Tilbakemeldinger
I modulen Tilbakemeldinger er det mulig Ä sende ut spÞrreskjemaer til pasienter og fÄ oversikt over tilbakemeldingene deres.
NÄr modulen er konfigurert, fÄr pasienter tilsendt en link via email eller SMS 24 timer etter at timen fant sted. Her blir de bedt om Ä svare pÄ et spÞrreskjema.
Tilbakemeldingene kan sees opp mot hverandre, og pÄ den mÄten kan man avdekke trender over tid og tilbakemeldinger pÄ spesifikke spÞrsmÄl, eller individuelt lese hver pasients tilbakemelding.
Ta kontakt med vÄr supportavdeling for Ä aktivere denne modulen. Siden pasienter blir bedt om Ä gi tilbakemelding via varslinger, mÄ Timeboken ogsÄ vÊre aktivert for klinikken.

Tilgang per ansatt

Som klinikkadministrator kan du endre tilgangen til modulen per ansatt.

Deaktivering per bruker

GÄ til konfigurasjon og innstillinger. GÄ sÄ til klinikk, og sÄ ansatte. Klikk pÄ den ansatte du Þnsker Ä deaktivere for. GÄ sÄ til fanen Tilgang og Rettigheter og fjern avhuking for Ä deaktivere datatilgangen for Tilbakemeldings-modulen (se hvordan).
Legg merke til at dersom du deaktiverer tilgangen per bruker vil tilbakemeldinger fremdeles hentes og samles inn sÄ lenge du fÞlger oppsettet under og klinikken har modulen aktivert. Kun de som har aktivert datatilgang og aktiv lisens vil ha direkte tilgang til tilbakemeldinger, men har du aktiv lisens stÄr du fritt til Ä eksportere og dele innsamlet data med resten av klinikken.

Reaktivering per bruker

Ønsker du Ä reaktivere modulen for en bruker, kan du som klinikkadministrator fÞlge samme steg som ved deaktivering, men huk pÄ i stedet for av, slik at tilbakemeldinger blir grÞnn.

Fakturering

NÄr modulen har blitt deaktivert eller reaktivert for en behandler, vil systemet fange dette opp automatisk og klinikken blir fakturert basert pÄ hvor mange lisenser som er aktive.
​

Varsler for tilbakemelding

Varslinger kan konfigureres etter dine behov. Varslinger vil kun bli sendt om kriteriene under er oppfylt:
 1. 1.
  Pasienten er kontaktbar - telefonnummer eller epostadresse er lagret pÄ pasientkortet
 2. 2.
  Pasienten er over 18 Ă„r
 3. 3.
  Pasienten har sjekket inn pÄ en aktuell timetype i timebÞkene du har valgt
Hver enkelt pasient vil ha mulighet til Ä fylle ut spÞrreskjema og sende inn tilbakemelding én gang hver tredje mÄned, uavhengig av antall ganger de har vÊrt pÄ klinikken din.
Dersom pasienten har sent inn en tilbakemelding, vil pasienten ikke motta varsling etter time fÞr etter tre nye mÄneder. PÄ denne mÄten unngÄr du at pasienter blir bombardert med pÄminnelser, i tillegg sÞrger det for at du fÄr jevnlige tilbakemeldinger.
Hvis en pasient ikke sender inn tilbakemelding, skal de fortsatt motta et varsel neste gang de besĂžker klinikken din.

Pasienter kan slÄ av varsler

Pasienter kan reservere seg for fremtidige varsler ved Ä klikke pÄ linken nederst i spÞrreskjemaet - dette vil kun pÄvirke varsler for tilbakemelding. Pasienter vil fortsatt motta varslinger fra andre moduler.

Oppsett

Kun klinikkadministrator pÄ klinikken kan endre konfigurasjonen av Tilbakemeldinger.
NÄr modulen er aktivert, vil du mÄtte gjÞre fÞlgende fÞr du kan kan starte Ä samle inn tilbakemeldinger:
 1. 1.
  SlÄ pÄ varslinger for modulen
 2. 2.
  Velg timetyper og timebĂžker
 3. 3.
  Tilpass spĂžrreskjemaet

SlÄ pÄ varslinger

Varslinger for tilbakemeldinger mÄ vÊre aktivert for at pasienter skal bli spurt om Ä gi tilbakemelding.
GĂ„ til Konfigurasjonsmodulen → Tilbakemeldinger → Varslinger. Huk av for Aktiver varslinger for tilbakemeldinger.
For Ä unngÄ Ä sende ut varslinger fÞr oppsettet er ferdig, anbefaler vi Ä vente med dette steget helt til slutt.

Konfigurer varslingsinnstillinger

Velg hvordan pasienter skal fÄ varsel om spÞrreskjema. Vi anbefaler Ä velge et av de alternativene som har bÄde epost og SMS, slik at pasienter mottar varsling ogsÄ nÄr en av delene ikke er registrert pÄ pasientkortet.

Velg timetyper og timebĂžker

Velg hvilke timetyper og timebÞker som skal trigge varslinger. Varslinger tilknyttet spÞrreskjema vil kun sendes ut pÄ valgte timetyper i valgte timebÞker.

Velg intervall for varslinger

​
Velg hvor ofte pasienten skal motta varsel om spĂžrreskjema etter time timeavtale.
Om pasientene ikke besÞker klinikken sÄ ofte, eller ikke er medlem av et behandlingsprogram, sÄ anbefaler vi Ä sette varsel-intervallet pÄ hver (1) time. Dette betyr at pasienten will fÄ et nytt varsel hver gang de besÞker klinikken etter tre mÄneder.

Tilpass spĂžrreskjema

Du kan endre spÞrreskjemaet ved Ä gÄ til Konfigurasjonsmodulen -> Tilbakemeldinger -> SpÞrreskjema.
Tilpass spĂžrreskjemaet
SpÞrreskjemaet bestÄr av spÞrsmÄl og en vurderingsskala (1 helt uenig -> 5 helt enig).
Mens du tilpasser skjemaet, vil forhÄndsvisningen pÄ hÞyre side vise endringer du gjÞr i sanntid.
Start med Ä legge til overskrift og beskrivelse. Ønsker du at klinikkens navn skal vÊre synlig i skjemaet inkluderer du det her.

Rediger spÞrsmÄl

Det finnes seks standardspÞrsmÄl som ikke kan redigeres. Du har mulighet Ä legge til opptil fire spÞrsmÄl.
Fjern avhuking pÄ de spÞrsmÄlene du Þnsker Ä fjerne fra skjemaet. Du kan legge til egne spÞrsmÄl ved Ä klikke Legg til.
Klikk Lagre nÄr du er ferdig. Pasienter vil nÄ begynne Ä motta spÞrreskjemaet.

Bruk

Sjekke inn pasienter

VÊr oppmerksom pÄ at varslinger fra modulen Tilbakemeldinger kun sendes til pasienter som er sjekket inn. SÞrg derfor for at pasienter er markert som sjekket inn i timeboken. De kan enten sjekke inn selv, eller markeres som sjekket inn av en behandler.

Sjekk tilbakemeldinger

NĂ„r pasienter har fylt ut spĂžrreskjemaet, vil dataen vĂŠre tilgjengelig i Tilbakemeldinger.
Under Statistikk, viser grafen en kronologisk oversikt over klinikkens Gjennomsnittscore per spÞrsmÄl og Net Promoter Score (NPS). Du kan enkelt bytte mellom disse to ved hjelp av ett klikk (se hvordan).
Du kan se Net Promoter Score som en graf som viser prosenten positive svar over tid, eller du kan se totalt antall svar ved Ä klikke pÄ Antall (se hvor).

GĂ„ tilbake i tid

Du kan fÄ oversikt over trender i tilbakemeldinger tilbake i tid. Velg mellom 3, 6, 9 eller 12 mÄneder, eller et tidligere Är (se hvor).
Klikk pÄ Tannhjulet
for Ä Äpne innstillingene for grafen (se hvordan). Skjul spÞrsmÄl ved Ä fjerne avhukingen i listen, eller klikk pÄ Velg kun rader med data registrert slik at du kun fÄr opp spÞrsmÄl som har generert svar.

Tilbakemeldinger

Under Individuelle tilbakemeldinger ser du Individuelle tilbakemeldinger fra pasienter. PÄ samme mÄte som i grafen kan du filtrere tilbakemeldinger basert pÄ dato. Klikk pÄ Tannhjulet
for Ă„ legge til eller fjerne rader (se hvor).

Databeskyttelse

Pasienter kan velge Ä forbli anonyme nÄr de fyller ut spÞrreskjemaet. Alle tilbakemeldinger blir automatisk anonymisert ett Är etter du har mottatt tilbakemeldingen.

Ofte stilte spÞrsmÄl

Trenger jeg Timeboken for Ă„ bruke modulen Tilbakemeldinger?

Ja, hvis ikke kan vi ikke sende pasienter en varsling for Ă„ spĂžrre dem om de kan fylle ut SpĂžrreskjema.

MĂ„ pasientvarslinger vĂŠre aktivert for Timeboken eller timetypene for Ă„ kunne bruke modulen Tilbakemeldinger?

Nei, pasientvarslinger trenger ikke vĂŠre aktivert.

Blir spÞrreskjemaet sendt selv om jeg har huket av for varslinger pÄ timetyper?

Ja, varslinger fra modulen Tilbakemeldinger vil fortsatt bli sendt til pasienter uavhengig av innstillinger pĂ„ timetypen. Hvis du vil at varsel om spĂžrreskjema ikke skal sendes ut for en bestemt timetype, mĂ„ du fjerne timetypen fra Valgte timetyper i Konfigurasjonsmodulen → Tilbakemeldinger → Varslinger.

Kan jeg endre standardspÞrsmÄlene?

Nei. Dette sÞrger for at det blir samlet inn nok data for hvert spÞrsmÄl. Hvis spÞrsmÄlene endres over tid, vil ikke dataen lengre reflektere pasientenes meninger pÄ en nÞyaktig mÄte.

Hva er Net Promoter Score?

NPS er andelen av pasienter som er tilbĂžyelig til Ă„ anbefale klinikken til andre (les mer om NPS). Jo hĂžyere score jo bedre. NPS pĂ„virkes kun av spĂžrsmĂ„let “Hvor sannsynlig er det at du vil anbefale klinikken til en venn eller et familiemedlem?”.

Blir spÞrreskjemaet sendt til pasienter som har blitt sjekket inn og sÄ sjekket ut igjen?

Ja, utsjekking av en pasient vil ikke pÄvirke om et skjema blir sendt.
Skjemaet pasienter mottar er det samme uavhengig av hvilken timetype pasienten var satt opp pÄ eller hvilken behandler de var hos.

MĂ„ pasienter logge inn i PatientSky for Ă„ gi tilbakemelding?

Nei. NÄr vi sender ut spÞrreskjemaet til hver pasient, bruker vi en URL som er unik for hver enkelt. Dette betyr at vi kan se hvem som har fylt ut spÞrreskjemaet uten Ä kreve at pasienter mÄ logge inn.
Dette gjĂžr det enklere for pasienter Ă„ gi tilbakemelding, og Ăžker mengden tilbakemeldinger klinikken din mottar.
Nei, ettersom linken til spĂžrreskjemaet er unik for hver pasient er det ikke mulig Ă„ dele en link som hvem som helst kan bruke.
Export as PDF
Copy link
Outline
Tilgang per ansatt
Varsler for tilbakemelding
Oppsett
SlÄ pÄ varslinger
Konfigurer varslingsinnstillinger
Velg timetyper og timebĂžker
Velg intervall for varslinger
Tilpass spĂžrreskjema
Bruk
Sjekke inn pasienter
Sjekk tilbakemeldinger
Ofte stilte spÞrsmÄl