Utskrift
For Ä ta utskrift av journalen, klikk pÄ handlingsikonet (de tre prikkene).
  • Velg Skriv ut alle notater dersom du vil skrive ut alle. Merk at innhold i vedlegg som f.eks. epikriser, henvisninger osv. ikke er med i utskriften.
  • For Ă„ printe ut ett bestemt behandlingsnotat, klikk pĂ„ de tre prikkene pĂ„ det aktuelle notatet. Velg sĂ„ Skriv ut.
Utskrift av et og alle notater

Utskrift av vedlegg

Velger du Skriv ut alle notater, er de fleste vedlegg ikke inkludert i utskriften, kun treningsprogram fra ExorLive.
Ønsker du Ä inkludere alle/flere vedlegg i utskriften, f.eks. epikriser, henvisninger osv., kan du overfÞre journalen, opprette den som PDF og skrive ut PDF-filen. Les mer her.

Utskrift av utvalgte notater

Dersom pasienten Ăžnsker utskrift av notater som omhandler et bestemt problem eller behandling, kan du markere de problemene du Ăžnsker fra problemlisten.
Klikk deretter pÄ handlingsikonet og velg Skriv ut aktivt vindu.
Utskrift av spesifikke problemer

Skriv ut filtrerte notater

Klikk pÄ filtreringsikonet og velg periode, journalinnhold eller problem. For Ä skrive ut kun det du har filtrert pÄ, velg Skriv ut aktivt vindu.

Skriv ut problemlisten

Du kan ogsÄ velge Ä skrive ut selve problemlisten ved Ä klikke pÄ handlingsikonet under det visuelle bildet av pasienten. Velg om du Þnsker Ä skrive ut aktive eller passive problemer.
Last modified 1mo ago