Sykemelding

Lær mer om hvordan du kan opprette elektronisk sykemelding.

For generell informasjon om digital sykemelding, se sidene til NAV:

Oppsett for sykemelding

I vårt system kreves følgende for å kunne sende digital sykemelding:

 • Virksomhetssertifikat må være registrert for klinikken. Dette gjør vi for deg.

 • Du må ha en rolle som gir deg lov å sykemelde, via ditt HPR-nummer. Dette må registreres på din profil.

 • Din HER-ID må være registrert på ansattkortet ditt.

 • Du må kunne signere med Buypass smartkort.

 • Pasienten må være registrert med fullt fødselsnummer eller D-nummer.

Opprett digital sykemelding

For å opprette en ny sykemelding kan du bruke hurtigtast ALT + S, eller klikke på bindersikonet når du journalfører og velge Sykemelding.

Skjema for digital sykemelding

Kun felter markert med rød stjerne er obligatorisk å fylle ut.

 • Fastlegen hentes automatisk fra NHN fastlegeregisteret.

 • Dersom det er registrert ansettelse i Sosial-området på pasientkortet, legges dette automatisk til.

 • Oppgi NAV-kontoret som pasienten tilhører. OBS: Vi henter ikke dette automatisk foreløpig.

 • Under hoveddiagnose legges den sist brukte diagnosen automatisk inn. Du kan endre ved å søke opp diagnose i listen.

Når du har fylt ut alle relevante felter, klikk Lagre og send. Signer sykemeldingen med Buypass-kortet ditt og sykemeldingen sendes.

Dersom du avbryter signeringen, legger sykemeldingen seg i signeringslisten, slik at du kan hente den opp igjen.

Åpne og fullfør sykemelding fra signeringslisten

Merk: Dersom f.eks. pasienten er student og ikke har en arbeidsgiver, men likevel trenger sykemelding eller bekreftelse på fravær, anbefaler vi å lage et dokument, for å skrive en legeerklæring. Se eksempel.

Hvor finner jeg sykemeldingen?

Sykemeldingen legger seg som

 • Vedlegg i journalnotatet

 • Egen journalhendelse

 • I Mine sendte i postmodulen

Forlenge sykemelding

For å forlenge en sykemelding, klikk på den aktuelle sykemeldingen, enten i journalen eller fra postmodulen, og velg Forleng sykemelding.

Fyll ut de aktuelle feltene og velg ny sluttdato.

Forlenge sykemelding

Dersom pasienten har en aktiv sykemelding fra før og du oppretter en ny sykemeldig, vil du bli varslet om nåværende sykemelding og har mulighet til å forlenge den direkte fra vinduet.

Varsel om at pasienten har en aktiv sykemelding

Printe ut sykemeldinger

Er det behov for å skrive ut sykemeldingen, åpne den og velg Skriv ut.

Skriv ut sykemelding

Får ikke opprettet sykemelding

Det kan være ulike årsaker til at du ikke får opprettet sykemelding:

 • Fødselsnummer eller d-nummer er ikke 11 tegn

 • Sykemeldingen er tilbakedatert lenger enn det som er tillatt

 • Hoveddiagnose eller annen fraværsgrunn mangler

 • Utdypende opplysninger ved 7, 17 eller 39 uker mangler

 • En avventende sykmelding mangler innspill om tilrettelegging

 • Diagnosekoden er ukjent

 • Hoveddiagnosen er en Z-diagnose

 • Sykmeldingsperiode mangler

 • Sykmeldingen inneholder overlappende datoer

 • Sykmeldingens varighet er over ett år

 • Sykmeldingsgraden er mindre 20 %

 • Legen har mistet retten til å skrive sykmeldinger

Disse sykmeldingene blir automatisk avvist i det elektroniske mottaket hos NAV.

Avvist sykemelding

Se ofte stilte spørsmål på NAV sin side.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor finnes det ingen arbeidsgiver og hva skal jeg gjøre? Dersom det ikke er registrert noen ansettelse på pasientkortet må du opprette en ny. Snarvei for dette finnes direkte inne ved arbeidsgiver-feltet.

Hvorfor kommer mitt private nummer med på sykemeldingen? Dersom du har registrert ditt private nummer på din ansattprofil, vil dette hentes automatisk. Du kan legge til ditt jobbnummer, og fjerne ditt private om du ikke ønsker at dette skal komme med.

Kan jeg rette en avvist sykemelding? Nei, du må opprette en ny etter krav fra NAV.

Hvorfor får jeg ikke opp valget om å sykemelde fra menyen? Du må ha en rolle som gir deg lov til å sykemelde via ditt HPR-nummer. I tillegg må du ha lagt inn HPR-nummeret ditt på profilen din, HER-ID på ansattkortet og ha ditt Buypass-kort koblet inn.

Pasienten kan friskmeldes. Hvordan forkorter jeg en sykemelding? Du trenger ikke friskmelde eller forkorte sykemeldingen, ifølge NAV. Sykmeldte kan gå tilbake til jobb uten å avtale med NAV og uten friskmelding fra legen. Informasjon om dette på NAV sine sider.