DIPS Interactor

PatientSky har integrasjon med DIPS Interactor for rekvirering av lab-prøver.

Med DIPS-integrasjonen har dere mulighet til å sende lab- og røntgen-rekvisisjoner til sykehus som bruker DIPS. Integrasjonen aktiveres av oss i PatientSky.

Aktivere tjenesten

 1. Når PatientSky har aktivert integrasjonen for deg, logg inn i PatientSky eller oppdater nettleseren.

 2. Dersom Desktop Service ikke er installert fra før, må du installere dette først for at DIPS skal bli tilgjengelig å bruke. Les hvordan.

 3. Når Desktop Service er installert, eller dersom det var installert fra før, vil oppslagsikonet være synlig i søkefeltet når en pasient er valgt.

 4. Trykk på oppslagsikonet. Herfra har du flere valg: Gå til DIPS Interactor oversikten, opprette henvisninger eller LAB-rekvisisjoner via DIPS. Se hvordan:

Åpne DIPS

Hvordan rekvirere via DIPS i PatientSky

Slik gjør du:

 1. Sørg for at pasienten du skal rekvirere for er valgt i søkefeltet.

 2. Klikk på oppslagsikonet fra søkefeltet for å se valgene.

 3. Velg mellom DIPS Interactor - Henvisning eller DIPS Interactor - Lab rekvirering (hva du har tilgang til avhenger av hvilken rolle du har).

 4. Rekvirenten vil automatisk være pasientens fastlege, men du kan velge en annen lege fra listen om det er nødvendig:

Velg rekvirent
 1. DIPS åpnes, og du gjennomfører resten av rekvisisjonen derfra. Vi kopierer over pasientens fødselsnummer, navn, kjønn og alder. Inne i DIPS har du mulighet til å hente inn notat fra journal.

Du kan rekvirere både lokale og eksterne lab prøver fra DIPS Interactor. Alle prøvene du har satt opp på klinikken vil være tilgjengelige i DIPS. Dersom du lager lokale ordre vil disse bli rekvirert til PatientSky, og eksterne rekvisisjoner for eksterne prøver.

Når du bare skal sende lokale lab ordre i DIPS anbefaler vi at du trykker "Send" og ikke "lagre". Da blir den synlig i oversikten i PatientSky.

Alle sendte rekvisisjoner for både lab og røntgen finner du under Mine sendte i Post-modulen. De vil også finnes under Post i pasientens journal.

Dersom du rekvirerer hos flere laboratorie i samme rekvisisjon, vil rekvisisjonen i Mine sendte ha separate faner for hvert enkelt laboratorie.

Etterrekvirere

Dersom du allerede har sendt en rekvisisjon, har du mulighet til å etterrekvirere flere analyser.

 1. Åpne rekvisisjonen i Mine sendte i Postmodulen.

 2. Nederst, trykk på Etterrekvirering. DIPS åpnes. Se hvordan:

Etterrekvirering

Mottatte rekvisisjoner fra DIPS

Svar på sendte rekvisisjoner vil automatisk komme inn i PatientSky:

Mottatte lab-resultater vises:

 • I pasientens lab-oversikt

 • I postmodulen

 • I post-fanen i journalen til pasienten.

Mottatte røntgensvar vises:

 • I den løpende journalen til pasienten

 • I postmodulen

 • I post-fanen i journalen til pasienten