Slette notat

For å slette et journalnotat fra den løpende journalen til en pasient, klikker du på de tre prikkene på det aktuelle notatet.

Velg så Slett fra listen.

Du får da opp dette OBS-varslet:

Her skriver du inn kommentar til hvorfor dette skal slettes og huker av for å bekrefte at du ønsker å slette. Klikk så Slett.

Notatet fjernes nå fra den løpende journalen til den aktuelle pasienten.