Oppsett
Lær hvordan dere setter opp lab-modulen og gjør den klart til bruk.
LAB-modulen kan benyttes på ulike måter:
 • Intern lab kan settes opp for dere som tar og analyserer labprøver på klinikken.
 • For dere som benytter LAB-skjemaer til eksterne leverandører, er disse tilgjengelig fra journalen.
 • For dere som har eksterne LAB-leverandører, benyttes integrasjon mot disse.

Sett opp intern lab

Start med å sette opp hvem som skal jobbe på laben.
I klinikkoppsettet, sørg for at du har opprettet en gruppe for LAB. Sikre at alle som skal jobbe på lab er lagt til i gruppen.
Deretter,
 1. 1.
  Åpne Konfigurasjonsmodulen, og under Laboratorietjenester, klikk Innstillinger.

Legg til prøver

I konfigurasjonsmodulen, gå til Intern lab. I listen finner du oversikt over alle prøvene som kan legges til i deres interne lab. Prøvene er hentet fra Norsk Laboratoriekodeverk.
Intern lab
Klikk Legg til i intern lab på prøven du vil legge til.
Etter at den er lagt til, kan du redigere labprøven. Klikk på prøven for å åpne.
Under Oppsett kan du:
 • Gi prøven et annet navn som er lettere å huske
 • Legge til kliniske indikasjoner
 • Legge til eventuelle lab-instruksjoner
Oppsett for lab-prøven
Under Rediger standardkode kan du:
 • Velge hvordan resultatet skal angis: numerisk, positiv/negativ eller i tekst.
 • Legge til eventuelle tolkingsinstruksjoner.
 • Legge til interne referanseverdier. Dette anbefaler vi, slik at prøvene er tilpasset måleutstyret dere benytter. Huk av for "bruk interne referanseverdier" og klikk på plusstegnet for å legge til referanseverdien.
Dersom en prøve er utenfor referanseverdi, vil dette tydelig markeres i labarket.
Rediger standardkode

Gruppeanalyse

Dersom det er flere labprøver dere gjerne rekvirerer for samtidig, kan du opprette en gruppeanalyse.
I konfigurasjonsmodulen, velg Gruppeanalyse under Laboratorietjenester.
Eksempel: Dersom du ønsker å undersøke om pasienten har halsbetennelse, kan du legge til prøve for streptokokker og CRP i en gruppe.
Gruppeanalyser er tilgjengelig når du rekvirerer en labprøve.
Legg til flere labprøver i en gruppe
Last modified 11mo ago