Journal-mal

Du har mulighet til å lage egne maler i fritekst som kan settes inn i de ulike feltene når du skal journalføre.

Spar tid ved å benytte deg av journal-maler!

Alle på klinikken kan opprette maler og alle har tilgang til hverandres maler.

Opprette journal-mal

For å opprette en mal går du til Klinikk og velger Journal-maler.

Her vil du finne eksisterende maler eller du kan opprette nye ved å klikke Legg til journal-mal.

Når du har klikket på Legg til Journal-mal vil du få opp dette bildet:

  • Navn: Her velger du navnet på malen, gjerne noe som forklarer hva den brukes til

  • Anamnese: Her skriver du inn fritekst det du ønsker å sette inn i Anamnese-feltet

  • Kliniske funn: Her skriver du inn fritekst det du ønsker å sette inn i Kliniske funn-feltet

  • Vurdering: Her skriver du fritekst det du ønsker å sette inn i Vurdering-feltet

  • Behandlingsplan: Her skriver du fritekst det du ønsker å sette inn i Behandlingsplan-feltet

Malen er nå klar for bruk!

Bruke en journal-mal

For å benytte en av malene du har laget åpner du journalen til den aktuelle pasienten.

Helt øverst til høyre ser du Legg til journal-mal. Ved å klikke på denne får du opp biblioteket over de ulike malene som finnes på klinikken. Velg den du ønsker fra listen og teksten settes automatisk inn i de boksene du anga i malen.

Dersom du allerede har skrevet tekst og deretter bruker malen, vil teksten du skrev tidligere beholdes og malen legges på bak.