Ny dialogmelding

Lær hvordan du kan opprette en ny dialogmelding.

Når du har behov for å kommunisere med andre instanser vedrørerende pasientbehandling, kan du benytte dialogmeldinger. Disse sendes fra pasientens journal.

Hva er en dialogmelding? Melding for å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Hvordan sende dialogmelding

Opprett et Behandlingsnnotat og klikk på binders-ikonet Klikk deretter på Dialogmelding (elektronisk) (se hvordan).

Du får nå opp dette vinduet:

  • Mottaker: Start med å skrive inn navnet på mottakeren du ønsker å sende til. Mottakere hentes fra adresseregisteret. Du kan søke på navn eller HER-ID både på behandlere og ulike instanser. Skal dialogmeldingen til NAV, kan du benytte snarveien over mottakerfeltet.

  • Kopi til: Velg om du ønsker å sende en kopi. Skriv inn søkeord i feltet og du får opp forslag fra adresseregisteret.

  • Type: Velg hvilken type henvendelse der gjelder.

  • Spørsmål: Skriv ditt spørsmål her.

Meldinger som feiler

Dersom du sender en dialogmelding eller andre elektroniske meldinger som feiler, vil du varsles om dette ved at meldingen legger seg i bjelleikonet. Klikk på meldingen for å åpne den. Da kan du foreta endringer, avvise eller tilbakekalle.

For å se hvordan du kan behandle en innkommende dialogmelding, sjekk denne artikkelen: