Opprett lab-bestilling

For å opprette en lab-bestilling, gå til Lab-modulet og klikk på

Du får da opp dette bildet.

Øverst i bilde har du to faner:

 • Intern: Her velger du de prøvene som skal tas og analysers på klinikken, eller de prøvene som skal tas på klinikken og sendes til en ekstern lab.

 • Ekstern: Her fyller du ut relevante skjemaer for de prøvene som er valgt.

Alle lab-bestillinger vil bli sendt til lab-personalet sin innboks i Post-modulet. Nye bestillinger vil legge seg i innboksen Paraklinikk under Lab ordre, som du finner under alle postkassene i Post-modulet. Har du lagt til en snarvei for innboks i widgets, vil du også finne bestillingene her.

Internt

I fanen Internt vil du ha mulighet til å velge de lab-prøvene som skal tas og eventuelt analyseres.

Velg lab-prøver

Finn de lab-prøvene du ønsker å bestille ved å søke.

For å legge de til i lab-bestillingen klikk på .

Alle valgte prøver vil legge seg under Valgte analyser.

Rekvisjonsdetaljer

Under Rekvisisjonsdetaljer vil du få en oversikt over annen informasjon som er relevant for de prøvene som er valgt. Det er blant annet informasjon som du tidligere la til når du konfigurerte Intern lab under Laboratorietjenester i Klinikk-modulet.

 • Navn: Her vil du få opp det navnet som er lagt til på denne lab-prøven.

 • NLK-kode: Identifikasjonskoden fra Norsk Laboratoriekodeverk på den aktuelle lab-prøven

 • Enhet: Hvilken målingsenhet som brukes for å måle resultatet av denne lab-prøven

 • Fagområde: Hvilket fagområde denne lab-prøven tilhører (Biokjemi eller Mikrobiologi)

 • Prøvetype: Hva slags type prøve dette er. Er det en blodprøve, urinprøve eller lignende

 • Klinikk indikasjon: Eventuelle kliniske indikasjoner for denne lab-prøven. Dette er informasjon du kan ha lagt til på forhånd.

 • Pasientforberedelser: Eventuelle forberedelse pasienten må foreta på forhånd av lab-prøven

 • Labinstruksjoner: Eventuelle labinstruksjoner lab personalet må ta hensyn til ved denne lab-prøven. Dette er informasjon du kan ha lagt til på forhånd.

 • Tolkningsinstruksjoner: Eventuelle tolkningsinstruksjoner som må tas hensyn til. Dette er informasjon du kan ha lagt til på forhånd.

Rekvisiskjonshistorikk

Under Rekvisisjonshistorikk vil du ha mulighet til å se historikken over tidligere lab-analyser gjort av de lab-prøvene som er valgt.

Her (I rute hvor det nå står Ingen lab-data å vise) vil du kunne se en visualisert framstilling av analysehistorikken.

Under Resultater vil du se resultatene av prøvene som er registrert fra tidligere analyser av denne lab-prøven.

Bestillingsoversikt

Her under Bestillingsoversikt vil du få en oversikt over den bestillingen du holder på med.

Du vil kunne se at dette er en lokalbestilling, samt hvor mange prøver du eventuelt holder på å bestille. Bestillingsoversikten vil alltid følge deg, uansett hvilken fane du befinner deg i bestillingsvinduet.

Du kan redigere bestillingen ved å trykke på . Du kan også slette hele bestillingen ved å trykke på .

I feltet Rekvirent kan velger du hvem som skal sende denne bestillingen. Det vil si at vedkommende som blir valgt i dette feltet, vil være den som får svaret når lab-personalet senere skal sende tilbake svaret.

Rekvirenten vil automatisk være satt til å være pasientens fastlege. Ønsker du å endre rekvirent for denne bestillingen, klikk på . Klikk så på , og velg en annen lege i listen.

Under Kommentar kan du legge til eventuelle kommentarer du har for bestillingen. Denne kommentaren vil vises for lab-personalet som senere skal registrere resultatet på prøvene.

Velg så eventuell tidsfrist for når prøvene må bli tatt.

Er dette en hastebestilling, kan du huke av for Hastebestilling. Dersom dette er en hastebestilling, vil bestillingen legge seg i , samt markeres i rødt, for å indikere at dette er en viktig bestilling.

Start eller send intern lab-bestilling.

Er dette en lab-prøve som kan taes og analyseres på laboratoriet på klinikken, kan du enten trykke på , eller

 • Lagre og start: Lagrer bestillingen og åpner vinduet for registrering av lab-svar direkte

 • Send til lab: Sender bestillingen til lab-personalet på klinikken, slik at de kan ta, analysere og registrere resultatet på prøvene.

Er dette en lab-prøve som må analyseres hos et eksternt laboratorie, går du videre til fanen Ekstern.

Ekstern

I fanen Ekstern har du mulighet til å velge og fylle ut skjema for lab-analyser elektronisk, dersom dette er en lab-prøve som på analyseres på et eksternt laboratorium.

Start med å velge Fagområde og Leverandør. For å få opp listen over de tilgjengelige valgene i disse to feltene, klikk på

Etter at du har valgt fagområde og leverandør for lab-prøven, vil du kunne se skjemaet og kan fylle det ut direkte herfra.

Når du har fylt ut skjemaet, klikker du på

Gå så videre med bestillingen enten ved å trykke på for å gå videre selv, eller på for å sende bestillingen videre til lab-personalet.

Neste steg er å printe ut det ferdig utfylte skjemaet. Legg riktig ark for dette skjemaet i den skriveren som skal brukes. Klikk så på print ut/skriv ut , og bestillingen for ekstern lab-analyse er nå klar til å behandles/sendes.