Rette feiloppførte regningskort

Lær hvordan du retter opp feil i oppførte regningskort i PatientSky.

Har du gjort feil, opprettet dobbelt, tatt betalt ved en feil eller har behov for å tilbakebetale en pasient av andre årsaker, kan du enkelt gjøre dette fra et opprettet regningskort. På denne måten har du mulighet til å rette opp eventuelle feil i regnskapet.

Rette feil i oppført regningskort

Åpne regningskortet du ønsker å tilbakebetale. På pasientkortet finner du oversikt over alle regningskort opprettet for pasienten. Klikk på Tilbakebetal.

Her fyller du enten inn årsak til hvorfor regningskortet tilbakebetales, for eksempel hvis du har gjort en feil. Eller du skriver inn kontonummeret summen skal tilbakebetales til. Statusen på regningskortet endres til tilbakebetalt.

Selve tilbakebetalingen må gjennomføres i ditt banksystem. Dette er tydlige varslet i vinduet.

Du kan også opprette en kopi av det regningskortet som ble feil, om ønskelig. Huk av for Opprett kopi.

Se rapport over tilbakebetalinger

I økonomimodulen finner du rapporten Kreditering/tilbakebetaling med oversikt over alle dine krediterte fakturaer og tilbakebetalte regningskort. Her kan du sortere på regnskap, aktør, start - og sluttdato, tidsperiode og status på regningskortet.