Tidslinje
Tidslinjen viser en kronologisk oversikt over alle objektive mÄlinger for en pasient. Det hjelper deg Ä fÄ en oversikt over utvikling i pasientens helse.
For Ä bruke tidslinjen, mÄ du ha muligheten til Ä legge til og redigere objektive mÄlinger, altsÄ ha tilgang til journalen og ha rollen sykepleier, helsesekretÊr, helsesykepleier eller lege.
FÄ tilgang til tidslinjen ved Ä gÄ til journalen (Trykk Alt +J nÄr en pasient er aktivert i sÞkefeltet) og trykk pÄ Tidslinje.
Hvis pasienten ikke har noen objektive mÄlinger, vil du fÄ opp en forklaring pÄ hva tidslinjen er og kan legge til nye mÄlinger (se eksempel).

Bruk av Tidslinjen

Hver type objektiv mÄling vises pÄ sin egen rad. Øverst vises tidspunkt, dato eller mÄned for hver mÄling avhengig av om du stÄr i dags -, mÄneds- eller Ärsvisning.

GĂ„ fram og tilbake i tid

Du kan bla til venstre og hÞyre for Ä gÄ frem og tilbake i tid. Du kan ogsÄ trykke pÄ dag eller mÄned for Ä hoppe rett til et gitt tidspunkt (se hvordan). Etter at du har bladd en stund, vil en pil dukke opp, som hjelper deg Ä navigere raskere (se eksempel).
Endre tidsrammen ved Ă„ velge År, MĂ„ned eller Dag, og trykk pĂ„ en mĂ„ned eller dag for Ă„ endre visningen (se hvordan).

Endre hvordan du ser mÄlinger

Hver type av objektive mÄlinger kan vises i forminsket tabellvisning eller en utvidet grafvisning. Ved Ä trykke pÄ pilene helt til hÞyre i tidslinjen, kan man endre mellom disse to visningsalternativene (se hvordan).
Tabellvisning gjengir mÄlingene som et tall
. Hvis det finnes flere mÄlinger for samme tidsperiode, vil plattformen vise det totale antallet mÄlinger
.
Grafvisning gjengir mÄlingene som et punkt
. Hvis det finnes flere mÄlinger for samme tidsperiode, vil flere punkter vÊre synlig
. En tydelig linje vises mellom mÄlingene. For Ä hjelpe deg Ä se tilbake i tid, vil en stiplet linje gÄ fra dagens dato til den siste mÄlingen som ble gjort.
Dra musen over hvilket som helst tall eller punkt for Ä se flere detaljer om mÄlingene, mÄleenhet eller forhÄndsvisning av eventuelle kommentarer.

Legg til en ny mÄling

I tidslinjen
I et journalnotat
Trykk pÄ Ny mÄling og mÄlingen du Þnsker fra nedtrekksmenyen. Legg sÄ til verdiene og trykk Registrer (se hvordan).
For noen mÄlinger er det ogsÄ mulig Ä legge til en kommentar.
Objektive mĂ„linger og kommentarer skrevet inn i Kliniske funn i et behandlingsnotat vil vises i tidslinjen. Les mer om hvordan du legger dem til.​

Redigere mÄlinger

Fra tidslinjen
Fra et journalnotat
Klikk pÄ hvilket som tall eller punkt for Ä fÄ opp et vindu som inneholder alle detaljer og eventuelle kommentarer for hver mÄling (se hvordan).
Hvis det finnes flere mÄlinger i samme tidsperiode, vil alle disse vises. Trykk pÄ en mÄling for Ä redigere den, trykk sÄ pÄ Registrer (se hvordan).
​
Du kan raskt redigere enkeltstÄende mÄlinger i tabellvisning ved Ä hÞyreklikke pÄ tallet du vil redigere (se hvordan).
GÄ til journalnotatet hvor den objektive mÄlingen er registrert. For at den nye verdien skal reflektere pÄ tidslinjen, mÄ du trykke pÄ mÄlingen for Ä redigere den. Sletter du eller legger du inn den objektive mÄlingen pÄ nytt vil ny verdi registreres.
Du kan lese mer om objektive mÄlinger her.
For Ä redigere en objektiv mÄling i et behandlingsnotat mÄ du ha rollen sykepleier, helsesekretÊr, helsesykepleier eller lege.
​

Tilpass tidslinjen

Trykk pÄ Tannhjulet for Ä Äpne innstillinger for tidslinjen (se hvordan).

Skjul ubrukte objektive mÄlinger

Skjul hvilken som helst rad ved Ä fjerne avhuking i listen, eller klikk Velg kun rader med data registrert slik at kun mÄlinger med data vises (se eksempel).
Maksimer eller minimer visning for Ä se mÄlingene med full betegnelse eller forkortelse (se hvordan).

StÞtte for objektive mÄlinger

Alle objektive mÄlinger som kan legges til i et notat vises ogsÄ i tidslinjen:
Objektiv mÄling
Unit
Maks verdi
BMI (Body Mass Index)
kg/m2
100
Blodtrykk
mmHg
400
Kroppstemperatur
℃
100
GCS (Glasgow Coma Scale)
Score
HĂžyde
cm
400
Oksymetri
%
100
Puls
BPM
400
Respirasjonsfrekvens
Per min
200
Vekt
kg
500
​
En pasients BMI blir automatisk kalkulert hvis det finnes nok data. NÄr du legger til en ny vektmÄling, vil systemet finne den siste registrerte hÞydemÄlingen og bruker denne til Ä kalkulere BMI. Du kan alltids redigere den kalkulerte BMIen eller legge til data om hÞyde og vekt manuelt.

Ofte stilte spÞrsmÄl

Hvorfor har jeg ikke tilgang til tidslinjen?
For Ä ha tilgang til tidslinjen, mÄ du ha tilgang til journalen og ha en av disse rollene: sykepleier, helsesekretÊr, helsesykepleier eller lege.
Hvem kan redigere eller legge til objektive mÄlinger i tidslinjen?
Alle som har tilgang til journalen og har rollen sykepleier, helsesekretĂŠr, helsesykepleier eller lege.
Blir det opprettet et behandlingsnotat nÄr jeg legger til en mÄling direkte i tidslinjen?
Nei, legger du til en mÄling direkte i tidslinjen, vil det ikke vises i journalen. Hvis du vil at mÄlingen skal vises begge steder, opprett et behandlingsnotat og registrer mÄlingen der. Da vil den reflektere i tidslinjen.
Hvordan kan jeg tilbakedatere objektive mÄlinger?
Du kan redigere tidligere mÄlinger, men du kan ikke legge til nye mÄlinger og tilbakedatere dem.
Hva skjer hvis jeg redigerer en objektiv mÄling i tidslinjen som originalt ble lagt til i et behandlingsnotat?
Den objektive mÄlingen i behandlingsnotatet blir markert i rÞdt, som utdatert.
Klikk de tre prikkene pÄ notatet det gjelder og velg Rediger. Klikk sÄ pÄ mÄlingen. Bekreft at du vil oppdatere den i behandlingsnotatet slik at det stemmer overens med tidslinjen (se hvordan). Dersom du sletter og legger til mÄlingen pÄ nytt, vil ikke ny verdi registreres i tidslinjen.
Kan jeg fjerne eller slette objektive mÄlinger?
Objektive mĂ„linger kan ikke slettes eller fjernes fra tidslinjen. Du kan redigere en mĂ„ling for Ă„ korrigere en verdi, eller legge til en kommentar, for eksempel ‘feil mĂ„ling’ (se eksempel).
Vil alle objektive mÄlinger vises i tidslinjen?
Hvis du har lagt til objektive mÄlinger for en pasient som er eldre enn denne versjonen av tidslinjen (Oktober 2021), vil de bli importert og vist.
Last modified 1mo ago