Samleregning

Samleregning

Samleregning er en oppsamling av regningskort på enten pasient eller bedrift, som så faktureres samlet.

Dette gjøres ved å velge alternativet Betal senere på regningskortet eller Lagre som Utkast.

Vi går her gjennom hvordan du kan gjøre dette:

Samleregning pasient

Dersom du velger Betal senere på regningskortet til en pasient vil du på PatientSky-plattformen ha mulighet til å samle opp ordre og fakturere de samlet.

Ufakturerte ordre på aktuelle pasienter vil indikeres i det oransje utropstegnet i søkefeltet når pasienten er aktivert. Hold musepekeren over ikonet og du vil se de ufakturerte ordrene.

Klikk på linjen for ufakturert og du kommer direkte inn på oversiktsbildet på pasientkortet.

Start med å søke etter pasienten i søkefeltet. Dersom det er ufakturerte ordre på pasienten vil du få opp varsel-ikonet. Holdmusepeker over dette og klikk på linjen for ufakturert. Du kommer da til pasientkortet som så viser deg alle ufakturerte ordre. Dette er ordre med status: "Betal senere" eller "Utkast".

Deretter kan du klikke på Samleregning nede til høyre.

Et nytt vindu åpner seg.

Her kan du velge hvilke regningskort som skal inngå i samleregningen og hvilken betalingsmetode som skal benyttes. Samleregning kan kun genereres per regnskap. Huk av for de regningskortene som skal inkluderes og velg betalingsmetode nede til høyre.

OBS: Merk at du må ha aktivert PasientSky-faktura-appen for å opprette en samlefaktura. Merk at det også må være registrert et organisasjonsnummer, telefonnummer til klinikken og/eller e-post til klinikken under fanen Basis på klinikkoppsett inne i klinikkmodulen, samt at konfigurasjonen av Faktura-appen må være gjort.

Det må være en registrert adresse på pasienten som skal motta faktura for at man skal kunne benytte faktura som betalingsmetode. Merk også at det er kun PS sin Faktura-app som håndterer samlefaktura, og ikke Melin fakturering.

Samleregning Bedrift

Dersom du velger Betal senere på regningskortet til en bedrift vil du på PatientSky-plattformen ha mulighet til å samle opp ordre og fakturere de samlet.

Ufakturerte ordre på aktuelle bedriften vil indikeres i det oransje utropstegnet i søkefeltet når pasienten er aktivert. Hold musepekeren over ikonet og du vil se alle ufakturerte ordre. Klikk så på linjen med Ufakturert og du kommer direkte inn i oversiktsbildet over ufakturerte ordre på bedriften.

For å se alle regningskort med status "Betal senere" eller "Utkast" per bedrift kan du også gå til Klinikk og Kundeliste. Velg bedriften fra listen og gå til fanen Ledger. Her finner du alle regningskort som er knyttet mot bedriften. Huk av for Vis alle utkast/ubetalte.

Klikk så på Samleregning nede til høyre. Da åpnes vinduer der du kan velge hvilke regnskap og regningskort som skal genere samleregning. Huk av for de du ønsker og velg din betalingsmetode nede til høyre.

Se alle ubetalte

Du har også mulighet til å søke etter alle ubetalte ordre per regnskap og aktør. Gå til Ledger og velg Ubetalt.

Her har du to ulike faner: Ubetalte faktura og Ikke fakturerte.

  • Ubetalte fakturaer viser en oversikt over det som er fakturert, men ikke har status betalt enda.

  • Ikke fakturerte viser regningskort med status Betal senere eller Utkast.

Velg nå Ikke fakturerte og du finner oversikten over alt som er ikke er fakturert. Her kan du sortere på regnskap og aktør og se det totale beløpet oppe til høyre.

Generer samleregning/samlefaktura

Samleregning = ordre som samles opp og betales på stedet enten kort eller kontakt.

Samlefaktura = ordre som samles opp og som genereres til en samlefaktura som kan sendes eller gi til pasienten, for så å betales.

Den enkleste måten å generere en samleregning på er å klikke på det orange ikonet ved pasienten eller bedriftens navn i søkeikonet. Klikk så på Ufakturert og pasientkort eller bedriftkort med oversikt over det ufakturerte åpnes.

Fra her velger du Samleregning og så åpnes bildet for generering av samlerening.

Vi går gjennom de ulike løsningene for betaling her. Etter du har valgt de regningskortene som skal inngå i samleregningen, velger du betalingsmetoden du ønsker.

Betal kontant

Velg Kontant som betalingsmetode.

Bekreft at prisen er riktig ved å klikke på Bekreft.

For å finne tilbake til regningskortene og se kvittering, kan du huke bort Vis utkast. Velg så det regningskortet du ønsker å se kvittering for. Klikk deg inn på det og velg Kvittering. Her finner du en pdf.versjon av kvitteringen som du kan printe ut eller laste ned for å sende til pasienten.

Betal med kort

Velg Kort dersom du er koblet til en terminal. Velg terminalen fra listen, om den ikke allerede er valgt.

Velg Bekreft og beløpet sendes til terminalen. Dersom du ønsker kvitteringen med en gang, kan du velge Bekreft med kvitteringsutskrift.

Merk: Det er kun de integrerte terminalene som vi støtter (Ingenico og Nets) som kan benyttes som terminaler for kortbetaling på samlefaktura. Melin-terminalen og andre frittstående løsninger støtter ikke dette.

Betal med faktura (Samlefaktura)

Velg Faktura fra listen over betalingsmetoder og bekreft at beløpet er riktig. Velg så Print for å printe ut fakturaen. Merk at Faktura-appen må være aktivert.

En PDF. genereres og kan lagre og printes direkte ut.

Kvittering

Når er samleregning er generert og betalt vil alle regningskortene som inngår få status Betalt. Kvittering vil vises til pasienten i appen og pasientportalen.

Dersom det er ønskelig med kvittering kan du finne en aktuell ordre gjennom å åpne pasient- eller bedriftkortet og velge et regningskort som inngår i en samlefaktura. Klikke på den og velge Kvittering. Her ser du en kopi av kvitteringen med alle de aktuelle ordrene.