Varsling til pasient

Lær om pasientvarsler i post.

Varsel til pasient

Har dere aktivert pasientvarslinger, vil pasienten motta et varsel når det sendes melding til pasienten. Hvilken type varsel pasienten mottar, er avhengig av hvilken kontaktinformasjon som er oppgitt i pasientportalen eller appen:

  • Dersom pasienten har angitt en e-postadresse, vil det sendes ut en e-post med beskjed om viktig informasjon i appen/portalen, og beskjed om å logge inn for å lese.

  • Dersom pasienten har lastet ned appen og tillatt push-varslinger, vil det bli sendt en pushmelding med beskjed om viktig informasjon, i tillegg til e-post/SMS.

  • Dersom pasienten kun har angitt telefonnummer, vil det sendes ut en SMS. Dersom pasienten kun ønsker å motta SMS, må e-post fjernes.

Vi har sikkerhetsnivå 4, som innebærer at all kommunikasjon som foregår på plattformen krever BankID, BuyPass eller mobilpålogging. Dialogen vises derfor ikke i e-post, SMS eller pushmelding.

FAQ

Pasient har mottatt melding om å laste ned PasientSky appen - hvor kommer den fra? Desse meldingene blir sendt fra Convene om pasienten ha trykket JA på at de ønsker å motta den ved en betaling på terminalen. Les mer om Convene økonomimodul her.