Ny sykemelding

Lær mer om hvordan du kan opprette elektronisk sykemelding.

Generell informasjon om digital sykemelding

For generell informasjon om digital sykemelding, se sidene til NAV.

Opprett digital sykemelding i PatientSky

MERK: Det kreves virksomhetssertfifikat, samt Buypass-smartkort og -leser for å ta i bruk digital sykemelding.

For å opprette en ny sykemelding kan du bruke hurtigtast ALT + S eller klikke på binders-ikonet når du journalfører og velge Sykemelding.

Du får nå opp et skjema som du fyller ut.

Merk: Pasienten må ha fult fødselsnummer eller d-nummer registrert i PatientSky for å kunne opprette sykemelding.

OBS: Det er kun gule felter med stjerne som er obligatoriske å fylle ut.

 • Når startet det legemeldte fraværet?: Legg inn datoen for når fraværet startet

 • Navn på pasientens fastlege: Legg inn navnet på fastlegen her, eller hent fastlegen fra NHN fastlegeregisteret.

 • NAV-kontor: Skriv inn NAV kontoret som pasienten tilhører. OBS: Vi henter ikke dette automatisk foreløpig.

Arbeidsgiver

Velger antall arbeidsgivere og fyll inn informasjon.

 • Pasienten har: Velg fra listen om pasienten har 1 arbeidsgiver, flere arbeidsgivere eller ingen arbeidsgivere. Etter du har valgt dette kan du velge mellom de registrerte arbeidsgiverne som ligger på pasientens pasientkort under fanen Sosial. Om det ikke er lagt til arbeidsgivere her, kan du enkelt klikke på Ny ansettelse og legge til flere. Merk at når du har registrert en arbeidsgiver på pasienten en gang, vil den alltid finnes i listen og kan brukes igjen neste gang du eventuelt skal skrive en sykemelding på samme pasient.

Merk: Dersom f.eks pasienten er student og ikke har noen arbeidsgiver, men likevel trenger sykemelding eller bekreftelse på fravær, anbefaler vi å benytte Nytt dokument lage en legeerklæring, for så å printe ut.

Diagnose

Her fyller du inn diagnoser og informasjon relevant for sykemeldingen.

 • Hoveddiagnose: Velg hoveddiagnose fra listen. Merk at dette er hentet fra problemlisten. Du må derfor ha et aktivt problem med diagnosen som du ønsker å sette opp. Dersom du ikke finner diagnosen du ønsker å benytte i listen, må du opprette et nytt journalnotat og knytte det opp mot ønsket problem.

 • Bidiagnoser: Dersom det er relevante bidiagnoser som skal registreres, velger du det fra listen her.

 • Foreligger det annen fraværsgrunn, velg en årsak: Her kan du velge mellom "Annet" og "Manglende tilrettelegging på arbeidsplassen". Ta det som er relevant.

 • Annen lovfestet fraværsgrunn, beskriv (valgfritt): Her kan du skrive fritekst.

 • Er sykdommen svangerskapsrelatert: Huk av her dersom sykdommen er foresaket av svangerskapet.

 • Kan sykemeldingen skyldes en yrkesskade/yrkessykdom?: Huk av her dersom dette er tilfellet.

 • Er det påtrengende nødvendig å skjerme pasienten for medisinske opplysninger? Huk av her.

Mulighet for arbeid

Vurder alltid om aktivitet er mulig. I sykmeldingen kan forskjellige grader av aktivitet kombineres. Periodene må være sammenhengende.

Velg fra listen og klikk Oppdater.

 • Friskmelding/Prognose arbeidsfør nok til å gjenoppta arbeid: Velg så prognose for om pasienten kan gjenoppta arbeid etter perioden, ved å huke av for ja eller nei. Dersom du huker av for ja, kan du fylle inn eventuelle hensyn som må tas på arbeidsplassen etter arbeidstaker er tilbake.

 • Hva skal til for å bedre arbeidsevnen? Fyll ut hvilke tiltak som kreves i regi av NAV

 • Melding til NAV: Velg om det ønskes bistand fra NAV nå ved å huke av for ja eller nei. Dersom du huker av for Ja, kan du fylle ut mer informasjon i feltet under.

 • Oppfølgingsplan og dialogmøte 1: Fyll ut om du har mottatt oppfølgingsplan fra arbeidsgiver her ved å klikke på Ja og Nei. Basert på hva du fyller ut så endrer bildet seg.

Tilbakedatering av sykemelding

Her angir du om sykemeldingen skal tilbakedateres og legger inn relevant informasjon.

Merk: Er sykemeldingen tilbakedatert ut i fra datofeltene, må du fylle ut hele punkt 11 for å få sendt sykemeldingen.

Til slutt angir du om pasienten er kjent eller har vist legitimasjon, og velger Lagre og send.

Signer sykemeldingen med BuyPass-kort. Sykemeldingen er tilgjengelig i journalen, og legges til som et vedlegg i behandlingsnotatet.

Forlenge sykemelding

Dersom du ønsker å forlenge en eksisterende sykemelding klikker du deg enkelt inn på pasientens journal. Her finner du sykemeldingen i den løpende journalen, f.eks ved å bruke filtreringsfunksjonen til høyre i bildet. Velg Sykemeldinger og alle sykemeldinger på den aktuelle pasienten vil vises.

Klikk deg inn på den aktuelle sykemeldingen og klikk på Forleng sykemelding nederst til høyre i bildet. Endre dato og lagre + signer sykemeldingen.

Printe ut sykemeldinger

For å se tidligere sykemeldinger på pasienten kan du enkelt klikke på sykemeldingen i den løpende journalen. Her kan du også printe ut sykemeldingen dersom det er behov for det.

Får ikke opprettet sykemelding

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får opprettet sykemelding:

 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn

 • Sykmeldingen er tilbakedatert mer enn det som er tillatt

 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler

 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler

 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging

 • Diagnosekoden er ukjent

 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose

 • Sykmeldingsperiode mangler

 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer

 • Sykmeldingens varighet er over ett år

 • Sykmeldingsgraden er mindre 20 %

 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger

Disse sykmeldingene blir automatisk avvist i det elektroniske mottaket hos NAV

Meldinger som feiler

Dersom du sender en sykemelding eller andre elektroniske meldinger som feiler, vil du varsles om dette ved at meldingen legger seg i bjelleikonet. Klikk på meldingen for å åpne den. Da kan du foreta endringer, avvise eller tilbakekalle.

Avvist sykemelding?

Se ofte stilte spørsmål på NAV sin side.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor finnes det ingen arbeidsgiver og hva skal jeg gjøre? Dersom det ikke er registrert noen ansettelse på pasientkortet må du opprette en ny. Snarvei for dette finnes direkte inne ved arbeidsgiver-feltet.

Hvorfor kommer mitt private nummer med på sykemeldingen? Dersom du har registrert ditt private nummer på din ansattprofil, vil dette hentes automatisk. Du kan legge til ditt jobbnummer, og fjerne ditt private om du ikke ønsker at dette skal komme med.

Kan jeg rette en avvist sykemelding? Nei, du må opprette en ny etter krav fra NAV.

Hvorfor får jeg ikke opp valget om å sykemelde fra menyen? Du må ha en rolle som gir deg lov til å sykemelde via ditt HPR-nummer. I tillegg må du ha lagt inn HPR-nummeret ditt på profilen din, HER-ID på ansattkortet og ha ditt Buypass-kort koblet inn.