Administrative notater

I noen tilfeller har du som behandler behov for å skrive journalnotater som ikke er knyttet til kliniske problemer. I slike tilfeller kan du opprette Administrative notater.

Merk at administrative notater fremdeles er notater rundt pasienten, og vil komme med på eventuell eksport av journal.

For å opprette et nytt administrativt notat klikker du på Administrativt notat.

Merk: Administrative notater trenger ikke å tagges med et problem.

Et nytt vindu åpnes:

Under Kategori har du flere ulike valg. Velg det som passer best fra listen.

Velg så en Dato og Tid - nåværende dato og tid fylles automatisk ut, men du kan selv redigere dette.

Under Notat* fyller du ut teksten som notatet skal inneholde. Du kan også legge til vedlegg ved å klikke på vedleggs-ikonet til høyre. Du kan da laste opp lokale filer fra din datamaskin.

Velg også en Ansvarlig for notatet.

Klikk så Oppdater.

Notatet legges så til i den løpende journalen, tagget med Kategorien som ble valgt. Du kan filtrere på kategorien ved å klikke på den, men dette legges ikke til i problemlisten.

Eksport/print av journal med administrative notater

Dersom du skal printe ut journalen og ikke ønsker å inkludere administrative notater kan du benytte filtreringsfunksjonen. Huk bort Administrative notater.

Velg så Skriv ut aktivt vindu ved å klikke på de tre prikkene til høyre. Du vil da printe ut det du har valgt i filtreringen.