Endre felter i journalnotat

Endre felter i journalføring

Ved å klikke på øverst til høyre i journalbildet, får du opp valget mellom de feltene du ønsker skal være synlig i ditt journalbilde. Ved å ta bort eller legge til felter her vil journalnotatvinduet endre seg. På denne måten kan hver behandler jobbe etter egne ønsker. Dette er en innstilling du gjør en gang, per bruker, per klinikk du jobber på.