Rapporter

Lær hvordan du ser og eksporterer rapporter i PatientSky.

I Økonomimodulen har du tilgang til ulike rapporter.

Reskontro Se full oversikt over regninger til pasient eller bedrift. Søk opp pasient, bedrift eller faktura, velg regnskap, aktør og filtrer på åpne eller alle poster.

Omsetning Alle ordre er sortert etter ordredato. Dagens dato blir automatisk valgt for enkel og rask overrsikt over dagens omsetning. Filtrer på regnskap, aktør og datointervall eller periode for å se omsetningen din. Du kan også søke etter ordrenummer.

Få status på hver enkelt delsum av regninskortet med ikoner som gir deg god oversikt over om en pasient må fakturerres eller om du mangler å sende inn ordre til Helfo (se eksempel).

Ubetalt Se oversikt over ubetalte fakturaer og ikke fakturerte. Overrsikten gjør at man enkelt kan se hvem som har utestående beløp (se hvordan).

Sorter på regnskap og aktør. Åpne regningskort ved å trykke på linjen. Du kan også kreditere ubetalte fakturaer ved å klikke Krediter til venstre.

Innbetalinger Se oversikt over alle innbetalinger. Sorter på regnskap, aktør og periode. Her kan du også filtrere på type innbetaling: pasientbetaling, betaling fra bedrift eller HELFO-oppgjør. Du kan også printe oppgjørsrapport for perioden du har valgt (se hvor).

Kreditering/tilbakebetaling Her får du oversikt over krediterte fakturarer og tilbakebetalte regningskort. Sorter regnskap, aktør og periode. Du kan også sortere på status: kreditert eller tilbakebetalt.

Eksportere rapporter

For å eksportere rapporter, gå til Økonomi og Eksportering (se hvor).

  1. Velg hvilken rapport du vil eksportere.

  2. Velg regnskap og aktør.

  3. Velg datointervall eller periode.

Du kan enten laste ned rapporten som PDF-fil eller som .CSV-fil.

Regnskapsførere trenger ofte .CSV-fil for å føre inn i selve regnskapet. Dersom du laster ned rapporten som .CSV-fil, kan den åpnes i Excel eller Numbers (Mac), eller andre programmer som støtter .CSV-format. Les forklaring på hvordan filen kan ordnes i ulike program her.

Du kan gi regnskapsfører tilgang til PatientSky slik at de kan se og ta ut rapporter selv.

De ulike rapportene du kan ta eksport av er:

  • Omsetning: Viser oversikt over alle krav, slik som betalte, ubetalte, og tilbakebetalinger og krediteringer for det regnskapet, aktøren og perioden du har valgt.

  • Oppgjør: Viser oversikt over alle betalinger og tilbakebetalinger for det regnskapet, aktøren og perioden du har valgt.

  • Takstoversikt: Viser oversikt over takstbruk for regnskapet, aktøren og perioden du har valgt. Dersom man er flere behandlere som for eksempel deler på kostnaden av utstyr til klinikken, kan denne rapporten være nyttig for å få oversikt over hvem som har benyttet mer av utstyret og dermed f.eks. skal betale mer. Merk at takstprisene i rapporten er oppgitt uten MVA.

  • Innbetalinger: Viser alle innbetalinger til det valgte regnskapet, aktøren og perioden. Viser både innbetalinger ved kort, kontant og bank.

  • Saldo: Viser ikke hver enkelt ordre, men viser balanse ved åpning og lukning, det vil si hvor mye som er inntjent ved startdato og hvor mye er inntjent ved sluttdato. Start - og sluttdato refererer til det datointervallet du velger når du eksporterer rapporten.

Kontoplan

Dersom du er usikker på hva de ulike kontoene i saldo-rapporten innebærer eller inkluderer, kan du se de ulike kontoene i konfigurasjonsmodulen og Kontoplan.

Kontoplanen