Tidslinje
Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over alle objektive målinger for en pasient. Det hjelper deg å få en oversikt over utvikling i pasientens helse.
For å bruke tidslinjen, må du ha muligheten til å legge til og redigere objektive målinger, altså ha tilgang til journalen og ha rollen sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.
F√• tilgang til tidslinjen ved √• g√• til journalen (Trykk Alt +J n√•r en pasient er aktivert i s√łkefeltet) og trykk p√• Tidslinje.
Hvis pasienten ikke har noen objektive målinger, vil du få opp en forklaring på hva tidslinjen er og kan legge til nye målinger (se eksempel).

Bruk av Tidslinjen

Hver type objektiv m√•ling vises p√• sin egen rad. √ėverst vises tidspunkt, dato eller m√•ned for hver m√•ling avhengig av om du st√•r i dags -, m√•neds- eller √•rsvisning.

Gå fram og tilbake i tid

Du kan bla til venstre og h√łyre for √• g√• frem og tilbake i tid. Du kan ogs√• trykke p√• dag eller m√•ned for √• hoppe rett til et gitt tidspunkt (se hvordan). Etter at du har bladd en stund, vil en pil dukke opp, som hjelper deg √• navigere raskere (se eksempel).
Endre tidsrammen ved å velge År, Måned eller Dag, og trykk på en måned eller dag for å endre visningen (se hvordan).

Endre hvordan du ser målinger

Hver type av objektive m√•linger kan vises i forminsket tabellvisning eller en utvidet grafvisning. Ved √• trykke p√• pilene helt til h√łyre i tidslinjen, kan man endre mellom disse to visningsalternativene (se hvordan).
Tabellvisning gjengir målingene som et tall
. Hvis det finnes flere målinger for samme tidsperiode, vil plattformen vise det totale antallet målinger
.
Grafvisning gjengir målingene som et punkt
. Hvis det finnes flere målinger for samme tidsperiode, vil flere punkter være synlig
. En tydelig linje vises mellom målingene. For å hjelpe deg å se tilbake i tid, vil en stiplet linje gå fra dagens dato til den siste målingen som ble gjort.
Dra musen over hvilket som helst tall eller punkt for å se flere detaljer om målingene, måleenhet eller forhåndsvisning av eventuelle kommentarer.

Legg til en ny måling

I tidslinjen
I et journalnotat
Trykk p√• Ny m√•ling og m√•lingen du √łnsker fra nedtrekksmenyen. Legg s√• til verdiene og trykk Registrer (se hvordan).
For noen målinger er det også mulig å legge til en kommentar.
Objektive m√•linger og kommentarer skrevet inn i Kliniske funn i et behandlingsnotat vil vises i tidslinjen. Les mer om hvordan du legger dem til.‚Äč

Redigere målinger

Fra tidslinjen
Fra et journalnotat
Klikk på hvilket som tall eller punkt for å få opp et vindu som inneholder alle detaljer og eventuelle kommentarer for hver måling (se hvordan).
Hvis det finnes flere målinger i samme tidsperiode, vil alle disse vises. Trykk på en måling for å redigere den, trykk så på Registrer (se hvordan).
‚Äč
Du kan raskt redigere enkeltst√•ende m√•linger i tabellvisning ved √• h√łyreklikke p√• tallet du vil redigere (se hvordan).
Gå til journalnotatet hvor den objektive målingen er registrert. For at den nye verdien skal reflektere på tidslinjen, må du trykke på målingen for å redigere den. Sletter du eller legger du inn den objektive målingen på nytt vil ny verdi registreres.
Du kan lese mer om objektive målinger her.
For å redigere en objektiv måling i et behandlingsnotat må du ha rollen sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.
‚Äč

Tilpass tidslinjen

Trykk på Tannhjulet
for å åpne innstillinger for tidslinjen (se hvordan).

Skjul ubrukte objektive målinger

Skjul hvilken som helst rad ved å fjerne avhuking i listen, eller klikk Velg kun rader med data registrert slik at kun målinger med data vises (se eksempel).
Maksimer eller minimer visning for å se målingene med full betegnelse eller forkortelse (se hvordan).

St√łtte for objektive m√•linger

Alle objektive målinger som kan legges til i et notat vises også i tidslinjen:
Objektiv måling
Unit
Maks verdi
BMI (Body Mass Index)
kg/m2
100
Blodtrykk
mmHg
400
Kroppstemperatur
‚ĄÉ
100
GCS (Glasgow Coma Scale)
Score
H√łyde
cm
400
Oksymetri
%
100
Puls
BPM
400
Respirasjonsfrekvens
Per min
200
Vekt
kg
500
‚Äč
En pasients BMI blir automatisk kalkulert hvis det finnes nok data. N√•r du legger til en ny vektm√•ling, vil systemet finne den siste registrerte h√łydem√•lingen og bruker denne til √• kalkulere BMI. Du kan alltids redigere den kalkulerte BMIen eller legge til data om h√łyde og vekt manuelt.

Ofte stilte sp√łrsm√•l

Hvorfor har jeg ikke tilgang til tidslinjen?
For å ha tilgang til tidslinjen, må du ha tilgang til journalen og ha en av disse rollene: sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.
Hvem kan redigere eller legge til objektive målinger i tidslinjen?
Alle som har tilgang til journalen og har rollen sykepleier, helsesekretær, helsesykepleier eller lege.
Blir det opprettet et behandlingsnotat når jeg legger til en måling direkte i tidslinjen?
Nei, legger du til en måling direkte i tidslinjen, vil det ikke vises i journalen. Hvis du vil at målingen skal vises begge steder, opprett et behandlingsnotat og registrer målingen der. Da vil den reflektere i tidslinjen.
Hvordan kan jeg tilbakedatere objektive målinger?
Du kan redigere tidligere målinger, men du kan ikke legge til nye målinger og tilbakedatere dem.
Hva skjer hvis jeg redigerer en objektiv måling i tidslinjen som originalt ble lagt til i et behandlingsnotat?
Den objektive m√•lingen i behandlingsnotatet blir markert i r√łdt, som utdatert.
Klikk de tre prikkene på notatet det gjelder og velg Rediger. Klikk så på målingen. Bekreft at du vil oppdatere den i behandlingsnotatet slik at det stemmer overens med tidslinjen (se hvordan). Dersom du sletter og legger til målingen på nytt, vil ikke ny verdi registreres i tidslinjen.
Kan jeg fjerne eller slette objektive målinger?
Objektive m√•linger kan ikke slettes eller fjernes fra tidslinjen. Du kan redigere en m√•ling for √• korrigere en verdi, eller legge til en kommentar, for eksempel ‚Äėfeil m√•ling‚Äô (se eksempel).
Vil alle objektive målinger vises i tidslinjen?
Hvis du har lagt til objektive målinger for en pasient som er eldre enn denne versjonen av tidslinjen (Oktober 2021), vil de bli importert og vist.
Export as PDF
Copy link
Outline
Bruk av Tidslinjen
Gå fram og tilbake i tid
Endre hvordan du ser målinger
Legg til en ny måling
Redigere målinger
Tilpass tidslinjen
St√łtte for objektive m√•linger
Ofte stilte sp√łrsm√•l