Oppsett og innstillinger

Lær hvordan du setter opp postmodulen.

Det er kun klinikkadminstrator som kan aktivere, endre og slette de ulike kommunikasjonstypene.

Merk at selv om en kommunikasjonstype slettes, vil ikke eksisterende meldinger bli borte. Det gjør kun at man ikke har mulighet til å starte nye.

Det finnes 4 ulike kommunikasjonstyper i PatientSky:

 • E-dialog: Generelle meldinger til og fra pasienter. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • E-konsultasjon: Disse meldingene må startes av pasientene, og må gjelde etablerte medisinske spørsmål/problemstillinger. Relevante HELFO-takster er tilgjengelig.

 • Reseptforespørsel: Pasienter kan be om fornyelse av resepter.

 • Fakturaspørsmål: Fakturanummeret følger med meldingen for å hjelpe dere med å løse ulike fakturaspørsmål enklere (for de som har betalingsterminal fra Melin Medical).

Klikk på Konfigurasjonsmodulen. Gå til Kommunikasjonstyper under Post. Klikk på Legg til og velg kommunikasjonstype fra listen. Fyll inn feltene og lagre kommunikasjonstypen (se hvordan).

Du må minimum sette opp følgende:

Avsender

Velg hvilke pasienter som skal kunne sende slike meldinger:

 • Alle pasienter - Alle pasienter som er på PatientSky-plattformen

 • Klinikkens fastlegepasienter - Kun pasienter som er tilknyttet klinikken via fastlegeliste

 • Alle pasienter på klinikken - Alle pasienter som er tilknyttet klinikken

 • Pasientlister - Egendefinerte pasientlister som er lagt til på klinikken

Mottaker

Velg hvem som skal motta slike meldinger. Dette er våre anbefalinger:

 • Dersom dere for eksempel er flere helsesekretærer, eller en gruppe behandlere, og det ikke er av betydning hvem meldingene leses og håndteres av, anbefaler vi å bruke samhandlingsenhet og velge mottakerkriterier utfra hvem som skal tilhøre enheten og håndtere meldingene. Eksempelvis en gruppe som heter “Resepsjon” eller alle brukere med rolle Helsesekretær.

 • Dersom dere ønsker å håndtere meldinger individuelt og at pasienten skal kunne velge hvilken ansatt på klinikken meldingen skal sendes til, anbefaler vi å velge enkeltbrukere. Eksempelvis hvis dere ønsker at reseptforespørsler skal gå rett til pasientens lege, slik at det blir mindre belastning på de i resepsjonen. Eller e-konsultasjoner som pasientene kun bør kunne sende til sin fastlege.

Les her for mer informasjon om mottakerformat og mottakere:

Mottakerformat
Mottakere
Mottakerformat

Enkeltbrukere - Meldingen håndteres individuelt. Her vil avsender ha mulighet til å se de spesifikke brukerne som legges til som mottakere. Mottakere som legges til i etterkant, vil ikke ha tilgang til tidligere meldingshistorikk.

Samhandlingsenhet - Meldingen håndteres i fellesskap. Her vil avsender ikke kunne se spesifikke brukere som legges til som mottakere. For mottakere som legges til i etterkant, vil de ha tilgang til tidligere meldingshistorikk.

Mottakere

Klikk på Legg til og velg medlemskriterier for dem som skal legges til som mottakere (se hvordan).

Filtre som kan brukes avhenger av om du har valgt samhandlingsenhet eller enkeltbruker.

Når kriteriet er valgt vil du få en oversikt over hvem som treffes av kriteriene. Under medlemskriterier kan du se hvilke medlemskriterier du har valgt, hvilke ansatte som treffes av kriteriet og mulighet til å ekskludere spesifikke brukere som mottakere (se hvor).

Avanserte innstillinger

Du har også flere konfigurasjonsmuligheter ved å klikke på Vis avanserte innstillinger (se hvor).

Husk at disse innstillingene allerede er satt opp etter hvordan de aller fleste klinikker ønsker det, og det skal ikke være behov for å gjøre store endringer her.

 • Mottakervisning:

  • Velg Ja dersom du ønsker at avsender skal se de individuelle brukerne, gruppene, avdelingene eller funksjonene som dialogen sendes til. For samhandlingsenheter vil man kunne velge enhet, mens for enkeltbruker vil man kunne velge spesifikke ansatte.

  • Velg Nei dersom du ikke ønsker at avsender skal se hvem dialogen sendes til. Klinikkens navn vil stå som mottaker.

 • Individuell håndtering av melding: Velg om meldingen skal håndteres individuelt eller ikke (se hvor).

  • Velg Ja dersom du ønsker at alle mottakere skal håndtere (lese, svare, avslutte) meldingen. Merk at dersom en bruker besvarer meldingen, vil dette være synlig slik at meldingen ikke besvares to ganger.

  • Velg Nei dersom du ønsker at bare én av mottakerne skal håndtere meldingen.

 • Offentlig navn: Hvem skal stå som standardavsender av meldingen (se hvordan). Klinikkens navn er det vanligste å ha her, men man også velge å vise navnet til den aktuelle brukeren som sender meldingen, sette inn et annet navn, eller ha en brukers navn som fast avsender.

 • Dialoginnstillinger: Forhåndsbestem emne, prioritet og andre meldingsinnstillinger (se hvordan)

 • Svarinnstillinger: Skal det kreves svar på hver melding? (se hvordan)

 • Oppgavekonfigurasjon: Skal dette alltid være en oppgave? (se hvordan)

Brukerinnstillinger

Hver enkelt bruker på klinikken kan også skru av og på kommunikasjonstypene for sin egen bruker. Klikk på Vis profil, gå til Brukerinnstillinger, og fjern avhukingen for de du ønsker å deaktivere (se hvordan).

Dette kan for eksempel brukes hvis du skal være borte fra klinikken en periode og ønsker å gjøre deg utilgjengelig for å motta en eller flere typer meldinger.

Du kan også sperre spesifikke pasienter fra å bruke online tjenester, som å sende meldinger. Åpne pasientkortet, gå til Generelt, og huk av (se hvordan).

Maler i dialog

Du kan opprette maler for dialoger du sender ut ofte eller som standardsvar på dialoger du mottar. Dette kan for eksempel være informasjon i forbindelse med oppsatt time for pasient, meldinger om prøvesvar eller forberedelse til ulike typer prøver.

Opprett ny mal

Klikk på tannhjulet i menyen til venstre. Gå til Maler under Post og klikk Ny mal (se hvor). Når du setter opp malen har du flere valg:

 • Tittel: Dette er navnet på malen som du søker etter når du skal finne igjen malen og bruke den.

 • Beskrivelse: Beskriv malen slik at du lettere ser hva den dreier seg om i oversikten.

 • Deltakere: Velg deltakere som automatisk legges til hver gang malen brukes. Dette kan være spesifikke brukere, en gruppe, aktuell pasient eller aktuell bruker.

 • Emne: Emnet blir automatisk lagt inn i dialogen når malen benyttes, og vises for mottakeren.

 • Beskjed: Skriv inn selve meldingen som sendes til mottakeren når malen brukes.

 • Vedlegg: Du kan legge ved vedlegg som sendes med hver gang du benytter malen (se hvordan).

 • Oppgave: Dersom malen skal brukes til meldinger som skal sendes som oppgave, kan du fylle ut oppgavefeltet.

 • Innstillinger: Her kan du velge om dialogen du benytter denne malen for skal være privat, hvilken prioritet den skal ha, om den skal kreve svar og innen hvilket tidsrom.

Lagre malen og den legger seg i oversikten.

 • Du kan også opprette maler direkte fra en dialog du har begynt å skrive (se hvor).

 • Du kan redigere og deaktivere maler ved å gå inn via oversikten til maler.

Opprett svarmaler

Du kan også opprette svarmaler som kan brukes til å besvare dialoger.

 1. Åpne Konfigurasjonsmodulen.

 2. Under Post, gå til Svarmaler.

 3. Klikk Legg til ny mal.

 4. Gi malen en tittel, beskrivelse, skriv inn beskjeden og legg eventuelt til et vedlegg (se hvordan).

 5. Lagre.

Malen er nå klar til bruk. Les hvordan du bruker en svarmal her.