Oppsett

Lær hvordan dere setter opp lab-modulen og gjør den klart til bruk.

LAB-modulen kan benyttes på ulike måter:

  • Intern lab kan settes opp for dere som tar og analyserer labprøver på klinikken.

  • For dere som benytter LAB-skjemaer til eksterne leverandører, er disse tilgjengelig fra journalen.

  • For dere som har eksterne LAB-leverandører, benyttes integrasjon mot disse.

Sett opp intern lab

Start med å sette opp hvem som skal jobbe på laben.

I klinikkoppsettet, sørg for at du har opprettet en gruppe for LAB. Sikre at alle som skal jobbe på lab er lagt til i gruppen.

Deretter,

  1. Åpne Konfigurasjonsmodulen, og under Laboratorietjenester, klikk Innstillinger.

Legg til prøver

I konfigurasjonsmodulen, gå til Intern lab. I listen finner du oversikt over alle prøvene som kan legges til i deres interne lab. Prøvene er hentet fra Norsk Laboratoriekodeverk.

Intern lab

Klikk Legg til i intern lab på prøven du vil legge til.

Etter at den er lagt til, kan du redigere labprøven. Klikk på prøven for å åpne.

Under Oppsett kan du:

  • Gi prøven et annet navn som er lettere å huske

  • Legge til kliniske indikasjoner

  • Legge til eventuelle lab-instruksjoner

Oppsett for lab-prøven

Under Rediger standardkode kan du:

  • Velge hvordan resultatet skal angis: numerisk, positiv/negativ eller i tekst.

  • Legge til eventuelle tolkingsinstruksjoner.

  • Legge til interne referanseverdier. Dette anbefaler vi, slik at prøvene er tilpasset måleutstyret dere benytter. Huk av for "bruk interne referanseverdier" og klikk på plusstegnet for å legge til referanseverdien.

Dersom en prøve er utenfor referanseverdi, vil dette tydelig markeres i labarket.

Rediger standardkode

Gruppeanalyse

Dersom det er flere labprøver dere gjerne rekvirerer for samtidig, kan du opprette en gruppeanalyse.

I konfigurasjonsmodulen, velg Gruppeanalyse under Laboratorietjenester.

Eksempel: Dersom du ønsker å undersøke om pasienten har halsbetennelse, kan du legge til prøve for streptokokker og CRP i en gruppe.

Gruppeanalyser er tilgjengelig når du rekvirerer en labprøve.

Legg til flere labprøver i en gruppe