WelchAllyn
Integrasjonen med WelchAllyn CardioPerfect gjør det mulig å gå fra plattformen og over i WelchAllyn uten å måtte skrive inn pasientinformasjon på nytt.

Aktivering

  1.
  Kontakt PatientSky/Hove Total for å aktivere tjenesten.
  2.
  Logg inn i PatientSky eller oppdater nettleseren.
  3.
  Dersom PatientSky-tjenesten ikke er installert fra før, må du installere dette først for at Welch Allyn skal bli tilgjengelig å bruke. Les hvordan.

Bruk

Integrasjonen gjør det enklere å gå fra plattformen over i WelchAllyn. Det er to måter å bruke integrasjonen:
  Trykk på oppslagsikonet i søkefeltet (se hvor), eller
  Gå inn i pasientens LAB-oversikt (ALT + L), og under Ny rekvisisjon, bruk Åpne i WelchAllyn (se hvor).
Integrasjonen sender ikke informasjon fra WelchAllyn tilbake i journalen.

Sikre treff på riktig pasient

Hvis pasienten allerede er registrert med fullt fødselsnummer i Welch Allyn tilsvarende PatientSky, vil du automatisk få treff på pasienten i Welch Allyn.
Dersom du tidligere har brukt Welch Allyn sammen med et annet journalsystem og fått dataen din overført til PatientSky, vil pasientene dine i noen tilfeller ikke være registrert med fullt fødselsnummer i Welch Allyn, eller ha avvikende eller manglende ID i Welch Allyn sammenliknet med PatientSky.
Derfor har dere mulighet til å se og eventuelt legge til en ekstern identifikator, for å sikre at dere får treff på riktig pasient i Welch Allyn.
  1.
  Gå til området Eksterne identifikatorer på pasientkortet
  2.
  Her ser du oversikt over pasientens ID'er i Welch Allyn, dersom det er noen.

Ofte stilte spørsmål

Hvilke instrumenter støtter WelchAllyn CardioPerfect? Per i dag støtter WelchAllyn CardioPerfect følgende instrumenter for 24T BT, Spirometri og EKG:
  EKG: CPR-UN, AM12
  SPIRO: Spiro Perfect
  24T Blodtrykk: Mobilograph NG, ABPM-6100, ABPM-7100
Jeg forsøker å åpne en pasient i Welch Allyn og får beskjed om at pasienten er funnet med en ID i det eksterne systemet. Hva gjør jeg? Dette betyr at pasienten ikke ligger inne med fullt fødselsnummer i Welch Allyn, men med en ekstern migrert ID fra ditt tidligere system. Du kan se denne ID'en på pasientkortet under eksterne identifikatorer. Før du bekrefter at du vil knytte disse sammen, åpne Welch Allyn fra menylinjen for å sjekke at du har fått treff på riktig pasient. Ønsker du å knytte de sammen, velg Bekreft.
Jeg får ikke treff på pasienten i Welch Allyn, men blir spurt om å opprette pasienten som ny pasient. Hva gjør jeg? Dersom du ikke får treff, og du vet sikkert at pasienten ikke finnes i Welch Allyn fra før, kan du bekrefte at du ønsker at pasienten skal opprettes. Pasienten blir da opprettet automatisk og det blir lagt til en Welch Allyn-ID automatisk på pasientkortet, basert på fødselsnummeret til pasienten.
Jeg får ikke treff på pasienten i Welch Allyn, men vet at pasienten allerede ligger i Welch Allyn. Hva gjør jeg? Da kan du legge til en ekstern identifikator som sikrer at du får treff på riktig pasient neste gang.
  1.
  Finn pasienten i Welch Allyn og kopier pasientens nummer.
  2.
  Gå til eksterne identifikatorer på pasientkortet i PatientSky.
  3.
  Klikk Legg til ekstern identifikator.
  4.
  Velg Welch Allyn ID fra nedtrekksmenyen og lim inn nummeret.
ID'en er nå lagret og du vil få treff når du åpner pasienten i Welch Allyn.
Last modified 22d ago