Utskrift

Dersom du har behov for å printe ut hele journalen eller ett journalnotat, har du mulighet til det.

For å printe ut ett aktuelt journalnotat, klikk på de tre prikkene ved det aktuelle notatet.

Velg så Skriv ut journalnotat.

Dersom du ønsker å printe ut hele den løpende journalen klikker du på Handlings-ikonet og velger Skriv ut alle journalnotater.

Utskrift av et og alle journalnotater

Utskrift av spesifikke problemer

Dersom pasienten ønsker utskrift av spesifikke problemer for å f.eks gi videre til en tredjepart, kan du enkelt markere de problemene du ønsker fra problemlisten. Klikk så på utskrifts-ikonet og velg Skriv ut aktivt vindu.

Utskrift av spesifikke problemer

Du kan også velge å skrive ut selve problemlisten ved å klikke på utskrifts-ikonet under det visuelle bildet av pasienten. Velg om du ønsker å skrive ut aktive, eller passive problemer.