Administrative notater

I noen tilfeller har du som behandler behov for å skrive journalnotater som ikke er knyttet til kliniske problemer. I slike tilfeller kan du opprette Administrative notater.

Merk at administrative notater fremdeles er notater rundt pasienten, og vil komme med på eventuell eksport av journal.

For å opprette et nytt administrativt notat klikker du på de tre prikkene oppe til høyre, og velger Nytt administrativt notat.

Merk: Administrative notater trenger ikke å tagges med et problem.

Et nytt vindu åpnes:

Under Notat* fyller du ut teksten som notatet skal inneholde. Du kan også legge til vedlegg ved å klikke på vedleggs-ikonet til høyre. Du kan da laste opp lokale filer fra din datamaskin.

Under Kategori har du flere ulike valg. Velg det som passer best fra listen.

Velg så en Dato og Tid - nåværende dato og tid fylles automatisk ut, men du kan selv redigere dette.

Klikk så Legg til notat.

Notatet legges så til i den løpende journalen, tagget med Kategorien som ble valgt. Du kan filtrere på kategorien ved å klikke på den, men dette legges ikke til i problemlisten.

Eksport/print av journal med administrative notater

Dersom du skal printe ut journalen og ikke ønsker å inkludere administrative notater kan du benytte filtreringsfunksjonen oppe til høyre. Huk bort Administrative notater.

Velg så Skriv ut aktivt vindu ved å klikke på de tre prikkene til høyre. Du vil da printe ut det du har valgt i filtreringen.