Telefoninnstillinger

Telefoninnstillinger

Under Innstillinger kan du aktivere viderekobling av telefon og headset, du kan administrere lydinnstillinger, og velge ringetoner. For å komme til innstillingene holder du musepekeren over , og trykker på .

Trykk så på Innstillinger.

Lydinnstillinger

Under Ringetoner kan du endre ringetonen på de ulike anropene. Klikk for å forhåndslytte til ringetonen.

  • Direkte anrop: Anrop som kommer direkte til din bruker

  • Hovedtelefonkø: Anrop som kommer fra hovedkøen

  • Prioriterte/røde anrop: Akutt anrop, eller prioriterte anrop fra akuttlinjen.

Under Avspillingsinnstillinger kan du endre volumet og hvor du ønsker å høre lyden.

  • Volum på ringetone: Selve volumet på ringetonen (alle anrop)

  • Volum på samtale: Volumet på samtalen du hører

  • Hvor vil du høre ringetonen? Velg fra listen hvor du ønsker at det skal ringe, PC, høyttaler, headset.

  • Lydenhet til samtale (inn og ut): Hvor selve lyden (din stemme og pasientens) skal høres.

Enhetsinnstillinger

Under enhetsinnstillinger ser du hvilket headset du er koblet til (dersom det er et Jabra headset), og hvilken batteristatus headsettet har. Du kan også endre i listen, dersom du veksler mellom flere headset.

Telefoninnstillinger

Under telefoninnstillinger kan du viderekoble innkommende anrop.

Skriv inn navn, fødsels- eller telefonnummer på personen/nummeret du ønsker å sette over dine innkommende anrop til.

For å viderekoble samtaler til et annet nummer klikker du direkte i Inntast nummer-ruten under “Setter over til”, skriver inn telefonnummeret du vil samtalene skal sendes til, trykker på Enter” på tastaturet og klikker på Lagre.

Videresending av innkommende telefoner betyr at hvis din telefon er koblet fra, vil vi automatisk videresende alle samtaler til valgt nummer eller kontakt. Du vil være synlig i køen for dine kollegaer markert med et videresendingssymbol , ikke vanlig grønn pålogging. Du kan manuelt koble telefonen din til og fra under denne fanen eller på telefonen for å aktivere videresendingen.

Felles innstillinger

Under felles innstillinger kan du stenge telefonkøen midlertidig samt administrere anrops innstillinger .

Stenging av telefonkø (admin)

Ved å klikke på knappen stenger du telefonkøen for hele klinikken midlertidig. Merk at vakttelefonen for akutte henvendelser fortsatt er åpen.

For å åpne telefonkøen igjen klikker du på knappen under Stenging av telefonkø eller klikker på Åpne i telefonkø-widget.