrefte at notatet stemmer og er lest.
Når du har skrevet ned det du ønsket, tagget behandlingsnotatet med et problem og lagt til de vedleggene eller hendelsene du ønsker å utføre, klikker du på Lagre notat.
Alt du skriver i de ulike feltene lagres i skyen hvert 2 sekund. Derfor vil du ikke miste data dersom noe skjer med din internett-tilgang eller din PC.

Bytte mellom ICD-10, ICPC-2, ICPC-2b

Du kan enkelt bytte mellom de tre terminologiene ved å velge det du vil fra listen. Dette vil da si at dersom du skriver noe i problemfeltet- vil kodene fra den markerte terminologien slås opp og komme med forslag til hva du kan tagge behandlingsnotatet med.
Ut i fra hvilken type behandler du er finnes det ulike krav fra HELFO om hvilke diagnosekoder man kan benytte på HELFO ordren. Vi har støtte for ICD-10, ICPC-2 og ICPC-2b.

Problemstillinger på den anatomiske modellen

Når du har valgt problemet pasienten kommer inn med kan du huke av for om det gjelder venstre, høyre eller om det er et viktig problem. Basert på hva du velger her vil den anatomiske modellen til venstre i bilde få ulike tags. F.eks: Venstre ankel, da vil det komme opp en sirkel på venstre ankel for å indikere at det er der problemet ligger.
Dersom du markerer problemet som Viktig blir sirkelen rød, og problemet markeres som rødt i problemlisten i tillegg. Du kan alltid klikke på disse sirklene og alle behandlingsnotatene som er koblet mot dette problemet vil vises.

Uferdige behandlingsnotat

Dersom du går ut av journalen eller lukker journalen til en pasient før du har lagret notatet blir det lagt i Uferdige oppgaver/pågående handlinger i menystolpen til venstre. Du vil også få en pop-up hver gang du logger inn i PatientSky om at det ligger uferdige behandlingsnotat, og hvilke pasienter det gjelder.
Dersom du ikke ønsker å lagre utkastet kan du klikke på Avbryt.
Last modified 7mo ago