Henvisning

Lær hvordan du sender elektronisk henvisning.

I et behandlingsnotat, klikk bindersikonet og velg Henvisning (elektronisk), eller bruk hurtigtasten ALT + H.

Opprett ny henvisning
Henvisning
  • Mottakere i mottakerfeltet hentes fra Adresseregisteret. Dersom du ikke får treff her, vil det si at de ikke er registrert i Adresseregisteret. Søk etter personen/instansen som skal motta henvisningen.

  • Velg type henvisning fra listen.

  • Du blir automatisk satt som ansvarlig, men dette kan endres.

  • Du kan importere journalnotater under Aktuell problemstilling og Forventet utredning/behandling.

  • Under kliniske informasjon legger automatisk klinisk informasjon fra journalen seg. Dette inkluderer CAVE-opplysninger, sykdomshistorikk og legemiddelhistorikk. Du kan slette det som ikke er relevant ved å klikke på X.

  • Under Grunner legges automatisk det som er registrert i Sosial-fanen på pasientkortet seg. Du kan også fjerne dette, legge til andre grunner og importere journalnotater her.

Fyll ut resterende felter. Kun felter med rød stjerne er obligatoriske.

Klikk Lagre og send. Henvisningen lagres som vedlegg i journalnotatet, som egen journalhendelse, i Mine sendte i postmodulen og kan søkes opp i meldingsloggen.

Merk at henvisning ikke kan brukes for røntgen, MR o.l. Henvisning brukes for å henvise pasient til annen/andre behandlere.

Endre en henvisning

Tilbakekalle eller endre henvisning

For å endre en henvisning som allerede er sendt, åpne henvisningen det gjelder.

Klikk Endre meldingen og gjør endringene. Klikk Oppdater eller Oppdater og skriv journalnotat.

Oppdater en endret henvisning

Når du har endret henvisningen, kan du se de ulike versjonene av meldingen ved å åpne den og velge fra listen Versjon.

Du kan også tilbakekalle henvisningen ved å klikke Tilbakekall meldingen. Da blir henvisningen kansellert. Ved endring og tilbakekalling, sendes og oppdateres meldingen både hos deg og mottakeren.

Tilbakekalt henvisning

Motta henvisning

Du mottar henvisninger i innboks i postmodulen. Filtrer på henvisning under kommunikasjonstype.

Her kan du rapportere avvik, skrive ut, signere for å bekrefte at du har sett meldingen eller signere og opprette journalnotat. Når du signerer blir meldingen arkivert og legger seg i Arkiv.

Motta henvisning