Åpne journalutkast

Alt du skriver i journalen lagres i skyen hvert 2 sekund. Dersom strømmen skulle gå på din PC, internettilgangen skulle forsvinne eller andre uforutsette hendelser skulle oppstå, vil du finne dine journalutkast oppe til venstre ved pasientsøkefeltet.

For å finne utkastet du jobber med, Klikk på

Du kan også klikke på Skjul utkast. For å åpne utkastet igjen kan klikker du på Behandlingsnotat

For å slette et utkast, klikk på Fjern utkast.