Dialogmelding
Lær hvordan du kan opprette en ny dialogmelding.
Dialogmeldinger brukes til å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Send dialogmelding

I et behandlingsnotat, klikk bindersikonet og velg Dialogmelding (elektronisk).
Dialogmelding
Mottakere hentes fra Adresseregisteret. Du kan søke på navn eller HER-ID både på behandlere og ulike instanser. Skal dialogmeldingen til NAV eller fastlege, klikk på handlinger over mottakerfeltet.
Dersom meldingen skal sendes til NAV, vil du få følgende alternativer for type:
  • Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt
  • Henvendelse om sykefraværsoppfølging
Dialogmelding til NAV
Når du har fylt ut feltene, klikk Lagre og send.
Dialogmeldingen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Motta dialogmelding

I postmodulen mottas alle innkommende dialogmeldinger fra andre i innboksen Tilbakemelding > Dialogmelding.
Innboks for dialogmeldinger
Hvilke valg du har for å behandle meldingen, varierer utfra hvilken type melding det er:
  • Forespørsel: Du kan svare eller arkivere meldingen. Når du har svart, får du opp vinduet for nytt journalnotat der meldingen legges ved som vedlegg.
  • Notat: Her kan du velge å signere direkte eller signere og opprette et journalnotat. Når du har signert, flytter meldingen seg til arkiverte.
  • Avviksmelding: Signer meldingen for å arkivere.
Eksempel på mottatt dialogmelding
Alle mottatte dialogmeldinger og svar på dialogmeldinger legger seg som journalhendelser i pasientens journal.
Alle sendte og mottatte dialogmeldinger, og svar på disse, ligger i journalen.
Last modified 8mo ago
Export as PDF
Copy link