Fürst Forum Web

Vårt system har integrasjon med Fürst Forum Web, et nettbasert verktøy for elektronisk rekvirering og svarvisning av laboratorieprøver.

Aktivere integrasjonen

Vi aktiverer integrasjonen til Fürst Forum Web for de aktuelle brukerne på klinikken. Når dette er gjort, vil rekvirering via Fürst Forum Web være tilgjengelig i listen under Ny rekvisisjon i Lab-modulen.

Rekvirere lab-prøver

I lab-arket til pasienten,

  1. Klikk Ny rekvisisjon.

  2. Klikk Fürst Forum Web - Lab rekvirering.

Fürst Web åpnes i en ny fane i nettleseren din. Her blir du bedt om å logge inn med HelseID, dersom du ikke allerede er innlogget. Utfør rekvisisjonen inne i programmet.

Pasientens fødselsnummer, navn, kjønn, telefonnummer, adresse og siste diagnosekode kommer automatisk opp i rekvisisjonen.

Åpne Fürst Web i lab-modulen

Merk: Pasienten må ha fullt fødselsnummer eller d-nummer for at det skal kunne rekvireres prøver.