Bruk
Lær hvordan du bruker lab-modulen.

Lab-arket

For å åpne pasientens lab-ark, gå til pasientens journal og klikk Lab, eller bruk hurtigtast ALT + L.
Pasientens lab-ark
Labarket viser deg en oversikt over alle prøveresultater, både interne og eksterne. Arket er inndelt på følgende måte, fra venstre:
 • Fagområde
 • Hvilken prøve er rekvirert
 • Hvilken måleenhet er brukt
 • Dato for når resultatet ble mottatt eller registrert
Eksterne prøvesvar vil bli registrert på den datoen prøven ble tatt.

Slik bruker du lab-arket

Registrerte resultater vises i ulike farger:
 • Grå bakgrunnsfarge for prøver som er migrert fra deres tidligere journalsystem.
 • Blå bakgrunn for resultater som ikke er signert.
 • Hvit bakgrunn for signerte resultater.
 • Rød tekstfarge og stjernesymbol for resultater utenfor referanseverdi.
 • Gul tekstfarge for resultater på analyser der det er registrert gule referanseverdier. Hvis resultatet faller innunder det gule referansefeltet, og man deretter fjerner markeringen i feltet patologisk, vil resultatet lagres gult.
 • Svart tekst for resultater innenfor referanseverdi.
 • Understrek for å se resultatet med kommentar.

Rekvirere lab-prøve internt

Når legen har pasienten inne til konsultasjon, kan lab-prøver internt rekvireres fra pasientens lab-ark.
Klikk Ny rekvisisjon eller bruk hurtigtast ALT + 1.
Ny lab-rekvisisjon
I venstre kolonne ser du prøvene som er lagt til i deres interne lab. Du kan søke etter prøver i søkefeltet.
 1. 1.
  For å legge til en prøve som skal tas og analyseres på klinikken, klikk på plusstegnet ved siden av prøven.
 2. 2.
  Rekvirent er som standard deg selv (pasientens fastlege), men kan endres manuelt ved behov.
 3. 3.
  Legg eventuelt ved notat til lab-personalet.
 4. 4.
  Legg eventuelt inn en tidsfrist.
 5. 5.
  Dersom bestillingen haster, huk av for hastebestilling. Bestillingen vil da ligge i viktige varsler og markeres rød i innboks.
Du kan også:
 • Klikke på prøven for å se flere detaljer, dette vises under Rekvisisjonsdetaljer. Her vil du blant annet få opp labinstruksjon, klinisk indikasjon og tolkningsinstruksjon, dersom du oppga dette da du la til prøven i deres interne lab.
 • Under Rekvisisjonshistorikk ser du historikken over tidligere lab-analyser gjort av den lab-prøven som er valgt. Resultater viser tidligere registrerte resultater for denne prøven.
Når rekvisisjonen er klar, velg:
 • Send til lab, hvis rekvisisjonen kun skal sendes til lab-personalet for prøvetaking.
 • Lagre og start, hvis resultatet skal registreres med en gang.

Motta LAB-rekvisisjon internt

Alle interne LAB-rekvisisjoner blir sendt til lab-personalet sin innboks i postmodulen: Lab-rekvisisjon. Når en i lab-gruppen åpner rekvisisjonen, kan resultatet av prøven legges inn direkte og sendes til rekvirenten.
Åpne lab-rekvisisjon i innboks
 1. 2.
  Skriv inn resultatet.
 2. 3.
  Dersom det er lagt til referanseverdier på denne prøven, vises disse i feltet for referanseverdier.
 3. 4.
  Hvis behov, dobbeltklikk i feltet patologisk for å få opp alternativer.
 4. 5.
  Legg til eventuell kommentar.
Dersom det ble tatt flere prøver, kan du legge til disse i radene under. Begynn å skrive i feltet for å velge riktig prøve.
Send resultatet til rekvirenten.
For å registrere prøveresultat, fyll inn feltene i rekvisisjonen

Motta og signere lab-resultat

Når lab-personalet har sendt lab-svaret legges resultatet automatisk i pasientens lab-ark. Rekvirenten mottar lab-resultatet i sin innboks under LAB-resultat. Resultatet må signeres for å markere at det er lest.

Rekvirere lab-prøve eksternt

For å rekvirere lab-prøver til eksternt laboratorie, finnes to muligheter:
 • Benytte integrasjon med en ekstern lab-leverandør. Les mer om de ulike under Eksterne leverandører.
 • Benytte lab-skjema via pasientens journal.

Lab-skjema

 1. 1.
  Åpne pasientens journal (ALT + J).
 2. 2.
  I et nytt behandlingsnotat, klikk bindersikonet.
 3. 3.
  Velg Skjema. Eller bruk hurtigtast Alt + S for å komme direkte til skjemalisten.
 4. 4.
  Søk etter, eller velg skjema fra listen.
 5. 5.
  Fyll inn skjemaet og klikk Print for å skrive ut, og sende.
Les mer om skjemaer og konfigurasjon av disse.
Skjema åpnet fra listen

Motta og legge til lab-resultater

Alle lab-resultater, eksterne og interne, mottas i innboksen Laboratorie > Lab-resultat.
Lab-resultater mottas i innboksen Lab-resultat
Dersom et lab-resultat skal legges inn med en gang, eller du ønsker å registrere et eksternt resultat, kan dette gjøres fra pasientens lab-ark.
Legg til lab-resultat
Klikk Legg til resultat. Skriv inn prøven som er tatt og resultatet.
Er du rekvirent, kan du signere og lagre med en gang.
Skal resultatet sendes rekvirenten, klikk Send resultater. Rekvirent mottar svaret i sin innboks og kan signere på samme måte som forklart her.