Utskrift
For ĂĽ ta utskrift av journalen, klikk pĂĽ handlingsikonet
.
  • Velg Skriv ut alle notater dersom du vil skrive ut alle. Merk at innhold i vedlegg som f.eks. epikriser, henvisninger osv. ikke er med i utskriften.
  • For ĂĽ printe ut ett bestemt behandlingsnotat, klikk pĂĽ de tre prikkene pĂĽ det aktuelle notatet. Velg sĂĽ Skriv ut.
Utskrift av et og alle notater

Utskrift av vedlegg

Velger du Skriv ut alle notater, er de fleste vedlegg ikke inkludert i utskriften, kun treningsprogram fra ExorLive.
Ønsker du ü inkludere alle/flere vedlegg i utskriften, f.eks. epikriser, henvisninger osv., kan du overføre journalen, opprette den som PDF og skrive ut PDF-filen. Les mer her.

Utskrift av utvalgte notater

Dersom pasienten ønsker utskrift av notater som omhandler et bestemt problem eller behandling, kan du markere de problemene du ønsker fra problemlisten.
Klikk deretter pĂĽ handlingsikonet
og velg Skriv ut aktivt vindu.
Utskrift av spesifikke problemer

Skriv ut filtrerte notater

Klikk pĂĽ filtreringsikonet
og velg periode, journalinnhold eller problem. For ĂĽ skrive ut kun det du har filtrert pĂĽ, velg Skriv ut aktivt vindu.

Skriv ut problemlisten

Du kan ogsĂĽ velge ĂĽ skrive ut selve problemlisten ved ĂĽ klikke pĂĽ handlingsikonet
under det visuelle bildet av pasienten. Velg om du ønsker ü skrive ut aktive eller passive problemer.