Opprett maler
Du kan opprette maler for dialoger du sender ut ofte eller som standardsvar på dialoger du mottar. Dette kan for eksempel være informasjon i forbindelse med oppsatt time for pasient, meldinger om prøvesvar eller forberedelse til ulike typer prøver.
Maler er felles for hele klinikken.

Opprett ny mal

Klikk på Konfigurasjonsmodulen i menyen til venstre. Gå til Maler under Post og klikk Ny mal (se hvor). Når du setter opp malen har du flere valg:
 • Tittel: Dette er navnet på malen som du søker etter når du skal finne igjen malen og bruke den.
 • Beskrivelse: Beskriv malen slik at du lettere ser hva den dreier seg om i oversikten.
 • Deltakere: Velg deltakere som automatisk legges til hver gang malen brukes. Dette kan være spesifikke brukere, en gruppe, aktuell pasient eller aktuell bruker.
 • Emne: Emnet blir automatisk lagt inn i dialogen når malen benyttes, og vises for mottakeren.
 • Beskjed: Skriv inn selve meldingen som sendes til mottakeren når malen brukes.
 • Vedlegg: Du kan legge ved vedlegg som sendes med hver gang du benytter malen (se hvordan).
 • Oppgave: Dersom malen skal brukes til meldinger som skal sendes som oppgave, kan du fylle ut oppgavefeltet.
 • Innstillinger: Her kan du velge om dialogen du benytter denne malen for skal være privat, hvilken prioritet den skal ha, om den skal kreve svar og innen hvilket tidsrom.
Lagre malen og den legger seg i oversikten.
 • Du kan også opprette maler direkte fra en dialog du har begynt å skrive (se hvor).
 • Du kan redigere og deaktivere maler ved å gå inn via oversikten til maler.

Eksempel - endring av timetype

Har du endret en time fra å være en vanlig konsultasjon til en videokonsultasjon er det viktig at pasienten får beskjed om dette. Dette kan gjøres ved å bruke dialoger i PatientSky, og det kan gjøres enda mer effektivt ved hjelp av maler. Vårt forslag til hva en mal kan inneholde:

Tittel (brukes til å søke etter malen)

Time endret til videokonsultasjon

Beskrivelse av malen

Bruk denne malen når du har endret en vanlig time til en videokonsultasjon. Dette fordi pasienten ikke får varsling om at timen har blitt endret til en videotime.

Deltakere (dette handler om hvem som skal motta dialogen)

Aktuell pasient

Emne

Timen din er endret

Beskjed

Hei.
Grunnet situasjonen med Korona-viruset og vårt ønske om å hindre spredning har vi nå innført videokonsultasjoner på vår klinikk. Så langt det lar seg gjøre endrer vi timer til videotimer, fremfor fysisk oppmøte på klinikken.
Timen du skulle hatt har derfor blitt gjort om til en videokonsultasjon. Denne startes ved at du logger inn i PatientSky-appen eller på www.patientsky.no og finner timen din i kalenderen.
Ønsker du å skrive ut vedlegget må du logge inn på www.patientsky.no .

Opprett svarmaler

Du kan også opprette svarmaler som kan brukes til å besvare dialoger.
 1. 1.
  Åpne Konfigurasjonsmodulen.
 2. 2.
  Under Post, gå til Svarmaler.
 3. 3.
  Klikk Legg til ny mal.
 4. 4.
  Gi malen en tittel, beskrivelse, skriv inn beskjeden og legg eventuelt til et vedlegg (se hvordan).
 5. 5.
  Lagre.
Malen er nå klar til bruk. Les hvordan du bruker en svarmal her.
Last modified 2mo ago