Anropsinnstillinger
Du har muligheten til å selv administrere lydfiler, innspilling av disse og når de skal spilles av.
Start med å gå til Innstillinger, velg Felles innstillinger og klikk så Administrer under anropsinnstillinger.
Du vil da komme til dette bildet:
Her vil du kunne administrere lydmeldinger og ukemaler.

Oppdatere telefonsvarer

Du kan selv administrere, spille inn og laste opp lydfiler til telefonsvareren.
Gå til Innstillinger fra telefoni-ikonet, velg Felles innstillinger, og Administer. Velg så Administer lydfiler. Du kommer til følgende bilde:
Her kan du ta opp en ny lydfil ved å klikke på Ta opp, og snakke inn i ditt headsett.
Du kan også søke etter lokale filer på din PC dersom du f.eks har laget lydfilen i et annet program.
For å høre hvilken lydmelding som er registrert klikker du på pilen på den linjen du ønsker å høre. Her kan du også fjerne lydmeldingen dersom du ønsker det. Klikk på X.
For å legge til en ny melding klikker du på linjen der du ønsker å bytte lydmeldingen, velg ta opp eller last opp, og klikk på Legg til. Ny lydmelding er nå lagt til.

Ukeplan

Her har dere mulighet til å se og endre åpningstider.
De ukeplanene dere finner i denne oversikten har PatientSky gjort tilgjengelig for dere. Ved å ha tilgang til disse ukeplanene har dere mulighet til å administrere åpningstiden for telefonen deres selv
Dersom dere eksempelvis må stenge telefonen onsdag denne uken, kan dere gå inn på ukeplaner og fjerne avhukingen på onsdag, for å stenge telefonen (se hvordan).
Merk at dere kun har mulighet til å planlegge førstkommende uke. Dere har per nå ikke mulighet til å planlegge langt frem tid. Ring til PatientSky support dersom dette er nødvendig.

Last modified 11mo ago
Export as PDF
Copy link