Faktura

PatientSky kan benyttes med to ulike fakturaløsninger.

Fakturaløsning gjennom Melin Medical AS der de gjør alt det administrative, sender og registrerer betalinger direkte inn i systemet. Alt du gjør er å Klikke Send faktura og eventuelt følge opp krav som ikke blir betalt inn. Les mer om denne løsningen her:

Fakturamodul gjennom PatientSky AS der du som behandler selv printer, sender og holder orden på betalte faktura.