EG Pasientsky Brukermanual
Brukermanual
Search
K

Sykmelding

Lær mer om hvordan du kan opprette elektronisk sykmelding.
For generell informasjon om digital sykmelding, se sidene til NAV:
Les flere detaljer om de siste oppdateringene på sykmelding her: Endringslogg 12.06.2023.

Oppsett for sykmelding

I vårt system kreves følgende for å kunne sende digital sykmelding:
 • Virksomhetssertifikat og CPA-ID må være registrert for klinikken. Dette gjør vi for deg.
 • Du må ha en rolle som gir deg lov å sykmelde, via ditt HPR-nummer. Dette må registreres på din profil.
 • Du må kunne signere med Buypass smartkort.
 • Pasienten du skal sykmelde må være registrert med fullt fødselsnummer eller D-nummer.
Du trenger ikke medlemskap i Norsk Helsenett for å sende sykmelding fra vårt system.

Opprett digital sykmelding

For å opprette en ny sykmelding kan du bruke hurtigtast ALT + S, eller klikke på bindersikonet
når du journalfører og velge Sykmelding.
Skjema for digital sykmelding.
Når du fyller ut sykmelding:
 • Kun felter markert med rød stjerne * er obligatorisk å fylle ut.
 • Fastlegen hentes automatisk fra NHN fastlegeregisteret.
 • Dersom det er registrert ansettelse i Sosial-området på pasientkortet, legges dette automatisk til.
 • Under hoveddiagnose legges den sist brukte diagnosen automatisk inn. Du kan endre ved å søke opp diagnose i listen.
 • For kiropraktor og manuellterapeut får du opp et varsel når sykmelding overstiger 12 uker med anbefalt siste godkjente dato.
Ekempel på varsel når sykmelding overstiger 12 uker.
Når du har fylt ut alle relevante felter, klikk Lagre og send. Signer sykmeldingen med Buypass-kortet ditt og sykmeldingen sendes.
Dersom du avbryter signeringen, legger sykmeldingen seg i signeringslisten, slik at du kan hente den opp igjen.
Eksempel på signeringslisten der du kan hente uferdig eller påbegynt sykmelding opp igjen.
Merk: Dersom f.eks. pasienten er student og ikke har en arbeidsgiver, men likevel trenger sykmelding eller bekreftelse på fravær, anbefaler vi å lage et dokument, for å skrive en legeerklæring. Se eksempel.

Hvor finner jeg sykmeldingen?

Sykmeldingen legger seg som
 • Vedlegg i journalnotatet
 • Egen journalhendelse
 • I Mine sendte i postmodulen

Forlenge sykmelding

For å forlenge en sykmelding, klikk på den aktuelle sykmeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Forleng sykmelding.
Fyll ut de aktuelle feltene og velg ny sluttdato.
Trykk på knappen Forleng sykmelding for å forlenge sykmeldingen.
Dersom pasienten har en aktiv sykmelding fra før og du oppretter en ny sykmelding, vil du bli varslet om nåværende sykmelding og har mulighet til å forlenge den direkte fra vinduet.
Varsel om at pasienten har en aktiv sykmelding.

Printe ut sykmeldinger

Er det behov for å skrive ut sykmeldingen, åpne den og velg Skriv ut.

Får ikke opprettet sykmelding

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får opprettet sykmelding:
 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn
 • Arbeidstelefonnummer på deg som behandler eller på klinikken er ikke notert
 • Sykmeldingen er tilbakedatert lenger enn det som er tillatt
 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler
 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose
 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler
 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging
 • Diagnosekoden er ukjent
 • Sykmeldingsperiode mangler
 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer
 • Sykmeldingens varighet er over ett år
 • Sykmeldingsgraden er mindre enn 20%
 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger
Disse sykmeldingene blir automatisk avvist i det elektroniske mottaket hos NAV.
For kiropraktor og manuellterapeut, dersom sykmeldingsperioden overstiger 12 uker får du opp varsel med anbefalt siste godkjente dato. For å unngå at sykmeldingen blir avvist hos NAV, rett t.o.m. datoen i henhold til dette.
Tips: Dersom knappen Lagre og send ikke er klikkbar, hold musepekeren over den for å få mer informasjon om årsaker for at du ikke får opprettet sykmeldingen.

Avvist sykmelding

Se ofte stilte spørsmål på NAV sin side.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor finnes det ingen arbeidsgiver og hva skal jeg gjøre? Dersom det ikke er registrert noen ansettelse på pasientkortet må du opprette en ny. Snarvei for dette finnes direkte inne ved arbeidsgiver-feltet.
Hvorfor kommer mitt private nummer med på sykmeldingen? Dersom du har registrert ditt private nummer på din ansattprofil, vil dette hentes automatisk. Du kan legge til ditt jobbnummer, og fjerne ditt private om du ikke ønsker at dette skal komme med.
Kan jeg rette en avvist sykmelding? Nei, du må opprette en ny etter krav fra NAV.
Pasienten kan friskmeldes. Hvordan forkorter jeg en sykmelding? Du trenger ikke friskmelde eller forkorte sykmeldingen, ifølge NAV. Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV og uten friskmelding fra legen. Informasjon om dette på NAV sine sider.
Pasienten må sykemeldes sju uker eller mer. Hvordan dokumenterer jeg dette for NAV? Dersom perioden på sykmeldingen er sju uker eller mer, får du opp feltet 6 Utdypende opplysninger. Disse fyller du ut for å dokumentere for NAV. Feltet kommer også opp dersom du har forlenger en eksisterende sykmelding, slik at den totalt overgår sju uker.
Feltet 6 Utdypende opplysninger kommer opp i sykmeldingen dersom perioden på er 7 uker eller mer.
Mer informasjon om grensen på sju uker og unntak fra aktivitetsplikten her.