Opprett regningskort knyttet til time

Dersom du ønsker å knytte en bestemt time til et regningskort kan du enkelt gjøre dette. Dette kan være nyttig for å gi deg en oversikt over hvilke timer som er fakturert for.

Klikk først på tannhjulet i Timeboken oppe til venstre, sjekk at du har aktivert Regningskort. Her kan du også huke den av, dersom du ikke ønsker å vise tilknyttet regningskort mot timen i Timeboken. Merk at du kan skru av/på for dagsvisning, ukevisning eller gruppevisning, og innstillingen gjelder for din bruker.

Start så med å sette opp en time for den aktuelle pasienten. Opprett så et regningskort fra en av de ulike metodene (fra timen, fra journalen, fra pasientsøkefeltet eller fra en av pluss-tegnene).

Timen knyttes opp mot regningskort 72 timer bak i tid, eller frem til midnatt samme dag.

På regningskortet har du et felt som heter Time. Dette viser hvilken time regningskortet blir knyttet mot - og viser navnet på behandleren sin timebok + tidspunkt.

Dersom en pasient har flere timer samme dag, har du også mulighet til å velge mellom de ulike.

Du har også mulighet til å knytte et regningskort til en skjult time.

Skjulte timer er timer som ikke er synlig for pasienten. Slike timer konfigureres når du oppretter timetyper. Eksempel på slike timer kan være administrative timer hvor pasienten fortsatt skal faktureres

I timeboken vil du se et symbol for regningskort på timer som har et tilknyttet regningskortet, dette kan skrus av og på for ulike brukere i ulike visninger i timeboken. Se artikkel lengre oppe.

Du kan enkelt klikke på regningskortet for å åpne dette og se status på betaling.

På pasientkortet til den aktuelle pasienten, kan du se en status over beløp, og om det er opprettet regningskort. Åpne pasientkortet, gå til Timebok og finn den aktuelle timen.

Her ser du beløpet pasienten skal betale og du kan enkelt åpne regningskortet for å se historikken ved å klikke på symbolet på høyre side.