Oppsett
Lær hvordan dere setter opp lab-modulen og gjør den klart til bruk.
Lab-modulen kan benyttes på ulike måter:
 • Intern lab kan settes opp for dere som tar og gjennomfører analyser på lab.
 • For dere som benytter Lab-skjemaer til eksterne leverandører, er disse tilgjengelig fra journalen.
 • For dere som har Eksterne lab-leverandører, benyttes integrasjon mot disse.

Sett opp mottakere for interne rekvisisjoner

Start med å sette opp hvem som skal motta lab-rekvisisjoner.
I klinikkoppsettet, sørg for at du har opprettet en gruppe for lab. Sikre at alle som skal motta interne rekvisisjoner på lab er lagt til i gruppen.
Tips: Gjør gruppen tilgjengelig fra kontektsvelgeren. På denne måten kan du selv velge når du skal motta interne rekvisisjoner (se hvor du kan huke av).
Dette er spesielt nyttig om du ikke jobber på lab hver dag.
Deretter,
 1. 1.
  Åpne Konfigurasjonsmodulen, og under Laboratorietjenester, klikk Innstillinger.

Legg til analyser

I konfigurasjonsmodulen, gå til Intern lab. Her vil du få opp et vindu med Analyser

Legg til analyser i Intern lab

Legg til analyser
Under Analyser finner du oversikt over alle analysene som kan legges til i deres interne lab. Analysene følger strukturering og bruker terminologi fra Norsk Laboratoriekodeverk.
Klikk Legg til i intern lab på prøven du vil legge til.
Etter at den er lagt til, kan du redigere analysen. Klikk på den for å åpne.
Under Oppsett kan du blant annet:
 • Gi analysen et annet Navn som er lettere å huske
 • Legge til Kliniske indikasjoner
 • Legge til eventuelle Labinstruksjoner
Du kan tilpasse og redigere analysen ved å trykke på den
Under Rediger standardkode kan du legge til:
 • Hvordan resultatet angis: numerisk, positiv/negativ eller i tekst.
 • Tolkningsinstruksjoner
 • Interne referanseverdier. Huk av for "bruk interne referanseverdier" og klikk på plusstegnet for å legge til referanseverdien. Dersom en analyse er utenfor referanseverdi, vil dette tydelig markeres i lab-arket.
Du kan redigere standardkoden

Gruppeanalyse

Opprett gruppeanalyse for analyser som ofte rekvireres sammen.
Eksempel: Dersom du ønsker å undersøke om pasienten har halsbetennelse, kan du legge til analyse for streptokokker og CRP i en gruppe.
I konfigurasjonsmodulen, velg Gruppeanalyse under Laboratorietjenester.
Gruppeanalyser er tilgjengelig når du oppretter en intern rekvisisjon. Gruppeanalyse kan slettes fra oversikten i konfigurasjonsmodulen (se hvordan).
Legg til flere labanalyser i en gruppe
Last modified 16d ago