Lab-integrasjoner
Lær mer om våre eksterne integrasjoner.
Vårt LAB-modul har integrasjon til flere ulike eksterne LAB-leverandører. Med en integrasjon til en av disse, kan dere rekvirere lab-prøver elektronisk via vårt LAB-modul.
For at integrasjonen skal fungere, må det vi kaller Desktop Service installeres på forhånd. Les hvordan du gjør dette her.

Finn din eksterne LAB-leverandør

Last modified 1yr ago
Export as PDF
Copy link