Tilgang og rettigheter (for admin)

Endre innstillinger på rolle

For å gi riktige tilganger og rettigheter til de ulike brukerne på klinikken går du til Klinikk og videre til Avdelinger og deretter Roller.

Klikk så på rollen du ønsker å sette innstillingene på f.eks, Lege.

Gå til Tilganger og rettigheter og bla ned til du kommer til HEM (Health Economic Module).

  • Eksport av rapporter: Dersom du ønsker at brukere med den valgte rollen (her Lege) skal kunne eksportere rapporter, huker du av i feltet til høyre slik at den lyser i grønt. HINT: Huk av for denne dersom regnskapsfører skal ha tilgang til å eksportere rapporter.

  • Kan fakturere for andre: Dersom du ønsker at brukere med den valgte rollen (her Lege) skal kunne fakturere for andre enn seg selv. HINT: Huk av for denne dersom sekretærer skal ha tilgang til å fakturere for ulike behandlere.

  • Kan fakturere for seg selv: Dersom du ønsker at brukere med den valgte rollen (her Lege) huker du av for denne slik at den lyser i grønt. Brukeren kan da fakturere på eget regnskap.

Dersom du endrer disse innstillingene på Rollen vil alle nye brukere med denne rollen få disse tilgangene. For å redigere eksisterende brukere i rollen må du inn på hver enkelt ansatt og gjøre de samme innstillingene.

Endre innstillinger på spesifikk ansatt

Gå til Klinikk, Ansatte, og søk eller velg den ansatte du ønsker å redigere fra listen.

Gå til Tilgang og rettigheter, bla ned til HEM og velg de innstillingene du ønsker at den spesifikke ansatte skal ha.

  • Eksport av rapporter: Dersom du ønsker at denne ansatte skal kunne eksportere rapporter, huker du av i feltet til høyre slik at den lyser i grønt. HINT: Huk av for denne dersom regnskapsfører skal ha tilgang til å eksportere rapporter.

  • Kan fakturere for andre: Dersom du ønsker denne ansatte skal kunne fakturere for andre enn seg selv. HINT: Huk av for denne dersom sekretærer skal ha tilgang til å fakturere for ulike behandlere.

  • Kan fakturere for seg selv: Dersom du ønsker at denne ansatte skal kunne fakturere for seg selv, huker du av for denne slik at den lyser i grønt. Brukeren kan da fakturere på eget regnskap.