Frikort

For klinikker som har Norsk Helsenett integrasjon og Meldinger vil det automatisk hentes status på frikort når du åpner et regningskort og benytter deg av en takst som dekkes av frikortordningen.

Garantikoden vil automatisk fylles ut når du åpner regningskortet, og du ser enkelt om pasienten har frikort eller ikke på pasientkortet.

Merk: Denne funksjonen er kun mulig for klinikker som benytter vår Økonomi-løsning og har aktivert Norsk Helsenett integrasjonen og benytter seg av andre Meldinger via Helsenett.

Manuell frikort synkronisering

For klinikker som ikke benytter seg av vår Økonomi-løsning, kan du likevel hente opp status på frikort for aktuell pasient manuelt, dersom dere har skrudd på Norsk Helsenett integrasjonen og lagt inn CPA.

For klinikker som ikke har Norsk Helsenett-integrasjon kan dere manuelt legge inn garantikode og egenandelsfritak 1 eller 2 på pasienten. Se hvordan du manuelt kan legge dette til her.

Du kan kjøre en manuell synk fra pasientkortet til pasienten. Gå til fanen Administrasjon og velg Garantikode og språk.

Klikk så på Kjør frikortsynkronisering.

Dersom det er data å hente vil dette legges automatisk i garantikode-feltet, og vise datoen for når de gyldige frikortene ble aktive.

Merk: Denne løsningen er kun tilgjengelig for kunder som har aktivert Norsk Helsenett integrasjonen og Meldinger.

Garantikoder

Barn under 16 år vil automatisk få garantikoden "Barn under 16", når barnet fyller 16 vil garantikoden fjernes.

Dersom behandleren har rollen Psykolog vil garantikoden "Barn under 18" automatisk legges til, og fjernes når barnet fyller 18.

Alle andre garantikoder må settes manuelt.