Tjenestebasert adressering
PatientSky støtter tjenestebasert adressering.

Oppsett i NHN's adresseregister

Tjenestebasert adressering brukes i elektroniske meldinger over NHN, eksempelvis dialogmeldinger, henvisninger, og rekvisisjoner.
For å kunne sende en melding til en tjeneste på en annen klinikk eller instans, forutsetter det at de benytter tjenestebasert adressering. Har instansen ikke satt det opp, må du søke etter den aktuelle behandleren du ønsker å sende til. Dette gjelder også din egen instans.

Konfigurasjon

Ønsker man å ta i bruk tjenestebasert adressering må dette settes opp korrekt i NHN sitt adresseregister. Kontakt NHN for bistand til dette.‌
Når tjenestetypene er registrert i NHN Adresseregisteret, vil de reflekteres i PatientSky. Dere kan velge hvilke ansatte på klinikken som skal være mottaker og avsender av hver enkelt tjenestetype (eksempel: fysioterapi).
  1.
  Åpne konfigurasjonsmodulen.
  2.
  Gå til Tjenestebasert adressering under Klinikk i menyen.
  3.
  I listen vises de ulike tjenestetypene og tjenestens HerID (se hvor).
  4.
  Under Valgte mottakere, legg til ansatte som skal motta meldinger innenfor tjenestetypen og HerID-en. Dere kan velge mottakere basert på rolle, stilling (enkelte ansatte) eller egendefinerte grupper for hver enkelt tjenestetype (se hvordan).
   Er dere flere ansatte med samme rolle, anbefaler vi at dere velger rollen som mottaker. Dette sikrer også at nye ansatte med rollen automatisk får tilgang til meldingene.
   Tilbyr flere ansatte samme tjeneste, legg alle disse inn i en gruppe og velg gruppen som mottaker. Dersom det for eksempel er en tverrfaglig klinikk der en fysioterapeut og en manuell terapeut skal motta meldinger for samme tjeneste, opprett en gruppe med disse brukerne og velg gruppen som mottaker.
   Én ansatt kan velges som mottaker på flere tjenester og HerIDer.
  Klinikken vil også vises som en egen tjeneste i listen (se hvor). Dette er en reserveløsning for å samle opp innkommende meldinger. Hvis en melding sendes til en mottaker som ikke har blitt konfigurert, er fjernet eller lignende, så sendes meldingen til denne mottakeren i stedet.
  5.
  Velg mottakere på reserveløsningen for å sikre at meldinger alltid kommer frem til klinikken. Her kan du velge enten én bruker eller en gruppe. Det forutsetter at brukeren har Her-ID eller at minst en i gruppen har Her-ID. Ved å sette opp reserveløsningen, kan du unngå at meldingen sendes til hele klinikken dersom den eksempelvis sendes til en som ikke jobber på klinikken lengre.
Last modified 27d ago
Export as PDF
Copy link