Kommunalt fellesoppgjør

Kommunalt fellesoppgjør gjør det mulig for assisterende personnel å sende inn Helfo oppgjør på vegne av klinikkens behandlere. I motsetning til Kommunalt enkelt oppgjør hvor behandlere signere personlig, så kan kommunens sertifikat brukes til å signere. Fordelen med dette er at hver behandler ikke selv må huske på å sende inn oppgjøret, men kan få bistand fra klinikkens støtte personell. Les mer om kravene og konfigurasjonen under:

Per dags dato gjelder kommunalt fellesoppgjør på plattformen kun for leger.

Oppsett

For å kunne legge til rette for et kommunalt fellesoppgjør, er dere nødt til å sette opp et regnskap for dette. Oppsettet forutsier at kommunen har riktig oppsett i AR og riktige avtaler med Helfo.

Opprett kommunalt regneskap

  1. Under regnskapstype velger du Kommunalt - Fellesoppgjør for kommunal drift

Det er kun klinikkadministrator som har mulighet til å velge Fellesoppgjør under Regnskapstype.

Bruk

Regningskortet opprettes som vanlig. Det eneste du må huske på er dette:

  • Husk å velg det regnskapet som tidligere ble opperttet for kommunalt fellesoppgjør.

  • Aktør velges ut ifra hvem som har behandlet passisenten. Det er dette som blir oppgitt som behandler i oppgjøret når det sendes til Helfo.

Se feltet for regnskap midt på regningskortet

Få oversikt og send fellesoppgjør

Du finner oversikt over ordrene og oppgjørene slik som tidligere. Klinikkadministrator har mulighet til å sortere på "Alle" i feltet Aktør i oversikten.

Alle på klinikken kan sende inn et fellesoppgjør ved å følge samme oppskrift for andre Helfo oppgjør.

Når du skal sende fellesoppgjør velger du hvem av behandlerene som skal være med på dette oppgjøret. Enten for en eller flere behandlere.

Du kan også enkelt velge og fjerne enkeltordre fra oppgjøret slik som ved enkeltoppgjør.

Selve signeringen av fellesoppgjøret gjøres med kommunens virksomhetsertifikat som er lagt til på klinikken, og du vil ikke trenge å signere dette med buypasskortet.

FAQ

Jeg benytter meg av påminnelser for Helfo - vil jeg også få påminnelser om fellesoppgjør? Nei, påminnelsen gjelder bare enkeltoppgjør.