Hardware

PatientSky leverer diverse maskinvareutstyr. Her finner du mer informasjon om dette og eventuelle innstillinger og feilsøkingsmetoder.

PatientSky leverer diverse maskinvareutstyr for Connected Clinic-produktet. Her finner du mer informasjon om dette, samt eksempler på innstillinger og feilsøkingsmetoder knyttet til de forskjellige enhetene.

Telefoni/VoIP (Jabra)

Jabra er vår leverandør av headset og andre lydenheter og er fullintegrert med vår telefoniløsning. PatientSky bruker fire ulike typer lydenheter:

 • Headset for 1 øre (Jabra PRO 9470 mono)

 • Headset for 2 ører (Jabra PRO 9465 Duo)

 • Håndtelefon (Jabra Handset 450)

 • Bordhøyttaler (Jabra Speak 510ms)

BORDHØYTALER

HEADSET, 1 ØRE

HEADSET, 2 ØRE

HANDSET

Felles for disse er at de alle er meget brukervennlige, som er viktig for en effektiv arbeidsdag.

 • Headsetene muliggjør en håndfri arbeidsdag, hvor man enkelt kan utføre arbeid samtidig som man er tilgjengelig på telefon.

 • Håndtelefoner en trådløs versjon av den velkjente håndtelefonen.

 • Bordhøyttaleren, på sin side, muliggjør konferansesamtaler med for eksempel pasienter og sykehus, og åpner for tolketjenester.

Sammen dekker disse enhetene alle kommunikasjonsbehov til et moderne legekontor.

Headsetene og håndtelefonen er tilknyttet såkalte basestasjoner, som i praksis fungerer som headsetets “hjem”. Basestasjonen sørger for trådløs kontakt med headsetet, og enheten lades når den er fysisk tilknyttet basestasjonen.

Headsets

Herunder faller “Jabra PRO 9470 mono” og “Jabra PRO 9465 Duo”. Det eneste som skiller disse to headsetene fra hverandre, er antallet såkalte “ører”. Begge har også en multifunksjonsknapp plassert bakerst på mikrofonstykket, som kan brukes til å besvare og avslutte anrop. I tillegg finnes en berøringsdel som kan brukes til å justere lydstyrke og til å aktivere/deaktivere “mute-funksjonen”.

Når headsetet er korrekt plassert i basestasjonen, er det 3 punkter som holder headsetet på plass ved hjelp av magnetisme, og headsetet lades samtidig. I fulladet tilstand, skal headsetet i utgangspunktet holde i ca. 4-5 timer ved meget hyppig bruk (f.eks. om man kontinuerlig er i samtale). Oppladning av batteriet på headsetet foregår imidlertid raskt, og batteriet får raskt ny levetid etter å ha ligget til lading bare en kort stund etter å ha vært utladet.

Det benyttes en USB-kabel for å koble basestasjonen til datamaskinen din. Datamaskinen vil automatisk gjenkjenne teknologien, og etter et par minutter vil nødvendige drivere for headsetet være installert. Deretter trykker man seg gjennom en trinnvis og enkel førstegangsinstallasjon på basestasjonens berøringsskjerm (montøren fra PatientSky vil alltid påse at headset og telefoni er klar til bruk i løpet av installasjonsdagen).

Tips og triks

PatientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 1. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 2. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Høyttalere, og under der to valg med tilhørende rullefaner: “telefonhøyttaler” og “ringetonehøyttaler”:

 1. Under “telefonhøyttaler” velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 2. Under “ringetonehøyttaler” kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 3. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren er det et lite kamera-ikon. Trykk på dette for å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 1. Trykk “F5” på tastaturet for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 2. Volumet på ringelyden i basestasjonen kan stilles inn ved å klikke på det gule skiftenøkkel-symbolet øverst til høyre i basestasjonens skjerm. Deretter velger man “telefoninnstillinger”, og så “PC-telefon”, og til slutt “ringetonevolum for basestasjon”.

 3. I utgangspunktet er signalstyrken mellom headset og basestasjon mer enn god nok til å kunne være godt stykke unna uten å miste kontakt med basestasjonen. Signalstyrken vil imidlertid nødvendigvis variere avhengig av mengden vegger, lukkede dører o.l. mellom headsett og basestasjon.

 4. Dersom man ønsker å bytte på å bruke headset med ett øre og to ører, kan begge benyttes på samme basestasjon: ved å sette headsetet i en annen basestasjon enn den opprinnelig er ment for, vil basestasjonen automatisk gjenkjenne headsetet og spørre om du vil pare den med basestasjonen.

 5. Da det ofte er travle dager på et legekontor, vil montøren som oftest deaktivere berøringsfunksjonaliteten på headsetets mikrofondel. Dette fordi berøringsdelen er meget følsom, som gjør at man ved uhell lett kan komme til å endre lydstyrke og aktivere mute-funksjonen. Denne kan imidlertid slås på igjen ved å trykke på det gule skiftenøkkel-ikonet på basestasjonen, gå inn på headsetinnstillinger, og huke av på funksjonene.

 6. Gjør det til en rutine å sette headsetet tilbake til ladestasjonen når du ikke har behov for det (f.eks. ved lunsjtider, små opphold fra telefonbruk o.l.). På denne måten sikrer du hyppigere lading av batteriet og mindre sannsynlighet for at batteriet er utladet når du trenger det.

Dersom du opplever unormal oppførsel eller feil på headsetene, ber vi deg se på artiklene i PatientSkys hjelpesenter for ofte stilte spørsmål og løsninger: http://support.psky.no

Håndtelefon

Håndtelefonen kobles – på samme måte som med headsettene – til datamaskinen din ved hjelp av en USB-kabel mellom datamaskinen og basestasjonen. Etter at datamaskinen automatisk har installert nødvendige drivere, kreves det her ingen videre førstegangsinstallasjon. Håndtelefonen har trådløs tilknytning til basestasjonen via Bluetooth.

Tips og triks

PasientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 2. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 3. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Høyttalere, og under der to valg med tilhørende rullefaner: “telefonhøyttaler” og “ringetonehøyttaler”:

 4. Under “telefonhøyttaler” velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 5. Under “ringetonehøyttaler” kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 6. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren, er det et lite kameraikon. Trykk på dette for å velge å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 7. Trykk “F5” på tastaturet, for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 8. Volumet på ringelyden i basestasjonen kan stilles inn ved å klikke på det gule skiftenøkkel-symbolet øverst til høyre i basestasjonens skjerm. Deretter velger man “telefoninnstillinger”, og så “PC-telefon”, og til slutt “ringetonevolum for basestasjon”.

 9. Håndtelefonen har volumknapper på siden av telefonrøret man kan bruke for å justere lyden i samtale.

 10. Håndtelefonen har også en knapp for å aktivere og deaktivere mute-funksjonen på enheten, plassert ved siden av volumknappene.

 11. På grunn av håndtelefonens enkle installasjon og bruk, er den en ettertraktet lydenhet å benytte når man har hjemmekontor. Bare plugg den inn i datamaskinen og juster lydinnstillingene i PatientSky til å bruke Jabra Handset 450, og vipps så er du i gang med telefoni hjemmefra.

Dersom du opplever unormal oppførsel eller feil på headsetene, ber vi deg se på artiklene i PatientSkys hjelpesenter for ofte stilte spørsmål og løsninger: http://support.psky.no

Bordtelefon

Bordhøyttaleren brukes typisk til konferansesamtaler på legekontoret, som for eksempel samtaler mellom sykehus, lege og pasient; eller for tolketjenester. Bordhøyttaleren kobles til datamaskinen med en USB-kabel. Den har også støtte for tilkobling til andre Bluetooth-enheter, som for eksempel mobiltelefon, slik at du enkelt kan bruke den på flere måter.

Tips og triks

PatientSkys montør vil alltid legge inn de riktige innstillingene for Telefoni i PatientSky på installasjonsdagen, slik at du ikke skal måtte tenke på dette selv. Dersom du imidlertid får behov for å gjøre innstillingene selv, f.eks. ved innkjøp av ny datamaskin o.l., kan du gjøre følgende for å velge de riktige innstillingene:

 1. Hold musepekeren over det turkisfargede telefon-symbolet i PatientSky. Da vil det dukke opp tre prikker under.

 2. Fortsett med å dra musepekeren loddrett nedover til man kan se “innstillinger”. Klikk deg inn på denne.

 3. På den første siden som vises, vil du helt til høyre se Høyttalere, og under der to valg med tilhørende rullefaner: “telefonhøyttaler” og “ringetonehøyttaler”:

 4. Under “telefonhøyttaler” velges alternativet med samme navn som lydenheten du vil bruke. F.eks. “Jabra Pro 9470”

 5. Under “ringetonehøyttaler” kan du velge hvor du ønsker å høre ringetonen, foruten i basestasjonen. Dersom du ikke ønsker å høre det ringe i headsetet, kan du velge et av de andre alternativene enn navnet på lydenheten du har tilknyttet. F.eks. “standard”.

 6. Sikre at du tillater Chrome (nettleseren) å bruke mikrofonen. Til høyre for søkefeltet i nettleseren, er det et lite kamera-ikon. Trykk på denne for å tillate at Chrome bruker mikrofonen, og velg deretter navnet på lydenheten du har tilkoblet.

 7. Trykk “F5” på tastaturet for å tvinge Chrome til å bruke innstillingene du nettopp har valgt.

 8. Du kan justere lyden i samtale ved å trykke på berøringsknappene på bordhøyttaleren.

Backup-telefon (NOKIA 130 Dual Sim)

Alle som har Telefoni fra PatientSky vil også motta en Nokia 130 Dual SIM (mobiltelefon) som fungerer som backup-telefon, dersom Internett er nede. Telefonen er stilt inn til å motta alle innkommende anrop i hovedkøen til klinikken, når den er aktiv. PasientSky vil aktivere denne telefonen for deg automatisk ved behov. OBS: det er ikke mulig å ringe ut med denne telefonen, da det vil forstyrre køen.

Smartbox (internett)

“Smartbox” er vårt kallenavn på ruteren som monteres av våre dyktige montører i rommet med det tekniske utstyret på klinikken. Denne fungerer som bindeleddet mellom internett (gjennom Telenor eller Broadnet), tilgang til Norsk Helsenett og switchen på klinikken som håndterer alle tilkoblede enheter på nettverket. Vi sikrer også alltid at minst 25 % av kapasiteten på Internettt hele tiden dedikeres til klinikkens PatientSky og Telefoni.

Smartbox er unik av sitt slag, og dets funksjoner er designet og utarbeidet av PatientSky. Den har fire porter, som hver har sin funksjon. Disse er henholdsvis:

 • Motta internett,

 • Gi Internett-tilgang til klinikkens switch

 • Tillate 3G/4G-redundans

 • Tillate trådløst gjestenett gjennom PatientSky.

Gjennom vårt partnerskap og samarbeid med Norsk Helsenett, vil Smartbox sikre kontakt med vårt hostingsenter, som gir NHN-tilgang. Klinikken beholder sin DHCP-pool (IP-adresser), da vi konfigurerer Smartbox til å bruke den samme. På installasjonsdagen vil det, avhengig av størrelsen på klinikkens nettverk, derfor ikke være behov for mer nedetid på Internett enn et sted mellom 30 sekunder og 5 minutter.

Når klinikken er tilkoblet Smartbox, har PatientSky mulighet til å kontinuerlig overvåke tilstanden på klinikkens internett. Det går alarmer om noe skulle skje, og vi jobber alltid proaktivt for å sørge for maksimal oppetid.

Da Smartbox er vår egen unike, teknologi, er det kun montører fra PatientSky som skal operere på den. Eventuelle tomme porter på Smartbox vil derfor være inaktive helt til en montør fra PatientSky har gjort sine innstillinger, og vi ber om at ingenting røres på Smartbox med mindre noe annet spesifikt har blitt sagt av PatientSkys supportavdeling.

OBS: Husk at alle enheter/datamaskiner som er koblet til switchen som får internett fra Smartbox, har tilgang til Norsk Helsenett. Utøv derfor varsomhet ved tilkobling av nye enheter til switchen, slik at ikke uvedkommende får tilgang til Norsk Helsenett.

Ved eventuelle feilmeldinger når det gjelder internett, ber vi klinikken om å kontakte PasientSky Support på telefon: 219 319 00 (åpen 08:00-16:00 alle normale arbeidsdager).

Trådløst gjestenett (WIFI)

Gjennom tilknytning til Smartbox, tilbyr vi også trådløst gjestenett. Gjestenettet konfigureres til å IKKE ha tilgang til Norsk Helsenett, og klinikken kan selv velge navn på det trådløse nettverket (SSID). Ved hjelp av dette kan både klinikkens arbeidere og pasienter trygt surfe og nyte godt av trådløst nett. Gjestenettet settes opp av en av PatientSkys montører ute på klinikken, som sammen med klinikken vil finne det beste stedet å sette opp aksesspunktet for å sikre best mulig dekning.

3G/4G Reservenett

Med 3G/4G-reservenett gir vi klinikken en stødig barriere dersom Internett i et sjeldent tilfelle skulle være nede, for eksempel ved brudd på Telenor/Broadnet sine tjenester. I slike tilfeller aktiveres Smartbox til å bruke 3G- eller 4G-nett for å holde klinikken “online”, slik at alle daglige operasjoner smertefritt kan opprettholdes – både arbeid på PC og telefoni.

3G/4G-reservenett monteres av en av våre montører, som også sikrer plassering av nødvendig utstyr slik at det gir best mulig signaler.

Faks (ATA)

Vår faksløsning er nødvendig for klinikker som har et faksnummer som er del av nummerserien som skal porteres for telefoniløsningen, og som fortsatt ønsker å beholde muligheten for å sende og motta faks. Faksnummeret blir da portert til en egen løsning hos vår partner Telenor. Klinikken beholder sitt gamle faksnummer.

En liten, blå boks som muliggjør ATA-teknologi (kort forklart en boks som muliggjør digital til analog kommunikasjon), konfigureres og kobles opp av en montør fra PatientSky på klinikken. Den vil fungere som bindeleddet mellom klinikkens faksmaskin og klinikkens nettverk.

Dersom klinikken opplever unormale problemer med faks, ønsker vi at de kontakter PasientSky Support på telefon 219 319 00.

Webkamera

Dersom klinikken har aktivert video-modulen er det mulig for brukere å benytte ett eller flere webkamera for å sende live video til motpart.

Webkamera leases gjennom PatientSky og har alltid følgende minimumskrav:

 • Fastmontertes på skjerm, men skal også kunnes ta fri for å kunne føre kamera rundt selv eller peke mot spesifikke ting.

 • Mulighet for å ta opp minimum 720p og 30 fps.

 • Fysisk/mekanisk lukk for linsen, for pasienters og legers privatliv

 • USB tilkobling – plug and play, uten noe spesielt oppsett eller installasjon

 • USB-forlengerskabel som settes mellom webkamera og datamaskin, slik at helsepersonell kan føre kamera fritt rundt i rommet

Webkamera som videomodulen er kompatibel med er følgende:

Microsoft LifeCam Studio og Microsoft Lifecam Studio for Business.

Minimumskrav til datamaskin

Operativsystem

Windows 7

Processor

1.5 GHz processor

Hukommelse

8 GB

Lagerplass

SSD

Webkamera Logitech HD pro C922

Teksten er hentet fra brukerguiden til leverandøren:

Den bredeste synsvinkelen noensinne for et bedriftskamera

Utvidet visning i 90 grader, perfekt for presentasjoner på tavle eller produktdemonstrasjoner.

1080p HD med 30 bilder per sekund

Bringer naturtro HD-video til konferansesamtaler og gjør det mulig å se uttrykk, ikke-verbale signaler og bevegelser klart.

Logitech RightLight 2-teknologi og autofokus

Webkameraet justerer intelligent for å forbedre visuell kvalitet i svakt lys i flere avstander.

4x digital zoom i full HD

4x zoom ved 1080p gir det høyeste detaljnivået for samtaler, grafikk og presentasjoner.

Alternativer for panorering, vipping og zoom

Panorer, vipp og zoom innenfor en 90-graders synsvinkel fokusert visning i løpet av videokonferansen fra skrivebordet.

Sertifisert for Microsoft® Lync 2013 og Skype®, kompatibel med de fleste UC- og nettkonferanseprogrammer

Enkel installering for bruk i favorittprogrammene dine for video, både på pc og Mac; støtter H.264 1080p for Lync 2013.

Carl Zeiss® glassobjektiv

Nyt de sylskarpe bildene selv når du viser nærbilder av dokumenter, tavletegninger eller produktdemonstrasjoner.

Praktisk linsebeskytter

Enkel linsebeskytter for ekstra personvern og sikkerhet.

Enkel usb-tilkopling

Enkel installering på pc og Mac, uten behov for ekstra programvare.

Mange alternativer for montering

Frihet til å montere kameraet der det fungerer best lcd-skjerm, bærbar datamaskin eller på bordet ved å bruke klips eller sporet for tripod-stativ.

Software krav

Operativsystem

 • Mobil

React-native v.0.43: Supported operating systems >= Android 4.1 (API 16) and >= iOS 8.0.

 • Datamaskin

Da det hele kjører direkte i nettleseren spiller datamaskinens operativsystem ikke en stor rolle, så lenge en kompatibel nettleser benyttes. Vi anbefaler uansett å alltid benytte et moderne OS, listet opp under, for å sikre støtten mot hardware.

Windows 7 eller nyere

OS X Yosemite eller nyere

MacOS Sierra eller nyere

Nettleser

Når det kommer til nettlesere anbefaler vi å alltid ha en oppdatert versjon av den nettleseren du velger å benytte.

Chrome - oppdateres automatisk

Firefox - oppdateres automatisk

Opera - prompter for oppdatering, når en ny versjon er tilgjengelig

Microsoft Edge - oppdateres automatisk gjennom Windows Update