Slette journalnotat

For å slette et journalnotat fra den løpende journalen til en pasient, klikker du på de tre prikkene på det aktuelle journalnotatet.

Velg så Slett journalnotat fra listen.

Du får da opp dette OBS-varslet:

Her skriver du inn kommentar til hvorfor dette skal slettes og huker av for å bekrefte at du ønsker å slette. Klikk så Oppdater.

Journalnotatet fjernes nå fra den løpende journalen til den aktuelle pasienten.