Dialogmelding
Lær hvordan du kan opprette en ny dialogmelding.
Dialogmeldinger brukes til å ivareta generelle kommunikasjonsbehov i tilknytning til pasientbehandling, og som ikke er dekket av egne standarder som for eksempel epikrise, henvisning, laboratoriesvar etc.

Send dialogmelding

I et behandlingsnotat, klikk bindersikonet og velg Dialogmelding (elektronisk).
Dialogmelding
Mottakere hentes fra Adresseregisteret. Du kan søke på navn eller HER-ID både på behandlere og ulike instanser. Skal dialogmeldingen til NAV eller fastlege, klikk på handlinger over mottakerfeltet.
Dersom meldingen skal sendes til NAV, vil du få følgende alternativer for type:
  • Henvendelse om pasient som ikke er sykemeldt
  • Henvendelse om sykefraværsoppfølging
Dialogmelding til NAV
Når du har fylt ut feltene, klikk Lagre og send.
Dialogmeldingen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Motta dialogmelding

I postmodulen mottas alle innkommende dialogmeldinger fra andre i innboksen Tilbakemelding > Dialogmelding.
Innboks for dialogmeldinger
Hvilke valg du har for å behandle meldingen, varierer utfra hvilken type melding det er:
  • Forespørsel: Du kan svare eller arkivere meldingen. Når du har svart, får du opp vinduet for nytt journalnotat der meldingen legges ved som vedlegg.
  • Notat: Her kan du velge å signere direkte eller signere og opprette et journalnotat. Når du har signert, flytter meldingen seg til arkiverte.
  • Avviksmelding: Signer meldingen for å arkivere.
Eksempel på mottatt dialogmelding
Alle mottatte dialogmeldinger og svar på dialogmeldinger legger seg som journalhendelser i pasientens journal.
Alle sendte og mottatte dialogmeldinger, og svar på disse, ligger i journalen.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor kan jeg ikke respondere på en dialogmelding, som jeg har sendt til pasient og som pasient har svart på?
Dialogmeldinger har en annen meldingsstandard enn epost. Du kan sende en dialogmelding, og motta svar på denne, men når du har mottatt svar, regnes korrespondansen som avsluttet. Ønsker å svare på en dialogmelding som du har sendt til pasient og som pasient har svart på må du derfor sende en ny dialogmelding.
Last modified 5mo ago