Opprett regnskap for klinikken

Opprett nytt regnskap

For å kunne opprette regninger og ta betalt fra pasienter, må det først settes opp et felles regnskap for bedriften eller for hver behandler.

For å komme til Regnskap, gå til Økonomi i modulmenyen til venstre og velg Regnskap fra undermenyen. I oversiktsbildet finner du en oversikt over alle regnskapene som er opprettet hos klinikken.

For å opprette nytt regnskap, klikk Nytt regnskap.

Opprett nytt regnskap

Opprett felles regnskap for klinikken og ansatte

Dersom du skal ha ett felles regnskap for de ansatte følger du denne oppskriften.

Velg en eier, dette er vanligvis en administrator som har overordnet ansvar for økonomi. Skriv inn navnet på regnskapet, ofte klinikkens navn.

Legg inn klinikkens adresse og velg hvilken regnskapstype (kommunalt eller privat) som skal benyttes. Adressen vises på pasientens faktura.

Organisasjonsnummer: Her angir du organisasjonsnummeret som regnskapet skal være koblet mot - altså klinikkens organisasjonsnummr.

Kontonummer: Her legger du inn kontonummeret til klinikken. Det er her oppgjøret fra f.eks Helfo utbetales til.

Lukket regnskap: Et lukket regnskap vil si at eieren må gi spesifikke brukere tilgang for innsyn. Her velger du om regnskapet skal være tilgjengelig kun for eieren selv, eller om du ønsker å gi tilgang til andre. En liste dukker opp dersom du huker av for lukket regnskap. Her kan du velge de brukerne som skal ha tilgang/innsyn.

Ta i bruk forsikringsavtaler: Dersom du benytter Forsikring vil du ha dette feltet. Huk av her dersom dette regnskapet skal kobles opp mot forsikringsavtale(r).

Dersom du ønsker mer informasjon om regnskap og forsikring. Sjekk ut denne artikkelen:

Hvem skal bruke regnskapet? Her angir du hvilke brukere på klinikken som skal benytte dette regnskapet. Her legger du altså inn alle de brukere som skal fakturere, eller fakturere for andre.

Dersom andre brukere på klinikken også ønsker at ditt regnskap skal komme opp som foretrukket valg når de oppretter regningskort, kan de legges til her. Dette gjelder også dersom du som behandler har flere regnskap, f.eks. for kommune og privat praksis. Her kan du velge deg selv i dette feltet på det regnskapet du ønsker skal komme opp som standard.

Beskrivelse: Om man ønsker å dokumentere hvilken hensikt et regnskap har kan man legge til en beskrivende tekst til regnskapet. Dette kan være nyttig for å holde oversikt over hva de ulike regnskapene benyttes til internt.

Regnskapet burde se noe lignende dett ut: