Utskrift

Dersom du har behov for å printe ut hele journalen eller ett behandlingsnotat, har du mulighet til det.

For å printe ut ett aktuelt behandlingsnotat, klikk på de tre prikkene ved det aktuelle notatet.

Velg så Skriv ut.

Dersom du ønsker å printe ut hele den løpende journalen klikker du på Handlings-ikonet og velger Skriv ut alle notater.

Utskrift av et og alle notater

Utskrift av spesifikke problemer

Dersom pasienten ønsker utskrift av spesifikke problemer for å f.eks gi videre til en tredjepart, kan du enkelt markere de problemene du ønsker fra problemlisten. Klikk så på utskrifts-ikonet og velg Skriv ut aktivt vindu.

Utskrift av spesifikke problemer

Du kan også velge å skrive ut selve problemlisten ved å klikke på utskrifts-ikonet under det visuelle bildet av pasienten. Velg om du ønsker å skrive ut aktive, eller passive problemer.