Opprett takster

Takster

For å komme i gang med takster er det viktig at du enten aktiverer de helfo-takstene som skal benyttes på klinikken, eller oppretter de manuelle takstene dere som privat klinikk ønsker.

Gå til Økonomi i modulmenyen til venstre og velg Takster.

Her finner du oversikt over alle de tilgjengelige takstene på klinikken. Dersom du er administrator kan du også opprette nye takster manuelt.

Lær hvordan du kan koble opp mot HELFO-takster her:

Opprette nye manuelle takster

For å opprette en ny takst klikker du på Legg til ny takst. Et nytt vindu åpnes:

Takstkode: Skriv inn koden du ønsker å benytte for å bruke denne taksten. Det er denne koden som søkes opp når du skal søke etter taksten.

Legg til beskrivelse: Her skriver du inn beskrivelsen. Denne kommer med på pasientens kvittering.

Skjul navn: Dersom du ikke ønsker å ha med navnet på kvitteringen, kan du huke av her. Ved å skjule navnet, vil navnet erstattes med ordet "Behandling". Dette er for å sikre at det ikke fremstår sensitive informasjon på kvitteringer.

Navn på kvittering: Her velges det hvordan produktet eller tjenesten vises på kvitteringen.

Variabel pris: Velg om taksten skal ha variabel pris eller ikke. En variabel pris gir deg muligheten til å sette prisen manuelt på regningskortet når denne taksten benyttes.

Takstpris: Sett en standard satt pris for denne taksten. Dette er prisen som vil komme opp på regningskortet når denne taksten benyttes.

Taksttype: Velg om det skal registreres moms på salg av tjenester/produkter med denne taksten.

Konto: Velg hvilken konto det føres mot.

NB: Feltene kan ikke redigeres etter lagring, dersom du må redigere, opprett ny takst.

Takstgrupper

Om man har rutiner som inneholder en fast kombinasjon av takster, kan du lage en takstgruppe for å gjøre prosessen av å lage regningen mer effektiv. Gruppen blir tilgjengelig for alle brukere på klinikken slik at den lett lar seg bli rutine.

For å opprette en takstgruppe går du til Økonomi i modulmenyen til venstre.

Velg Takstgrupper, videre velger du Legg til takstgruppe.

Opprett takstgruppe

Et nytt vindu åpnes:

Grp.Takst: Her skriver du hvilken kode du ønsker for denne gruppetaksten. Dette er da koden du skal benytte for å søke opp gruppetaksten på regningskortet.

Gruppenavn: Et navn som beskriver hva denne takstgruppen inneholder

Takst: Legg til takstene ved å søke etter de og deretter legge de til en og en.

Alle på klinikken din kan nå benytte denne takstgruppen.

Dette fungerer utmerket som tidsbesparelse for ofte brukte takster i kombinasjon.