Tjenestebasert adressering

PatientSky støtter tjenestebasert adressering.

Oppsett i NHN's adresseregister

Tjenestebasert adressering brukes i elektroniske meldinger over NHN, eksempelvis dialogmeldinger, henvisninger, rekvisisjoner med flere. For å kunne sende en melding til en tjeneste på en annen klinikk eller instans, forutsetter det at de benytter tjenestebasert adressering. Har instansen ikke satt det opp, må du søke etter den aktuelle behandleren du ønsker å sende til. Dette gjelder også din egen instans. Ønsker man å ta i bruk tjenestebasert adressering må dette settes opp korrekt i NHN sitt adresseregister. Det er opp til hver enkelt instans å sette opp dette i Adresseregisteret til NHN. Kontakt NHN for bistand til dette.

Bruk

Elektroniske meldinger opprettes fra bindersikonet i et nytt journalnotat (se hvor).

 1. Åpne en ny elektronisk melding, for eksempel dialogmelding.

 2. I feltet Avsender velger du hvilken av tjenestene du er tilknyttet på klinikken som skal være avsender for denne meldingen, for eksempel fysioterapi eller kiropraktikk (se hvordan).

 3. I feltet Mottaker søker du etter den klinikken eller instansen du vil sende meldingen til. Benytter mottakeren tjenestebasert adressering, vil det for eksempel kunne stå fysioterapi, kiropraktikk eller bildediagnostikk som tjenester hos mottakeren. Hvis mottakeren er et sykehus kan tjenestene for eksempel være Hjertesykdommer, Nevrologi eller Barnesykdommer.

 4. Velg tjenesten du vil sende til, fyll ut resten av feltene og klikk Lagre og Send.

Les mer om elektroniske meldinger her.

Konfigurasjon

‌For at klinikken skal kunne ta i bruk denne tjenesten, må virksomheten først registreres med tjenestebasert adressering (TBA) hos NHN.

Når tjenestetypene er registrert i NHN Adresseregisteret, vil de reflekteres i PatientSky. Dere kan velge hvilke ansatte på klinikken som skal være mottaker og avsender av hver enkelt tjenestetype (eksempel: fysioterapi).

 1. Åpne konfigurasjonsmodulen.

 2. Gå til Tjenestebasert adressering under Klinikk i menyen.

 3. I listen vises de ulike tjenestetypene og tjenestens HerID (se hvor).

 4. Under Valgte mottakere, legg til ansatte som skal motta meldinger innenfor tjenestetypen og HerID-en. Dere kan velge mottakere basert på rolle, stilling (enkelte ansatte) eller egendefinerte grupper for hver enkelt tjenestetype (se hvordan).

  1. Er dere flere ansatte med samme rolle, anbefaler vi at dere velger rollen som mottaker. Dette sikrer også at nye ansatte med rollen automatisk får tilgang til meldingene.

  2. Tilbyr flere ansatte samme tjeneste, legg alle disse inn i en gruppe og velg gruppen som mottaker. Eksempel: Dersom det for eksempel er en tverrfaglig klinikk der en fysioterapeut og en manuell terapeut skal motta meldinger for samme tjeneste, opprett en gruppe med disse brukerne og velg gruppen som mottaker.

  3. Én ansatt kan velges som mottaker på flere tjenester og HerIDer.

Klinikken vil også vises som en egen tjeneste i listen (se hvor). Dette er en reserveløsning for å samle opp innkommende meldinger. Hvis en melding sendes til en mottaker som ikke har blitt konfigurert, er fjernet eller lignende, så sendes meldingen til denne mottakeren i stedet.

 1. Velg mottakere på reserveløsningen for å sikre at meldinger alltid kommer frem til klinikken.

Opprett gruppe‌

Dersom du ikke allerede har en gruppe opprettet på klinikken, kan du opprette en gruppe direkte fra mottakerfeltet.

 • Dobbeltklikk i mottakerfeltet og velg Opprett gruppe (se hvordan).

Les mer om å opprette grupper her.