Tidsoverlapp
PatientSky har en tidsvalidator som sjekker overlapp mellom regningene som sendes til Helfo. Denne sjekken gjøres fortløpende når du oppretter regningskort, og du kan derfor oppleve å måtte rette overlapp allerede før du sender til Helfo.
Tidsvalidatoen sjekke når timen starter, og kopier dette med over til regningskortet. Så ser vi på hvilke takster det brukes. Takst kan inneholde data om hvor mange minuter timen er verdt. Alt etter kombinasjonen av takster vet vi hvor lang konsultasjonen er. Ved å sammenligne i) start på Konsultasjon 1, ii) lengden på Konsultasjon 1 pga takstene, og iii) når regningskortet for Konsultasjon 2 stater, så kan vi se om det er overlap.
Det er viktig å merke seg at takstene dere har konfigurert på timetypene må samsvare med start- og sluttidspunktene på timene i timeboken. Derfor oppfordrer vi til å basere hvilke takster dere legger inn på timetypene på eksemplene i skjemaet nedenfor:
Timen som er
Fysioterapeut
Psykomotorisk fysioterapeut
Manuellterapeut
1 - 20 min
A3a
A9a
A8a
21 - 30 min
A3a + A3b
A9a + A9b
A8a + A8b
31 - 40 min
A3a + A3b*2
A9a + A9b*2
A8a + A8b*2
41 - 50 min
A3a + A3b*3
A9a + A9b*3
A8a + A8b*3
51 - 60 min
A3a + A3b*4
A9a + A9b*4
A8a + A8b*4
61 - 70 min
A3a + A3b*5
A9a + A9b*5
A8a + A8b*5
71 - 80 min
A3a + A3b*6
A9a + A9b*6
A8a + A8b*6
Tidsvalidering er også tilpasset leger og deres takster.
Når du er klar for å sende inn ditt oppgjør til Helfo vil også tidsvalidatoren hjelpe deg med å sjekke om regninger overlapper med hverandre og kan bli avvist av Helfo. Vinduet dukker opp av seg selv når du sender oppgjøret, og du retter eventuelle feil ved å ta tak i timene som du ser er feil (rød farge) og drar de unna hverandre slik at de ikke overlapper lenger.

Hvilke muligheter har jeg for å rette feil?

For regningskort som er opprettet (men ikke sendt til Helfo).
Regningskort uten pasientandel
For slike regningskort kan du enkelt slette den/de takstene som er feil (se hvordan).
Regningskort hvor pasientandelen er betalt
Regningskort der pasientandelen allerede er betalt må tilbakebetales til pasienten dersom de er feil.
Klikk på det aktuelle regningskortet og klikk på Tilbakebetal nederst til venstre (se hvordan). Husk å opprett en kopi og betal pasienten tilbake.
Regningkort som er satt til å betales senere
For regningskort som ikke er betalt enda, har du mulighet til å redigere antall takster.
Det vil si at dersom du har lagt til for mange tilleggstakster kan du redigere antallet slik at det blir riktig i forhold til varighet på timen (se hvordan).
Eksempel: Du har lagt til 2 stk av taksten A3b, men skal kun ha 1. Da kan du endre antall takster inne på regningkortet, klikke oppdater, og oppgjøret sendes på nytt til Helfo automatisk for godkjenning.

For regningskort som er opprettet (og er sendt til Helfo).

Regningskort hvor pasientandelen er betalt
For slike regningkort må beløpet tilbakebetales både til Helfo og pasienten.
Åpne regningskortet og klikk på Tilbakebetal nederst til venstre. Husk å opprett en kopi og betal pasienten tilbake (se hvordan).
Regningskort som er satt til å betales senere
For regningskort som er registrert som Betal senere har du mulighet til å endre takstene.
Det betyr at dersom du har lagt til for mange tilleggstakster kan du redigere antallet slik at det blir riktig i forhold til varighet på timen (se hvordan).
Eksempel: Du har lagt til 2 stk av taksten A3b, men kan skal kun ha 1. Da kan du endre antall takster inne på regningkortet, klikke oppdater, og orden er klar til å sendes på nytt til Helfo.

Hvordan forhindre tidsoverlapp?

Der er umiddelbart 2 ting som kan hjelpe:
  • Rette feilen som har skjedd Ved å flytte på regningskortets tidspunkt kan man unngå eventuelt tidsoverlapp. Finner systemet tidsoverlapp vil du få opp en validering når regningskortet opprettes. Du kan også alltid sjekke en ekstra gang før du sender til Helfo (se hvor)
  • Juster brukte takster Her er det to aspekter som må tas hensyn til:
    • Sikre at riktige takster legges inn automatisk (Har du brukt riktige takster på timetypen?)
    • Tilpass eksisterende regningskort som fortsatt ikke er betalt (både av pasient og Helfo).