PatientSky - Help
Norsk 🇳🇴
Search…
⌃K
Links

Dialogmelding

Lær hvordan du kan opprette en ny dialogmelding.
Dialogmeldinger brukes til å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Send dialogmelding

I et behandlingsnotat, klikk bindersikonet
og velg Dialogmelding (elektronisk).
Dialogmelding
Mottakere hentes fra Adresseregisteret. Du kan søke på navn eller HER-ID både på behandlere og ulike instanser. Skal dialogmeldingen til NAV eller fastlege, klikk på handlinger over mottakerfeltet.
Dersom meldingen skal sendes til NAV, vil du få følgende alternativer for type:
  • Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt
  • Henvendelse om sykefraværsoppfølging
Dialogmelding til NAV
NÃ¥r du har fylt ut feltene, klikk Lagre og send.
Dialogmeldingen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Motta dialogmelding

I postmodulen mottas alle innkommende dialogmeldinger fra andre i innboksen Tilbakemelding > Dialogmelding.​
Innboks for dialogmeldinger
Hvilke valg du har for å behandle meldingen, varierer utfra hvilken type melding det er:
  • ​Forespørsel: Du kan svare eller arkivere meldingen. NÃ¥r du har svart, fÃ¥r du opp vinduet for nytt journalnotat der meldingen legges ved som vedlegg.
  • ​Notat: Her kan du velge Ã¥ signere direkte eller signere og opprette et journalnotat. NÃ¥r du har signert, flytter meldingen seg til arkiverte.
  • ​Avviksmelding: Signer meldingen for Ã¥ arkivere.
Eksempel på mottatt dialogmelding
Mottatte dialogmeldinger og svar på dialogmeldinger legger seg som journalhendelser i pasientens journal. Avviksmeldinger vil derimot kun lagres i arkivet og ikke som journalhendelse da disse går på tekniske avvik og ikke er direkte knyttet til pasienten.
Sendte og mottatte dialogmeldinger, og svar på disse, ligger i journalen, med unntak av avviksmeldinger.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke respondere på en dialogmelding, som jeg har sendt til pasient og som pasient har svart på?
Dialogmeldinger har en annen meldingsstandard enn epost. Du kan sende en dialogmelding, og motta svar på denne, men når du har mottatt svar, regnes korrespondansen som avsluttet. Ønsker å svare på en dialogmelding som du har sendt til pasient og som pasient har svart på må du derfor sende en ny dialogmelding.
​
Last modified 4d ago