eUnilabs

Her kan du lære mer om vår integrasjon med eUnliabs som leverer laboratorietjenester.

Aktiver eUnilabs

PatientSky aktiverer eUnilabs for de aktuelle brukerne på klinikken. Du vil se at dette er aktivert inne i lab-modulen ved at knappen "åpne eUnilbas" er tilgjengelig.

Lab-modul hvor eUnilabs er integrert.

Rekvirere prøver eUnilabs

For å rekvirere prøver til eUnilabs, kan du gå til lab-modulen på den aktuelle pasienten og klikke på Åpne eUnilabs.

Lab-modulen med integreasjon mot eUnilabs.

Du blir da sendt til eUnilabs sitt webbaserte grensesnitt, hvor du kan rekvirere prøver.

Unilabs webgrensesnitt

Når rekvisisjonen er sendt vil du kunne se dette i den løpende journalen som en journalhendelse. Ved å klikke på denne sendes du til eUnilabs og direkte inn på den aktuelle prøven.

Merk: Pasienten må ha fult fødsels- og personnummer eller d-nummer for at det skal kunne rekvireres prøver.

Motta svar fra Unilabs

Svarene fra Unilabs kommer i Post-modulen i din innboks. Her kan du åpne svaret, se og signere. Lab-svaret ligger også i pasientens løpende journal.

Brukermanual eUnilbas

Her kan du finne brukermanualen til eUnilabs for å lære mer om deres løsning.