Opprett regningskort

Opprett regningskort

Regningskort er regningen som opprettes til pasienten og eventuelt HELFO.

For å opprette et nytt regningskort manuelt kan du aktivere en pasient i søkefeltet og velge snarveien Nytt regningskort, eller på følgende måte:

 • Fra søkefeltet med en aktivert pasient

 • Med hurtigtasten alt + b

 • Snarveier fra en oppsatt time

 • Fra Opprett og legg til i journalen

Man kan lage regninger på vegne av seg selv som behandler, eller på vegne av andre behandlere i sin rolle som medarbeider. Dersom det allerede er opprettet et utkast av et regningskort på denne pasienten vil du få opp en varsling om dette. Her har du mulighet til å enten fortsette på det utkastet, eller å opprette et nytt. Dette gjelder da utkast for hele klinikken.

Utseende på feltene kan avvike i ditt bilde avhengig av om du benytter Helfo-takster eller forsikringstakster .

Når et regningskort opprettes på en pasient innenfor 24 timer etter pasienten har hatt en oppsatt time, vil regningskortet automatisk knyttes mot den siste timen. Dette vil si at du kan skru på Regningskort-ikonet i Timeboken og se hvilke timer det er opprettet regningskort for.

Tidspunktet settes automatisk til å være når den siste timen til pasienten var satt opp, men du kan overstyre dette. Det er viktig å ha riktig tid, spesielt dersom du sender Helfo-oppgjør. Systemet sjekker automatisk om det er overlappende tidspunkt, som gjør at regningskortet kan bli avvist.

 • Pasient/bedrift: Her ser du den pasienten eller bedriften regningskortet omhandler

 • Adresse: Pasientens/bedriftens adresse som fakturaen sendes til (dersom du velger faktura som betalingsmetode).

 • Garantikode: Velg om pasienten omfattes av en garantikode. Dersom du allerede har registrert en garantikode på pasientkortet til pasienten, vil denne automatisk dukke opp på regningskortet, og du trenger ikke registrere den manuelt. Se hvordan du kan gjør dette her. Dersom du er tilknyttet NHN vil systemet automatisk søke opp om pasienten har frikort 1 eller 2 og legge dette til.

 • Regnskap: Velg hvilket regnskap regningen skal føres i. Dersom du har valgt ditt regnskap som standard regnskap, slipper du å velge dette hver gang.

 • Velg aktør: Velg hvilken aktør som er benyttet. Du blir automatisk satt opp dersom du har tilgang til å fakturere.

 • Velg diagnose: Merk: Dette feltet er kun obligatorisk for deg som får refusjon fra HELFO. Ettersom HELFO krever en diagnose for å godkjenne regningskortet, må du legge til dette. Dersom du har opprettet og lagret journalnotatet etter pasientens besøk, vil problemet automatisk hentes og legges inn i diagnose-feltet. Ellers kan du søke på koder eller på beskrivelse av koden. Dette feltet kan ikke korrigeres når regningen er betalt eller fakturert, om det skulle være feil og HELFO ikke godkjenner kravet.

 • Flere alternativer: Dersom det skal registreres spesielle innstillinger åpner du avanserte innstillinger.

 • Faktura til annen adresse: Her velger du om fakturaen skal sendes til en annen adresse en den som er angitt som pasientens adresse.

 • Forfallsdato på faktura: Dersom du ønsker lengre enn 14 dags betalingstid kan du velge en dato her.

 • Selvbetalende: Dersom pasienten ikke er dekket av norsk folketrygd og skal betale alt selv, velger du Ja her

 • Fakturatekst: Er det ønskelig å legge med en egendefinert fakturatekst, gjøres det her.

Vi går så videre på selve regningskortet.

Takst: Dersom Timetypen er knyttet opp mot takst(er) legges takstene til automatisk, og du slipper å manuelt legge de til. Du kan også søke manuelt i takster her og legge til.

TIPS: For å få en ny linje, klikk enter på tastaturet

Se hvordan du knytter takst om timetypen her:

Antall: Viser antall av den valgte taksten, her kan du manuelt legge til flere dersom du ønsker

Pasientpris: Viser prisen som pasienten skal betale selv Helfo-pris: Viser prisen som eventuelt helfo skal betale Forsikrings-pris: Viser prisen som eventuelt forsikringsselskap skal betale

Betal senere / samlefaktura / Utkast

Dersom regningskortet ikke skal betales akkurat nå, eller du benytter deg av Samleregning, kan du enkelt velge Betal senere og regningskortet legges i Ufakturerte. Les mer om dette her:

Dersom du f.eks oppretter regningskortet for en sekretær som skal ta betalt ute i resepsjonen, kan du velge Utkast. Resepsjonisten får da beskjed om at det er lagret et utkast, og kan enkelt hente opp dette når vedkommende åpner pasienten i søkefeltet.

Velg betaling

For pasientens andel kan du velge en betalingsmetode ut i fra hvilke betalingsmetoder klinikken har valgt. Hold musekekeren over Velg betaling og du får opp de aktuelle alternativene for din klinikk.

Merk som betalt alternativene kort og kontant, betyr at du vil markere regningskortet som betalt med en frittstående betalingsløsning. F.eks en frittstående terminal som ikke snakker med PatientSky (f.eks: iZettle), eller om du tar i mot kontant betaling i ditt frittstående kassesystem.

Betal med feltet kortterminal, faktura eller Melin terminal, betyr at du vil ta betalt med en av de integrerte løsningene vi tilbyr. Pasientens andel sendes da til denne betalingsløsningen og kan betales direkte. Dersom det er takster for HELFO lagres regningskortet under HELFO-oppgjør, og kan sendes inn til HELFO når du ønsker. Dersom det er forsikringstakster på regningskortet vil disse automatisk sendes til forsikringsselskapet gjennom EHF.

Egenandelsregistrering hos HELFO ved ren pasientandel

Egenadelregistrering hos HELFO ved ren pasientandel forekommer på en del ulike takster.

Når du har opprettet et regningskort med en ren pasientandeltakst, og valgt betalingsmetode for dette, blir dette sendt i bakgrunnen neste gang når HELFO-oppgjør blir sendt.

Dette vil vises i regningskortets historikk når det har blitt sendt til HELFO via oppgjør.

Det dukker ikke opp i listen av ordre som behandleren velger å sende til HELFO, men blir automatisk lagt ved i bakgrunnen slik at HELFO får informasjon om innbetaling. Det er samme scenario som når man har sendt krav om HELFO-andel til HELFO og pasienten i etterkant betaler pasientfaktura. Da vil innbetalingen følge med neste oppgjør som behandleren sender inn for å melde om at egenandel er betalt. Eksempel på historikkoppdateringen du vil kunne se på regningskortet etter regningen er blitt inkludert i et oppgjør.

Selvbetalende pasienter

Pasienter som ikke møter til time, avbestillinger innenfor 24 timer, eller utenlandske statsborgere utenfor EU skal være uten krav mot HELFO når de faktureres.

I slike tilfeller fylles regningskortet ut med følgende innstillinger:

Under Flere alternativer huker du av for at Ja, pasienten skal betale for alt. Når du da benytter en takstkode fra HELFO ser du at hele beløpet føres under Pasientpris og HELFO-pris forblir tom.

Opprett faktura til bedrift

Du har mulighet til å fakturere bedrifter for pasienters konsultasjoner. Les mer om hvordan du gjør dette her:

Varsling om overlappende regningskort

Dersom du prøver å opprette et regningskort som overlapper med eksisterende regningskort vil du få opp varsling om dette, samt ha mulighet til å rette.

Du vil se alle dagens regningskort og kunne rette ved å dra og slippe på et tomt tidsintervall.

Hold musepekeren over varslingsikonet for å se feilmeldingen som kan føre til avvist regningskort.

Dra og slipp det overlappende regningskortet til et ledig tidsintervall. Regningskortet får da nytt tidspunkt. Klikk på Fortsett med endringer for å lagre.

D40 takst vil legges til automatisk

For pasienter over 80 år på behandlingsdato vil takst D40 legges til automatisk dersom en gyldig takstkombinasjon finnes. Gjelder på følgende takster:

 • A1a, A1d, A3a, A3b, A8a, A9a, C33a, C33b, C34a, C34b, C34c, C34d, C34e, C34f

 • Det vil også være mulig å legge inn markering av pasient global på plattformen som rullestolbruker. Dette trigger automatisk D40 i gyldig takstkombinasjon. Dette settes på pasientkortet.

A-10 taksten

A10 kan nå benyttes og vil skilles ut på eget regningskort.