Links

Journalmaler

Du har mulighet til å lage egne maler i fritekst som kan settes inn i de ulike feltene når du skal journalføre.
Alle på klinikken kan opprette maler og alle har tilgang til hverandres maler.

Opprette journalmal

Journalmaler kan opprettes fra konfigurasjonsmodulen eller direkte i et behandlingsnotat.
 1. 1.
  Klikk
  for å komme inn i konfigurasjonsmodulen.
 2. 2.
  Under Journal, klikk Journalmal og trykk på Legg til mal.
Ny journalmal via konfigurasjonsmodulen
Du får opp følgende felt til å fylle ut:
 • Navn: Her velger du navnet på malen, gjerne noe som forklarer hva den brukes til
 • Anamnese: Her skriver du inn fritekst det du ønsker å sette inn i Anamnese-feltet
 • Kliniske funn: Her skriver du inn fritekst det du ønsker å sette inn i Kliniske funn-feltet
 • Vurdering: Her skriver du fritekst det du ønsker å sette inn i Vurdering-feltet
 • Behandlingsplan: Her skriver du fritekst det du ønsker å sette inn i Behandlingsplan-feltet
Når du er ferdig å fylle ut, klikk Lagre og malen lagres i listen.

Bruke journalmal

For å benytte en av malene du har laget åpner du journalen til den aktuelle pasienten.
Helt øverst til høyre ser du Legg til journal-mal. Ved å klikke på denne får du opp biblioteket over de ulike malene som finnes på klinikken. Velg den du ønsker fra listen og teksten settes automatisk inn i de boksene du anga i malen.
Dersom du allerede har skrevet tekst og deretter bruker malen, vil teksten du skrev tidligere beholdes og malen legges på bak.